Зняття арешту з нерухомості іпотекодержателем (зразок документу): кредитний адвокат

Системне та комплексне супроводження позичальників!До ______________ окружного адміністративного суду
36038, місто. Полтава, вул.Пушкарівська, 9/26


Позивач: _______________
02081, м. Київ, вул. ____________


Відповідач: державної виконавчої служби 
36024, Полтавська обл., м. ___________, ________________ 

Третя особа: 
____________36020, м. Полтава, вул. ____________


Позовна заява
Про зняття арешту з предмету іпотеки


       «__»______2015р. Октябрським відділом державної виконавчої служби ___________управління юстиції було накладено арешт на майно: приміщення №49, що перебуває за адресою: м. ____, вул. _____________. Зазначений арешт був накладений на підставі постанови_____. Вказана обставина підтверджується витягом з реєстру прав власності.

      Потрібно зазначити, що існують підстави для зняття вказаного арешту, які полягають в тому, що він створює перешкоди для повного задоволення грошових вимог кредитора за іпотечним зобов’язанням, на предмет іпотеки за яким і накладений спірний арешт. Обставини, докази та норми законодавства, які обгрунтовують вказаний висновок полягають в наступному:

     25.12.2014р. між  ____________ (надалі Позивач) та ____________ (надалі-третя особа) був підписаний договір позики за яким позивач передав у власність третьої особи на умовах поверненості грошові кошти в розмірі 150 000 доларів США. Строк виконання грошового зобов’язання був встановлений до 29.04.2015р.

     29.04.2015р. між Позивачем та третьою особою був укладений договір про внесення змін до вказаного вище договору позики, які полягали в збільшенні суми позики до 300 000 доларів США, та збільшенні строку виконання зобов’язання – до 29.05.2015р.

     28.04.2015р. між Позивачем та Третьою особою для забезпечення виконання вищевказаного зобов’язання позики був підписаний договір іпотеки, відповідно до якого в іпотеку було передано майно: приміщення №49, що перебуває  за адресою: м. _____, вул. ____________     29.04.2015р. між Позивачем та третьою особою був укладений договір про внесення змін до вказаного вище договору іпотеки, які полягали в забезпеченні предметом іпотеки збільшеного зобов’язання позики, посилання на яке міститься вище. Зобов’язання позики збільшилося в розрізі строку виконання – до 29.05.2015р., та в розрізі суми зобов’язання – 300 000 доларів США.

     В останній день виконання зобов’язання позики та станом на день подання позовної заяви це зобов’язання не виконано, а  позивач має намір задовольнити свої  грошові вимоги за рахунок  іпотеки, що не може бути зроблено оскільки на це майно накладений арешт.

     Позивач бажає задовольнити свої вимоги в позасудовому порядку шляхом набуття права власності на предмет іпотеки відповідно ст. 36, 37 ЗУ «Про іпотеку», але органи реєстраційної служби не можуть здійснити реєстраційні дії відносно предмета іпотеки за наявності вже описаних перешкод.

     Доказ того, що позивач як іпотеко держатель вже розпочав процедуру звернення стягнення на іпотеку – повідомлення (вимога) про порушення зобов’язання позики в порядку ст. 35 ЗУ «Про іпотеку», додається до позову.

            На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:
1.Зняти арешт з нерухомого майна – приміщення №49, що знаходиться за адресою: м. ____, вул. ____________накладений на підставі _______________
2.Скасувати ____________.

Додатки:
1.Копія позовної заяви;
2.Квитанція про сплату збору;
3.Договори іпотеки;
4.Договір про зміну договору іпотеки;
5.Договір позики;
6.Договір про зміну договору позики;


______________                    ________________                               «__» _________ 2015р.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!