Зразок позову про припинення договору іпотеки 2023

До Володарського-Волинського районного суду Житомирської області
Адрес: вулиця Героїв України, 1, Хорошів, Житомирська область, 12102

Позивач: _____________________

Відповідач: Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса для листування: 01001 м. Київ, вул. Грушевського, б. 1Д
Адреса реєстрації: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30
Телефон: 3700

 

Позовна заява

Про припинення договору іпотеки

Mayorov V1 1

Обгрунтування підсудності:
Вказаний позов подається на підставі ч. 1 ст. 30 ЦПКУ відповідно до яких: «Позови, що виникають із приводу нерухомого майна, пред’являються за місцезнаходженням майна або основної його частини.»
24 квітня 2008 року між Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Приватбанк», та ________укладено Договір про іпотечний кредит №ZRDWGK00004355. Відповідно п. 1.1. Кредитного договору, Кредитор надає позичальнику грошові кошти в сумі 19282,00 (дев’ятнадцять тисяч двісті вісімдесят два) доларів США 50 (п’ятдесят) центів, на строк користування 240 (двісті сорок) місяців, а Позичальник зобов’язується повернути наданий кредит, сплатити проценти за користування кредитом в розмірі 12,96 (дванадцять цілих дев’яносто шість сотих) процентів річних, комісії, неустойки та інші платежі в порядку, на умовах та в строки, визначені Договором.
Відповідно до п. 1.2. Кредитного договору, Кредит надається Позичальнику на наступні цілі: придбання житлового будинку №________ (шістдесят дев’ять), що знаходиться за адресою: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський р-н., смт. Володарськ-Волинський, вул. ________ (перейменована на Житомирська область, Житомирський район смт Хорошів, вул. ________,________). Відповідно п. 5.1. Кредитного договору, забезпеченням виконання Позичальника перед Кредитором, в тому числі щодо повернення Кредиту, сплати процентів за його користування та виконання інших платіжних зобов’язань Позичальника за цим Договором, є житлова нерухомість, зазначена в п.1.2 цього Договору, яка передається в іпотеку за іпотечним договором, при цьому Позичальник зобов’язується укласти з Кредитором іпотечний договір одночасно з укладенням Сторонами цього Договору.
На виконання зазначених положень Кредитного договору, між Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Приватбанк», як Іпотекодержателем та громадянином ________ В.В., що виступив як Іпотекодавець, укладено Іпотечний договір №________ (далі по тексту – Договір іпотеки), посвідчений Толстіхіною Н.Д., приватним нотаріусом Володарсько-Волинського районного нотаріального округу, 24 квітня 2008 року та зареєстрованого в реєстрі за № 836.
Вся нарахована неустойка списується відповідно до підп. 7 п. 7 розділу IV "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про споживче кредитування".

 

Щодо суті та нормативно-правового обґрунтування проведення реструктуризації:

23 квітня 2021 року набрав чинності Закон України № 1381-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті".

Відповідно до ч.І ст.2 пп3 зазначеного Закону, реструктуризація зобов’язань, передбачених договором, здійснюється за заявою, що подається кредитору позичальником (особою, до якої перейшли права та обов’язки позичальника) або його представником (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій) особисто або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим пунктом.

Номер іпотечного договору: №________ (далі по тексту – Договір іпотеки), посвідчений Толстіхіною Н.Д., приватним нотаріусом Володарсько-Волинського районного нотаріального округу, 24 квітня 2008 року та зареєстрованого в реєстрі за № 836.

Дата укладення іпотечного договору: 24 квітня 2008 року.

Загальна площа нерухомого майна, що є предметом іпотеки: житловий будинок №________ (шістдесят дев’ять), що знаходиться за адресою: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський р-н., смт. Володарськ-Волинський, вул. ________ (перейменована на Житомирська область, Житомирський район смт Хорошів, вул. ________,________, 12102), загальна площа 60,6 кв.м.

Від ПАТ «Приватбанк» надійшов лист – повідомлення, в якому зазначалося, що Банком прийняте рішення про задоволення вимоги Позичальника про здійснення обов’язкової реструктуризації заборгованості за Кредитним договором. Днем проведення реструктуризації є 12/11/2021 року.

Таким чином, позивач повністю погасив основне кредитне зобов'язання, що підтверджується довідкою відповідача. Позивач звертався в банк з вимогою зняти обтяження, але відповіді не отримав.

Відповідно ст. 17 ЗУ «Про іпотеку» Іпотека припиняється у разі припинення основного зобов’язання або закінчення строку дії іпотечного договору; Відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» У разі скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав на підставі судового рішення чи у випадку, передбаченому підпунктом "а" пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, а також у разі визнання на підставі судового рішення недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування на підставі судового рішення державної реєстрації прав, державний реєстратор чи посадова особа Міністерства юстиції України (у випадку, передбаченому підпунктом "а" пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону) проводить державну реєстрацію набуття, зміни чи припинення речових прав відповідно до цього Закону.

Ухвалення судом рішення про скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, визнання недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, а також скасування державної реєстрації прав допускається виключно з одночасним визнанням, зміною чи припиненням цим рішенням речових прав, обтяжень речових прав, зареєстрованих відповідно до законодавства (за наявності таких прав).

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 27 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі судового рішення щодо набуття, зміни або припинення обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили;
На підставі вищезазазначених норм законодавства, окрім припинення кредитного зобов’язання існують підстави і для припинення іпотеки, що виникла на підставі іпотечного договору, що забезпечував виконання кредитного зобов’язання і існують підставі для припинення обтяжень, що зареєстровані в реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Зазначаємо, що заходи досудового врегулювання спору та заходи забезпечення позову чи доказів до подання позовної заяви не проводилися.
Підтверджуємо, що не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача, з тим самим предметом та з тих же підстав.
Попередній орієнтовний розрахунок сум судових витрат, що поніс та очікує понести Позивач у зв’язку з розглядом справи: 0 грн.
Позивач є споживачем на підставі ЗУ “Про захист прав споживачів” та звільнений від сплати судового збору.

 

На підставі вищезазначеного та керуючись ЦПКУ та ЦКУ (ст. 593, ч. 5 ст 82, ст. 611)

 

ПРОШУ:

1. Визнати припиненою іпотеку, яка виникла на підставі іпотечного договору №________ укладеного 24 квітня 2008р. між ________(РНОКПП: ________) та Публічним акціонерним товариством “Комерційний банк “Приватбанк” (Код ЄДРПОУ: 14360570), предметом іпотеки за яким є житловий будинк №________ (шістдесят дев’ять), що знаходиться за адресою: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський р-н., смт. Володарськ-Волинський, вул. ________ (перейменована на Житомирська область, Житомирський район смт Хорошів, вул. ________,________).
2. Припинити обтяження іпотеки відносно предмету іпотеки: житловий будинк №________ (шістдесят дев’ять), що знаходиться за адресою: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський р-н., смт. Володарськ-Волинський, вул. ________ (перейменована на Житомирська область, Житомирський район смт Хорошів, вул. ________,________), що міститься в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, яке виникло на підставі іпотечного договору №________ укладеного 24 квітня 2008р. між ________(РНОКПП: ________) та Публічним акціонерним товариством “Комерційний банк “Приватбанк” (Код ЄДРПОУ: 14360570) (Реєстраційний номер обтяження 7093442);
3. Припинити обтяження - заборону на нерухоме майно відносно предмету іпотеки: житловий будинк №________ (шістдесят дев’ять), що знаходиться за адресою: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський р-н., смт. Володарськ-Волинський, вул. ________ (перейменована на Житомирська область, Житомирський район смт Хорошів, вул. ________,________), що міститься в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, яке виникло на підставі іпотечного договору №________ укладеного 24 квітня 2008р. між ________(РНОКПП: ________) та Публічним акціонерним товариством “Комерційний банк “Приватбанк” (Код ЄДРПОУ: 14360570), (Реєстраційний номер обтяження 7093243);
4. Розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження;
5. Судові витрати стягнути з відповідача.

Додатки:

Додатки:
1. Копії позовної заяви та додатків до неї для осіб, які беруть участь у справі;
2. Квитанція про сплату судового збору (для суду);
3. Запит про припинення іпотек (оригінал у відповідача);
4. Довідка про відсутність заборгованості (письмова копія електронного доказу);
5. Копія заяви Майстренка В.В. до АТ КБ «Приватбанк» про проведення реструктуризації за ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті» № 1381-ІХ від 19 липня 2021 року (оригінал у ПАТ “ПРИВАТБАНК”.
6. Копія листа - повідомлення від АТ КБ «Приватбанк» до ________ В.В. про зміну зобов’язання (оригінал у ПАТ “Приватбанк”).
7. Копія договору іпотки (оригінал знаходиться у Позивача);
8. Витяг (оригінал знаходиться у Позивача).
9. Копія кредитного та копія іпотечного договору (оригінал у Позивача);