Зразок позову про скасування виконавчого напису нотаріуса

Даний позов поданий відносно незаконного виконавчого напису нотаріуса. Його незаконність полягає в тому, що він був вчинений нотаріусом відносно звернення стягнення на заствне майно - автомобіль в момент, коли законодавство не передбачало вчинення виконавчих написів відносно рухомого майна.

Korotya advokat
До Голосіївського районного суду м. Києва
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а

Позивач: __________________________________________
Адреса для направлення судової кореспонденції:
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б

Представник: Коротя Роман Олександрович
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б

Відповідач : Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк»
03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 29

Третя особа без самостійних вимог: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Ковальчук Сергій Павлович
01032, м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, оф. 12

Позовна заява
Про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню

12.09.2006р. між ПАТ «Укрсоцбанк» та ________________________________ був укладений кредитний договір за умовами якого останньому були надані у власність грошові кошти в розмірі 18 731 доларів США на умовах поверненості, платності строковості тощо.
Цього ж дня між тими ж самими сторонами був укладений договір застави за умовами якого для забезпечення виконання вказаного кредитного договору в заставу передавався автомобіль Mitsubishi Colt 2006 року випуску, червоного кольору, номер кузова XMCMJZ300 КОМБІ.
У зв’язку з невиконанням зобов’язання за кредитним договором (як вважав Відповідач) 08.06.2010 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ковальчук Сергієм Павловичем був вчинений виконавчий напис, яким було звернено стягнення на зазначений предмет застави.
Про зазначений виконавчий напис Позивач дізнався 22.02.2016р. оскільки саме цієї дати був наданий виконавчий напис до суду, який його витребовував у справі про стягнення заборгованості.
Потрібно зазначити, що цей виконавчий напис є незаконним та відповідно таким, що не підлягає виконанню, обґрунтування чого полягає в наступному:
Як вже зазначалося, виконавчий напис про звернення стягнення на предмет застави (автомобіль - рухоме майно) був вчинений 08.06.2010 року. Спеціальним законом який регулює питання про звернення стягнення на предмет застави, який є рухомим майном є ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів» та реєстрацію обтяжень». Саме цей закон передбачає види звернення стягнення на предмет застави, що є рухомим майном. Зазначений закон на день вчинення виконавчого напису не містив такого виду звернення стягнення на предмет застави як виконавчий напис нотаріуса, що робить неможливим таке звернення стягнення.
Такої ж позиції притримується і Верховний суд України в постанові від 09.07.2014р. по справі № 6-89цс14. Зміст правової позиці полягає в наступному:
«Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» № 1255-ІV є спеціальним Законом з питань правового режиму регулювання обтяжень рухомого майна, у зв’язку з чим Закон України «Про заставу» та ст. 590 ЦК України підлягає застосуванню лише в частині, що йому не суперечить.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (у редакції, чинній до внесення змін згідно із Законом України від 22 вересня 2011 року № 3795-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг») звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження здійснюється на підставі рішення суду в порядку, встановленому Законом, або в позасудовому порядку.
Звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження на підставі виконавчого напису нотаріуса Законом у зазначеній редакції не передбачалось.»
На підставі вищезазначеного,
ПРОШУ:
1. Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис вчинений 08.06.2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ковальчук Сергієм Павловичем і зареєстрований в реєстрі за № 3759, про звернення стягнення на предмет застави автомобіль Mitsubishi Colt 2006 року випуску, червоного кольору, номер кузова XMCMJZ400 КОМБІ, державний реєстраційний номер: ААВТ.
2. Залучити у якості третьої особи без самостійних вимог Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ковальчук Сергія Павловича, що здійснює свою діяльність за адресою: 01032, м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, оф. 12.

Додатки:
1. Копія позовної заяви та додатків до неї для осіб, які беруть участь у справі.
2. Копія виконавчого напису.
3. Копія договору застави транспортного засобу.
4. Копія ухвали від 18.08.2015р. та лист нотаріуса з відміткою суду.
5. Копія довіреності (для суду;

Коротя Р.О. _________________