Зразок скарги колекторам з приводу витребування документів

Скарга на дії колекторам з приводу витребування документів, доказів купівлі кредиту, вилучення персональних даних актуальна для таких колекторів, які купили ваш кредит: «ФК Фінмарк», «ФК Інвест-Кредо», «ФК Женева», «ФК Фактор плюс», «ФК Фінтайм»,

«ФК Довіра та гарантія», «ФК Горизонт», «ФК Авістар», «ФК Кредит-Капітал», «ФК Дніпрофінансгруп».

Керівнику ТОВ «ФК «Європейська агенція з Повернення боргів»
Юридична адреса:
01032,Україна, м.Київ,Шевченківський р-н,
Вул.Симона Петлюри,б.30
Від _____________
Mayorov advokat

ВИМОГА про надання доказів порядку ч.2 ст.527 ЦК України) та припинення агресивної підприємницької практики порядку ч.4 та 5 ст.19 ЗУ «Про захист прав споживачів»)


Повідомляю, що протягом кількох місяців я отримую постійні телефонні дзвінки та СМС- повідомлення на свій приватний номер телефону ____________ від невідомих мені осіб, які представляються працівниками ТОВ «ФК «ЄАПБ» (ЄДРПОУ 35625014). Ці особи стверджують, що в мене існує заборгованість за деяким кредитним договором, ніби укладеним між мною та ТОВ «ІНФІНАНС» (ЄДРПОУ 39083990),торгова марка «Moneyboom», а також вимагають сплати мною кредитної заборгованості на користь ТОВ «ФК «ЄАПБ».
Надалі такі дзвінки відбувались все частіше. Дзвонили з різних телефонних номерів, надсилали неодноразові СМС-повідомлення з вимогою сплатити деяку суму. Кожного разу мені доводилось розмовляти з різними особами від ТОВ «ФК «ЄАПБ», які погрожували мені майбутніми візитами до мого помешкання, описом мого майна з наступним його примусовим продажем, тиском на близьких та родичів, відкриттям стосовно мене кримінального провадження, іншими неприємними діями. Моя вимога надати письмові докази наявності заборгованості та її відступлення вперто ігнорувалась, а стиль розмови все більше нагадував прямі погрози та вимагання. До того ж, непоодинокими були випадки дзвінків пізно ввечері та у вихідні, що відверто порушує мої громадянські права. До сьогоднішнього дня ця ситуація викликає в мене нерозуміння через образи та погрози, що тривають й далі.
Наголошую, що я не отримував жодних письмових повідомлень про відступлення права вимоги до мене від ТОВ «ІНФІНАНС»(Moneyboom), а також від ТОВ «ФК «ЄАПБ». Також останнє не надало мені доказів такого відступлення як новий кредитор.
Відповідно до ч.2 ст.527 ЦК України кожна із сторін у зобов’язанні має право вимагати доказів.
Звертаю Вашу увагу, що у відповідності до положень ст.518 ЦК України боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора у зобов’язанні заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент одержання письмового повідомлення про заміну кредитора.Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов’язанні, він має право висунути проти вимоги нового кредитора заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент пред’явлення йому вимоги новим кредитором або, якщо боржник виконав свій обов’язок до пред'явлення йому вимоги новим кредитором, – на момент його виконання.
Звертаю увагу, що відповідно до ч.4 ст.19 ЗУ «Про захист прав споживачів» агресивною вважається підприємницька практика, яка фактично містить елементи примусу, докучання або неналежного впливу. При цьому, серед іншого, при встановленні наявності таких елементів до уваги береться вживання образливих або загрозливих висловів, а також загроза здійснити незаконні або неправомірні дії.
Повідомляю, що жодної згоди на таку практику мною надано не було.
Також, я стверджую, що певними особами порушуються вимоги щодо обробки моїх персональних даних, оскільки я не надавав ТОВ «ФК «ЄАПБ» згоди на таку обробку. Як результат не виконуються вимоги ЗУ «Про захист персональних даних».
Крім того, в діях певних службових осіб Вашої компанії вбачаються ознаки злочинів, передбачених рядом статей Кримінального кодексу України, серед них:
• • ст.182 «Порушення недоторканності приватного життя»; 

• • ст.189 «Вимагання»; 

• • ст.353 «Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи»; 

• • ст.355 «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань»; 

• • ст.356 «Самоправство». 

Отже, в разі продовження такої практики працівниками ТОВ «ФК «ЄАПБ»(тобто працівниками Вашої компанії) я буду змушений звернутись до правоохоронних органів. 
Враховуючи викладене, а саме: 
• відсутність повідомлення мене з боку ТОВ «ІНФІНАНС»(Moneyboom) та ТОВ »ФК»ЄАПБ» про відступлення права вимоги за дійсними зобов’язаннями; • ненадання мені службовими особами ТОВ «ФК «ЄАПБ» належних письмових доказів заміни кредитора у зобов’язанні; 
• постійні погрози, вимагання та прямий тиск працівників ТОВ «ФК «ЄАПБ» на мене;
• введення мене в оману стосовно наслідків несплати мною кредитної заборгованості; 
• надання ТОВ «ФК «ЄАПБ» мені неправдивих відомостей про поточну ситуацію за відступленими правами вимоги; 
• некомпетентність працівників Вашої компанії; – 
Вважаю вимоги Вашого ТОВ «ФК «ЄАПБ» щодо сплати мною певного «боргу» необґрунтованими та незаконними. 


ВИМОГАЮ:

1. Розглянути дане звернення. 

2. Надіслати на мою адресу оригінали/завірені належним чином копії: 

• кредитного договору, за яким виникла моя заборгованість, зі всіма додатками та доповненнями,де міститься мій власноручний підпис,або доказ про надсилання мені та отримання мною одноразового ідентифікатора,доказ використання цього одноразового ідентифікатора саме мною і підписання саме цим одноразовим ідентифікатором саме цього кредитного договору, номер телефону на який було надіслано такий одноразовий ідентифікатор,доказ того що цей номер телефону належить саме мені,доказ про надсилання мені оферти, а також публічного договору, що діяв на дату підписання договору про приєднання, якщо основний кредитний договір є таким; 

• первинних фінансово-бухгалтерських документів(касових та меморіальних) на перерахування та отримання мною кредитних коштів,надати інформацію про банківський рахунок(номер 

банківської картки) з доказами належності цього рахунку саме мені,на який мені було перераховано кредитні кошти ,інформацію про банківську установу,що обслуговує зазначений рахунок
• відповідного договору про відступлення (факторингу) із додатками до нього;
• акту приймання-передачі прав вимоги з врахуванням викладених вище вимог: підпис та печатка сторін на аркуші, де можна ідентифікувати мою заборгованість та її структуру;
• інших необхідних та достатніх документальних доказів відступлення;
• довідки (розрахунок заборгованості) про нараховані відсотки та неустойку на момент
відступлення на користь ТОВ «ФК «ЄАПБ» прав вимоги до мене;
• довідки про мою поточну заборгованість перед ТОВ «ФК «ЄАПБ», включаючи тіло кредиту, %,
неустойку, комісії;
• свідоцтва про реєстрацію ТОВ «ФК «ЄАПБ» як фінансової установи із зазначеним переліком фінансових послуг.
3. Надіслати довідку про перелік персональних даних про мене, що обробляються (зберігаються) ТОВ «ФК «ЄАПБ».
4. Надати письмові пояснення щодо права ТОВ «ФК «ЄАПБ» нараховувати %, комісію та неустойку за відступленим правом вимоги.
5. Припинити обробку (включаючи дзвінки та листування) моїх персональних даних до надання документів, вказаних у даному зверненні.
6. Врахувати моє попередження та заборону щодо застосування службовими особами ТОВ «ФК «ЄАПБ» щодо мене агресивної підприємницької практики.
7. Надіслати інформацію про третіх осіб, яким передаються або вже були передані мої персональні дані Вашою компанією, включаючи дату такої передачі, копії відповідних договорів, актів приймання-передачі.
8. Знищити мої персональні дані в разі, якщо вони обробляються (зберігаються) ТОВ «ФК «ЄАПБ» без моєї згоди або без фактичного відступлення прав вимоги (заміни кредитора).
9. Надати відповідь у терміни, встановлені абзацом 1 ст.20 Закону України «Про звернення громадян» та абзацом 5 ч.2 ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».
Звертаю увагу, що всі вказані документи та їх копії мають бути завірені підписом службової особи, яка має право представляти товариство відповідно до статуту підприємства, та мокрою печаткою Вашої організації (Національний стандарт України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 No55). Також, відповідь має бути надана поштою цінним листом з описом вкладеннь за моєю адресою реєстрації та проживання: ______________ на моє ім’я. В інших випадках я буду змушений вважати, що дане звернення залишено без розгляду.
Готуючи відповідь на дане звернення, прошу врахувати, що відповідно до ч.1 ст.81 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень... Також слід зауважити, що згідно ч.1 ст.616 ЦК України якщо порушення зобов'язання сталося з вини кредитора, суд відповідно зменшує розмір збитків та неустойки, які стягуються з боржника. Крім того, ч.2 даної статті доповнює, що суд має право зменшити розмір збитків та неустойки, які стягуються з боржника, якщо кредитор умисно або з необережності сприяв збільшенню розміру збитків, завданих порушенням зобов'язання, або не вжив заходів щодо їх зменшення.
Нагадую, що відповідно до ст.2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за незаконну відмову у прийнятті та розгляді звернення.
Також, відповідно до ч.2 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів»:
«У разі ненадання зазначеної інформації суб'єкт господарювання, який повинен її надати, несе відповідальність, встановлену статтями 15 і 23 цього Закону».
Попереджаю, що в разі відсутності або неповної відповіді на цей лист, я залишаю за собою надане мені чинним законодавством України право звернутись за захистом своїх інтересів до:
1. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 2. Органів Міністерства внутрішніх справ;
3. Прокуратури;
4. Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів;
5. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (з питань захисту персональних даних);
6. Судових органів;
7. Громадських правозахисних організацій; 8. Засобів мас-медіа.
Наголошую, що дане звернення жодним чином не є дією, що свідчить про визнання мною будь- якого боргу чи іншого обов’язку.
Даний запит підписано мною, ФИО, особисто внизу кожного аркуша та в цілому в кінці. З повагою,
Дата____________ Громадянин (кА) ________________________ /фіо /