Зразок позову про припинення поруки через суд

Припинення поруки через суд можливе на будь-якій стадії взаємовідносин з банком, оскільки порука припинилась з відповідної дати, а поручителю необхідно встановити цей факт в суді та отримати рішення про припинення поруки! А якщо поручитель сплачував кредит за позичальника, то після отримання рішення про припинення поруки, поручитель має право стягнути з банка кошти, які він сплатив після припинення поруки, як безпідставно отримані банком!

 

Зразок позовної заяви про припинення поруки за новим кодексом!


До Святошинського районного суду м. Києва
Позивач: ______________________
Адреса : ______________________
Відповідач: ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
Адреса  :
_______________________________
Третя особа: _____________________
Адреса місця проживання: __________
Позов немайнового характеру


Позовна заява про припинення поруки


 
21 грудня 2007 року між АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в особі директора Волинської філії Шлапак Тамари Олексіївни, що діє на підставі положення про філію та Довіреності банку посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Краковецькою А.М. 20 квітня 2007 року, за Р№2961 та ___________________ був укладений кредитний договір № _______ від 21 грудня 2007 року, за умовами якого останньому були надані у власність грошові кошти в розмірі 28 435, 00 (двадцять вісім тисяч чотириста тридцять п’ять доларів США 00 центів) доларів США на строк з 21 грудня 2007 року по 19 грудня 2014 року зі сплатою процентів за користування Кредитом у розмірі 12.5 (дванадцять цілих п’ять десятих) % річних для придбання автомобіля SKODAOctaviaA5EI 2.0.

Цього ж дня між АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та _______був укладений договір поруки за умовами якого я поручилася за виконання вищевказаного кредитного зобов’язання.

Потрібно зазначити, що порука, яка виникла на підставі вищевказаного договору поруки припинилися, обґрунтування чого полягає в наступному:

Відповідно до ч. 4 ст. 559 ЦКУ Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.

Потрібно зазначити, що строк дії поруки в договорі поруки не вказаний. Що стосується строку виконання основного зобов’язання, то цей строк був встановлений до 19 грудня 2014 року, оскільки саме ця дата прописана в кредитному договорі № ________ від 21 грудня 2007 року. З цього часу по сьогоднішній день, Кредитор не пред’явив позов до Поручителя, тобто до мене.

В п. 2.1 Договору поруки № _______ від 21 грудня 2007 року вказано, що у разі неналежного виконання Боржником своїх зобов’язань за основним договором Кредитор протягом 3-х робочих днів направляє відповідне повідомлення Поручителю.

Вимога про повернення отриманих у кредит коштів повинен обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов’язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов’язання або у зв’язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково.

За умови пред’явлення банком боржнику й поручителю вимог про дострокове виконання зобов’язання з повернення кредиту, змінюється в односторонньому порядку строк виконання основного зобов’язання й порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить позов до поручителя протягом шести місяців від зміненої дати виконання основного зобов’язання.»

Аналогічної позиції притримується і Верховний Суд України, який в Постанові ухваленій по справі № 6-78цс12: «Якщо в договорі поруки не встановлено строку, після якого порука припиняється, умова договору поруки про його дію до повного виконання боржником своїх зобов’язань перед банком за кредитним договором не є встановленим сторонами строком припинення дії поруки, оскільки суперечить частині першій статті 251 та частині першій статті 252 ЦК України, тому в цьому разі підлягають застосуванню норми частини четвертої статті 559 ЦК України про те, що порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.»

Відповідно до постанови ВСУ від 17.09.2014р. ухваленої по справі № 6-53цс14, пред’являтися до Поручителя має саме позовна вимога і якщо саме позовна вимога протягом 6 місячного строку не була пред’явлена то мають місце наслідки вказані в ч.4 ст. 559 ЦКУ, а саме припинення поруки.
 
Згідно правової позиції ВСУ у справі № 6-1009цс17 від 14.06.2017 року : « Якщо договором поруки передбачений строк її дії «до повного припинення зобов’язань боржника», то строк «чинності поруки» все одно складає шість місяців з моменту обов’язку боржника виконати основне зобов’язання. За змістом частини четвертої статті 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

Отже, порука – це строкове зобов’язання, і незалежно від того, встановлено договором чи законом строк її дії, його сплив припиняє суб’єктивне право кредитора.

Відповідно до частини першої статті 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Разом з тим з настанням певної події, яка має юридичне значення, законодавець пов'язує термін, який визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати (статті 251, 252 ЦК України).

Таким чином, умови договору поруки про його дію до повного припинення зобов’язань боржника не свідчать про те, що цим договором установлено строк припинення поруки в розумінні статті 251, частини четвертої статті 559 ЦК України, тому в цьому випадку підлягають застосуванню норми частини четвертої статті 559 цього Кодексу про припинення поруки, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

Під виконанням сторонами зобов’язання слід розуміти здійснення ними дій щодо реалізації прав і обов’язків, що випливають із зобов'язання, передбаченого договором. Отже, основне зобов’язання полягає не в змісті кредитного договору, а в реально існуючих правовідносинах, які складаються з прав та обов’язків.

Оскільки відповідно до статті 554 ЦК України поручитель відповідає перед кредитором у тому самому обсязі, що й боржник, то зазначені правила (з урахуванням положень частини четвертої статті 559 цього Кодексу) повинні застосовуватись і до поручителя.

Таким чином, аналізуючи частину четверту статті 559 ЦК України, можна зробити висновок, що застосоване в цій нормі поняття «строк чинності поруки» повинне розглядатися як строк, протягом якого кредитор може реалізувати свої права за порукою, як видом забезпечення зобов’язання».
 
Отже, аналізуючи вищевказані пояснення слід дійти висновку, що порука припинилася оскільки Відповідач не пред’явив ПОЗОВНУ вимогу до Поручителя ___________ протягом 6 місяців з дня настання строку виконання кредитного зобов’язання, тобто протягом 6 місяців з 19 грудня 2014 року. Дата припинення поруки – 20 червня 2015 року була вирахувана шляхом додавання 6 місяців до строку виконання кредитного зобов’язання - 19 грудня 2014 року + 6 місяців = 20 червня 2015 року і виходить, що якщо до цієї дати позовна вимога пред’явлена не була, то порука припинилася на наступний день, тобто 22 червня 2015 року.

Що стосується сплати судового збору, надаю наступні пояснення:

Відповідно до п.7 Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року №10 «Про застосування судами законодавства про судові витрати», судам роз’яснено, що оскільки ст.. 5 Закону України «Про судовий збір» не містить вичерпного переліку пільг щодо сплати судового збору, то при визначенні таких пільг слід керуватися іншим законодавством України, наприклад ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» при пред’явленні позову споживачем.

Таким чином судовий збір не має сплачуватися оскільки Позивач є споживачем банківських послуг в розумінні ЗУ «Про захист прав споживачів», і відповідно до ч. 3 ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» (на яку йде посилання в п. 7 вищевказаної постанови) Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав. А спір виник саме із договору про надання споживчого кредиту.

Також відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПКУ ________________ підтверджує, що у провадженні загальних, господарських та адміністративних судів України (усіх інстанцій), в тому числі у Святошинському районному суді міста Києва немає справи зі спору між __________________ та ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору.

Відповідно до п. 8 ч. 3. ст. 175 ЦПКУ ___________ зазначає, що оригінали всіх документів, які додаються до позовної заяви у вигляді копій знаходяться у ______________ та ПАТ «Брокбізнесбанк».

Також відповідно до п. 7 ч.3 ст. 175 ЦПКУ повідомляю наступне, заходи забезпечення позову або доказів мною не здійснювалися.
Окрім цього зазначаю, що між сторонами не проводилися заходи досудового врегулювання спору.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ч.4 ст.559, 251, 252 ЦКУ, 118,119, 120 ЦПКУ, ст..22 ЗУ «Про захист прав споживачів»,
ПРОШУ:
1. Припинити поруку, яка виникла на підставі договору поруки №772/07 від 21 грудня 2007 року укладеного між АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ___________.
Додатки:
________________ _________________ 05.02. 2018 року

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!