Зразок апеляційної скарги на рішення суду з банком 2021

Просмотров: 5983

Зразок апеляційної скарги для позичальників, які програли суд з банком. Подання апеляції на рішення суду першої інстанції. Строк - 30 днів з моменту отримання повного тексту апеляції. Якщо у вас є питання, телефонуйте!

Mayorov advokat____________ апеляційному суду

Апелянт (позивач): ______-
РНОКПП ________-
_____________________

Відповідач: Акціонерне товариство
„Креді Агріколь Банк”
ідентифікаційний код 14361575
вул. Пушкінська, 42/2, м. Київ, 01004

Справа № ______

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

Оскаржуваним рішенням від 05.01.2020 р. ___міськрайонного суду по справі № ______ в провадженні № ______- відмовлено у позові ______ до Акціонерного товариства „Креді Агріколь Банк” про визнання припиненими зобов’язань за договором поруки.
З оскаржуваним рішенням не погоджуюсь з огляду на наступне.

1. Виклад обставин

28.11.2007 р. між __ та Акціонерним товариством (АТ) „Індустріально-експортний банк”, правонаступником якого стало Публічне акціонерне товариство (ПАТ) „Креді Агріколь Банк”, яке змінило назву на Акціонерне товариство „Креді Агріколь Банк” (далі – відповідач) було укладено кредитний договір № ___, за яким кредитодавець зобов’язався надати позичальнику кредит в сумі 239000,00 доларів США 00 центів, зі сплатою 12,8% річних.
На забезпечення кредитного договору, 28.11.2007 р. між АТ „Індустріально-експортний банк” та ______. і ___ було укладено „Договір поруки до Кредитного договору № _____ від 28 листопада 2007 року”, за яким я являюсь поручителем за виконання зобов’язань позичальника ______
Також, 28.11.2007 р. між АТ „Індустріально-експортний банк” та _____ і ______була укладена „Додаткова угоду № 1 до Договору поруки до Кредитного договору № _____ від 28 листопада 2007 року”, в якій пункт 1.2 договору поруки змінено (розширено і уточнено).
31.08.2015 р. ПАТ „Креді Агріколь Банк” зверну-вся до суду ___області з позовом до ______. про стягнення заборгованості за кредит--____ним договором і ухвалою суду від 20.08.2015 р. було відкрито провадження у справі № за цим позовом.

2. Обґрунтування позовних вимог

2.1. Згідно ч. 1 ст. 553, ч. 1 ст. 554 ЦК України за договором поруки поручитель поручається ______________
Згідно ч. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням ______________.
До припинення поруки призводять такі зміни умов основного зобов’язання без згоди поручителя, які призвели або можуть призвести до збільшення обсягу відповідальності останнього: збільшення відповідальності поручителя внаслідок зміни основного зобов’я-зання виникає в разі: підвищення розміру процентів; відстрочення виконання, що призводить до збільшення періоду, за який нараховуються проценти за користування кредитом; установлення (збільшення розміру) неустойки; встановлення нових умов щодо порядку зміни процентної ставки в бік збільшення тощо.
Згідно п. 2.4 Кредитного договору при розрахунку процентів кількість днів у місяці приймається за календарну, у році – 360 днів.
Ухвалою від 25.08.2016 р. Ковельського міськрайонного суду по справі № ______ було призначено судово-економічну експертизу, на вирішення якої, зокрема, поставлено питання щодо визначення реальної процентної ставки.
Згідно висновку від 29.07.2017 р. № 2259 експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи по справі № ___ (відповідь по шостому питанню), зазначена в кредитному договорі від 28.11.2007 р. № _____ процентна ставка 12,80% арифметично збільшена на 1,39% і 1,67% у звичайні та високосні роки відповідно, при застосуванні методу розрахунку „факт/360”. Тобто, реальна процентна ставка була більшою, ніж зазначена в кредитному договорі, за виконання якого я поручався відповідно до п. 1.2 договору поруки та Додаткової угоди № 1 до нього.
Про те, що реальна процентна ставка становить більше 12,8% я дізнався при ознайомленні з вищевказаним висновком експерта, після чого звернувся до суду з позовом про визнання припиненими зобов’язань за договором поруки.

2.2. Згідно ч. 4 ст. 559 ЦК України порука припиняється ____________________

Згідно абз. 3 п. 24 Постанови від 30.03.2012 р. № 5 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України __________________.

Строк дії поруки, передбачений частиною четвертою статті 559 ЦК України, є не строком захисту порушеного права, а строком існування суб’єктивного права кредитора й суб’єктивного обов’язку поручителя (преклюзивним строком), після закінчення якого вони припиняються.

3. Заперечення відповідача є неприйнятними

У відзиві на позов, запереченні на відповідь на відзив та додаткових поясненнях відповідач заперечив проти позову навівши одні і ті ж аргументи, з якими я не погоджуюсь.
Так, відповідач стверджує, що при вирішенні даного спору норми частин 1 та 4 ст. 559 ЦК України повинні застосовуватись в редакції ___________. Тобто, до відносин, які виникли і припинились до введення в дію цього Закону.
Таке твердження відповідача є хибним.
Згідно ст. 58 Конституції України, ___________________.
Вказаний Закон введено в дію 04.02.2019 р., а договір поруки укладено 28.11.2007 р.
Отже, з огляду на те, що Конституція України має найвищу юридичну силу і є законом прямої дії, вищезгаданий Закон може бути застосований лише до відносин, що настали після введення його в дію, оскільки внесені цим Законом зміни не пом’якшують і не скасовують, а лише посилюють відповідальність осіб.
Відповідач звернувся до мене та позичальника з вимогою від 03.04.2015 р. № __ щодо дострокового виконання зобов’язань за кредитним договором № ___ від 28.11.2007 р. Тим самим відповідач змінив строк кредитування до 03.04.2015 р. і з указаної дати кредитно-договірних відносин не існує, а існувати можуть лише боргові зобов’язання. Це відповідає правовому висновку Великої Палати Верховного Суду, викладеного в постанові від 28.03.2018 р. по справі № 444/9519/12 в провадженні № 14-10цс18.
Збільшення обсягу моєї відповідальності як поручителя мало місце з 28.11.2007 р. – моменту підписання кредитного договору та спірного договору поруки, що вбачається з висновку експерта по взаємопов’язаній справі № ___. На момент підписання спірного договору я про це не знав.
Експертний висновок, що є прямим доказом збільшення процентної ставки і, як наслідок, збільшення обсягу відповідальності поручителя, міститься в матеріалах взаємопов’язаної справи № _____
Через великий обсяг експертного висновку його копії не було отримано і тому не додано до позовної заяви. В позовній заяві зазначено про необхідність витребування цієї справи для огляду в судовому засіданні. Однак, справа може бути оглянута після повернення з Верховного Суду, де знаходиться у зв’язку з розглядом касаційної скарги позичальника.
Щодо припинення поруки на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК України, то порука припинилась 28.07.2008 р. – через рік після підписання договору поруки, раніше, ніж було введено в дію Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування”.
У своїх запереченнях відповідач вдався до маніпуляцій, намагаючись ввести суд в оману, заперечити підставність позовних вимог судовою практикою, покликаючись на судові рішення, які не мають преюдиціального значення при вирішенні даного спору.

Таким чином, покликання відповідача на вищезазначені судові рішення є некоректними.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 352, 374, 376 ЦПК України, 

ПРОШУ:

1. Скасувати рішення від 30.10.2019 р. _____міськрайонного суду по справі № ______ в провадженні № _____ і постановити нове рішення, яким позов задовольнити повністю.
2. Всі судові витрати покласти на відповідача.

Додаток:
1. Копія апеляційної скарги.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

 1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!

vechera final