Зразок клопотання про витребування доказів (апеляція) 2023

 

Якщо суд перщої інстанції відмовив у витребуванні важливих доказів по справі, то ви можете подати клопотання про витребування відповідних доказів в суді апеляційної інстанції. Вказане клопотання буде корисне для вас.

Зразок клопотання про витребування доказів (апеляція)

До Київського апеляційного суду

Позивач (апелянт): ____________

Представник: Майоров Василь Олександрович
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15Б

Відповідач: Акціонерне товариство «УКРСОЦБАНК»
Адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29
Код ЄДРПОУ: 00039019

Третя особа без самостійних вимог:
Приватний нотаріус
Чуловський Володимир Анатолійович
Адреса: 01001, м. Київ, пров. Музейний, буд. 10, прим. 505
Справа № ____

Клопотанняпро витребування доказів

 

Mayorov V1Mayorov V1 1


До суду подана позовна заява про визнання виконавчого напису від 07.06.2017р. зареєстрованого в реєстрі за № 10380, таким, який не підлягає виконанню з дня його вчинення.
Цим виконавчим написом було звернено стягнення на земельну ділянку загальною площею 0,1540 (нуль цілих і одна тисяча п’ятсот сорок десятитисячних) гектара, кадастровий номер: _______, цільове призначення ― для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою: _______.
Стороною в першій інстанції у справі були подані документи, що начебто мною сплачувалися грошові кошти у розмірі 1.36 доларів США. Вказана інформація не відповідає дійсності і для підтвердження цього факту мною заявляється це клопотання про витребування доказів.
В першій інстанції позивач подавав клопотання про витребування вказаного доказу, але документ не був витребуваний. Крім того, третя особа у відзиві посилається на вказаний документ та виходячи зі змісту, вказаний доказ має істотне значення для розгляду спрви.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПКУ Учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Потрібно зазначити, що існує необхідність у витребуванні у АТ «Укрсоцбанк» належних та допустимих доказів, що саме мною здійснювалася сплата грошових коштів в рахунок виконання кредитного договору у 1.36 доларів США. Належними та допустимими доказами такої сплати можуть бути первинні облікові документи на підтвердження фінансової операції: заява на переказ готівки чи платіжне доручення на переказ коштів. У вказаних документах має бути відображений мій підпис.
Верховним Судом України в постанові від 08 листопада 2017 року у справі № 6-2891цс16: «Вчинення боржником дій з виконання зобов'язання вважається таким, що перериває перебіг позовної давності лише за умови, якщо такі дії здійснено самим боржником або за його згодою чи дорученням уповноваженою на це особою.Не можуть вважатися добровільним погашенням боргу, що перериває перебіг позовної давності, будь-які дії кредитора, спрямовані на погашення заборгованості, зокрема списання коштів з рахунків боржника без волевиявлення останнього, або без його схвалення.»
Ці докази необхідні для спростування факту сплати мною грошових коштів у 1.36 доларів США
Докази, що підтверджують вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу наявні в матеріалах справи.
Крім того, позивача захищає адвокат, який спеціалізується у кредитних відносинах (Майоров В.О.). На даний момент, мій адвокат знаходиться в іншому місці та не можу прибути на судове засідання. На цій підставі, прошу перенести судове засідання.
На підставі вищезазначеного,
ПРОШУ:
1. Витребувати у АТ «УКРСОЦБАНК» первинні облікові документи, що підтверджують сплату грошових коштів в рахунок виконання кредитного договору у 1.36 доларів США, а саме оригінал та належним чином засвідчену копію заяви на переказ готівки чи платіжне доручення на переказ коштів.
2. Відкласти судове засідання на іншу дату.

 

_ ________________ «__»_____________2022р.

 

 

InvestKredo

Крок 1: Заголовок і вступ

Заголовок повинен містити інформацію про суть клопотання. Наприклад: "Клопотання про витребування доказів у справі про (назва справи)".

У вступі необхідно коротко описати основну суть справи та навести аргументи, які підтверджують потребу витребування доказів.

Крок 2: Фактичні обставини

У цій частині необхідно детально описати фактичні обставини, які свідчать про необхідність витребування доказів. Наприклад, якщо в справі йдеться про шкоду, заподіяну унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, то необхідно вказати, що в результаті пригоди було знищено транспортний засіб, а також детально описати травми потерпілих.

Крок 3: Правові підстави

У цій частині потрібно навести відповідні статті Кодексу цивільного процесу України, які передбачають можливість витребування доказів. Наприклад, стаття 64 Кодексу цивільного процесу України передбачає, що сторона має право витребувати докази від протилежної сторони або третіх осіб.

Крок 4: Витребування доказів

У цій частині необхідно описати конкретні докази, які потрібно витребувати. Наприклад, у випадку з пригодою це може бути документація про стан транспортного засобу до пригоди, медичні висновки щодо травм потерпілих тощо.

Крок 5: Підтвердження вартості витребування доказів

У цій частині необхідно вказати, які витрати потрібно здійснити для витребування доказів.