Зразок позовної заяви про зняття арешту з предмету іпотеки

ФАБУЛА СПРАВИ: У позичальника було два предмета іпотеки по кредиту в ОТП банк та Укрсиббанк. Укрсибанк подав в суд на стягнення кредиту, справу виграв та отримав виконавчий лист. На підставі виконавчого листа державний виконавець наклав арешт на все майно позичальника, в тому числі і на предмет іпотеки в ОТП банку.


Позичальник домовився з ОТП банком про погашення кредит з дисконтом, в результаті чого, ОТП банк через факторингову установу продав права вимоги по кредиту на одного з родичів позичальника. Враховуючи, що предмет іпотеки знаходився в заставі ОТП банку, а після факторингу, іпотекодержатель стала інша особа - сторони вирішили запустити позасудовий порядок врегулювання спору та подати в суд на зняття арешту з предмету іпотеки.
В результаті вказаної схеми, було виведено інший предмет іпотеки з-під арешту та переоформлений на іншу особу.

 

Зразок позовної заяви про зняття арешту з предмету іпотеки.

 

До Октябрського районного суду м. Полтави
36002, м.Полтава, вул Навроцького, 5
Позивач: ПІП
Адреса: ___________
Відповідач 1: ПІП
Адреса:___________
Відповідач 2: ПАТ «Укрсиббанк»
04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12
Третя особа 1: Октябрський відділ державної виконавчої служби
Полтавського міського управління юстиції
36023, Полтавська обл., м. Полтава, вул.. Стешенка, 6
Третя особа 2: Відділ примусового виконання рішень управління
державної виконавчої служби Головного територіального управління
юстиції у м. Києві
03056, м. Київ, вул. Виборзька, 32
Позов немайнового характеру

 
Позовна заява (нова редакція)
про звільнення майна з під арешту

Підсудність визначена на підставі ч. 2 ст.. 114 ЦПКУ відповідно до якої: позови про зняття арешту з майна пред'являються за місцезнаходженням цього майна або основної його частини.

Майно, про знаття арешту з якого, подається позов, знаходиться в Шевченківському (до перейменування: Октябрський) районі м. Полтави, що відноситься до підсудності Октябрського районного суду м. Полтави.
Процесуальний склад осіб, які беруть участь у справі визначений на підставі п. 2 Постанови ВССУ від 03.06.2016р. «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», відповідно до якого «Відповідачами в справі є боржник, особа, в інтересах якої накладено арешт на майно, а в окремих випадках – особа, якій передано майно, якщо воно було реалізоване. Як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, має бути залучено відповідний орган державної виконавчої служби».

Боржником, в виконавчих провадженнях, в межах яких наклали арешти, є ___________; Стягувачем – ПАТ «Укрсиббанк», а органами виконавчої служби: Октябрський відділ державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції та Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві. Вказані обставини підтверджуються відповідною інформаційною довідкою та мають підтвердитися матеріалами виконавчого провадження, які потрібно витребувати.
Підстави позову полягають в наступному:
Позивач, являється іпотеко держателем за договором іпотеки, предметом іпотеки за яким є нежилі приміщення, що знаходяться за адресою: ___________
На вказане майно були накладені арешти:
1. Арешт на все нерухоме майно, який на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: ___________ від 08.04.2015р. зареєстрований 08.04.2015р. о 10:51:39 год в реєстрі речових прав на нерухоме майно під номером запису в спеціальному розділі: ___________, який виник на підставі постанови Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: ___________, винесеної 06.04.2015р.

2. Арешт на все нерухоме майно, який на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: ___________ від 21.07.2016р. зареєстрований 21.07.2016р. о 17:07:36 год в реєстрі речових прав на нерухоме майно під номером запису в спеціальному розділі: ___________, який виник на підставі постанови Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: ___________ винесеної 01.06.2016р.

Вказані арешти заважають Позивачу задовольнити свої вимоги за рахунок предмета іпотеки шляхом набуття на нього права власності у позасудовий порядок (реєстрація права власності на себе) на підставі ст.. 36, 37 ЗУ «Про іпотеку» та п. 6.4 договору іпотеки. Докази направлення вимоги про усунення порушення виконання кредитного зобов’язання додаються.
 
Також Позивач надає пояснення відносно підстави виникнення в неї статусу іпотеко держателя:

Статус іпотеко держателя у Позивача виник за договором про відступлення права вимоги за іпотечним зобов’язанням від 29.09.2016р. Вказаний договір додається. Також додається інформаційна довідка з реєстру прав на нерухоме майно, яка підтверджує той факт, що відомості про Позивача як іпотекодержателя внесені до цього реєстру. До цього іпотеко держателями були ТОВ «___________» та ПАТ «ОТП Банк», які відступили статус іпотеко держателя (право вимоги) Позивачу, докази чого додаються.
Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про іпотеку » іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до ч. 6 ст 3 ЗУ «Про іпотеку» У разі порушення боржником основного зобов'язання відповідно до іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити забезпечені нею вимоги за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими особами, права чи вимоги яких на передане в іпотеку нерухоме майно зареєстровані після державної реєстрації іпотеки.

Статтею 33 Закону України «Про іпотеку» передбачено, що у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ст.. 37 ЗУ «Про іпотеку» Іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов'язання.

Відповідно до ст. 51 ЗУ «Про виконавче провадження» Для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернено у разі, якщо: наявна письмова згода заставодержателя.
На підставі вищезазначеного,
 
ПРОШУ:
 
1. Звільнити з під арешту нежитлові приміщення (магазин непродовольчих товарів) Літ «А-2», загальною площею ___________кв.м. та комору загальною площею 12 кв.м., які знаходяться за адресою___________ що накладений на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: ___________ від 08.04.2015р. зареєстрований в реєстрі речових прав на нерухоме майно під номером запису в спеціальному розділі: ___________, який виник на підставі постанови Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: ___________, винесеної 06.04.2015р.

2. Звільнити з під арешту нежитлові приміщення (магазин непродовольчих товарів) Літ «А-2», загальною площею ___________кв.м. та комору загальною площею 12 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Полтава, ___________, що накладений на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: ___________ від 21.07.2016р. зареєстрований в реєстрі речових прав на нерухоме майно під номером запису в спеціальному розділі: ___________, який виник на підставі постанови Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: ___________, винесеної 01.06.2016р.
Додатки:
1. Копія позовної заяви з додатками для осіб, які беруть участь у справі;
2. Квитанція про сплату судового збору;
3. Договір іпотеки;
4. Договір про відступлення права вимоги;
5. Докази направлення вимоги;
6. Дві інформаційні довідки .
ПІП __________________ «__»__________2017р.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:


1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!

063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!