Зняття арешту з майна при накладенні банкам на інше майно позичальника (зразок документу)

До Апеляційного суду ______обл.

Через __________ районний суд


Адреса: 36002, м. Полтава, вул.. Навроцького 5

Особа, яка подає скаргу: Іпотекадавець
Адреса: ___________________________

Особи, які беруть участь у справі:

Позивач: Публічне акціонерне товариство
«УкрСиббанк»
Адреса для листування: АТ «УкрСиббанк»
39651, Полтавська обл.., м. Кременчук, 
вул.. 65 років Жовтня, буд.32

Відповідач-1: __________________________
Адреса:__________________________

Відповідач-2: __________________________
Адреса: __________________________

Справа №Апеляційна скарга 
на ухвалу Октябрьського районного суду міста Полтави 
про забезпечення від 25 березня 2015 року25 грудня 2014 року між ____________ та ____________був укладений договір позики за яким ____________передав у власність Відповідачу-1 на умовах поверненості грошові кошти в розмірі 150 000 доларів  США. Строк виконання  був встановлений до 29.04.2015р.


29.04.2015 року між Скаржником та Відповідачем-1 був укладений договір про внесення змін до вказаного вище договору позики, які полягали в збільшенні суми позики до 300 000 доларів США, та збільшенні строку виконання зобов’язання ? до 29.05.2015 року.


28.04.2015 року між ____________. та ____________для забезпечення виконання позики був укладений договір іпотеки, за яким в іпотеку було передано майно: приміщення _____, яке  рохташоване за адресою: ____________.


29.04.2015р. між Скаржником та Відповідачем-1 був укладений договір про внесення змін до вказаного вище договору іпотеки, які полягали в забезпеченні предметом іпотеки збільшеного зобов’язання позики, посилання на яке міститься вище. Зобов’язання позики збільшилося в розрізі строку виконання – до 29.05.2015р., та в розрізі суми зобов’язання – 300 000 дол. США.


Згідно п. 10.3.1. Договору іпотеки передбачено, що на підставі цього договору та застереження вказаному в ньому, Іпотекодержатель має право повністю задовольнити свої вимоги шляхом передачі предмету іпотеки у власність згідно порядку, встановленого ст.. 37 ЗУ «Про іпотеку».


22 червня 2015 року, в зв’язку з ухиленням ____________від своїх зобов’язань за договором позики, Я _______ направив Відповідачу-1 Вимогу про усунення порушення, що виникло внаслідок несвоєчасного виконання основного зобов’язання за Договором позики.


Оскільки в останній день виконання зобов’язання позики та станом на сьогоднішній день це зобов’язання повністю невиконане, я вирішив задовольнити свої вимоги за рахунок предмета іпотеки, та наразі не можу цього зробити оскільки на це майно накладено арешт.


В останній день виконання зобов’язання позики та станом на день подання позовної заяви це зобов’язання не виконано належним чином і тому я вирішив задовольнити свої вимоги за рахунок предмета іпотеки, проте не можу цього зробити, оскільки на це майно накладено арешт.


Я  випадково дізнався, що  ухвалою Октябрського районного суду  від __________ року з метою забезпечення позову ПАТ «УкрСиббанк» до ____________ про стягнення кредитної заборгованості було накладено арешт на все рухоме і нерухоме майно, що належить зокрема ____________.


Оскільки, я не виступаю стороною по цій справі жодної можливості отримати більш детальну інформацію стосовно самого позову та оскаржуваної ухвали у мене не має, тому я змушений подавати апеляційну скаргу за наявними у мене відомостями та документами.


Обгрунтування того що ухвала Октябрського районного суду міста Полтави є незаконною полягають в наступному:


Наскільки мені відомо Позивач (ПАТ «УкрСиббанк» ) звернувся до суду із позовом до ____________про стягнення кредитної  заборгованості, в сумі 391 669, 70 доларів США.


З метою забезпечення вказаного позову суд задовольнив заяву Позивача про забезпечення позову і наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно, що належить ____________на праві приватної власності (в тому числі і нежитлове приміщення загальною площею _____ кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. Шовковична, буд. ______, приміщення __ і являється предметом Договору Іпотеки укладеного між мною ____________, в межах суми стягнення у розмірі 391 669, 70 доларів США.


Разом з цим, ст. 1 Закону України «Про іпотеку» передбачено, що іпотека це вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. 


Отже з викладеного вбачається, що ____________має право на задоволення своїх вимог по сплаті заборгованості за Договором позики на загальну суму 300 000 тис. дол.. США, за рахунок предмета іпотеки: нежитлового приміщення загальною площею ___кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. Шовковична, буд. ____, приміщення __, яке належить ____________, переважно перед іншими кредиторами ____________Згідно п. 4 Постанови пленуму ВСУ «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв  про забезпечення позову» №9 від 22.12.2006 року передбачено, що вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв’язку із застосуванням відповідних заходів.


Разом з цим, внаслідок накладення судом арешту на зазначене майно ____________ позбавлений можливості реалізувати свої права іпотекодержателя, які передбачені законодавством України і договором іпотеки, на задоволення своїх вимог (Позасудовий порядок стягнення на предмет іпотеки) шляхом прийняття предмету іпотеки у свою власність що порушує мої права та законні інтереси.


Таким чином, наявність ухвали _________ районного суду міста Полтави про накладення арешти позбавляє скаржника застосувати позасудовий порядок стягнення на предмет іпотеки, як спосіб стягнення, який дозволяє задовольнити грошові вимоги переважно перед іншими кредиторами.


Оскільки я, фактично дізнався про існування оскаржуваної ухвали лише ______ то вважаю що строк на оскарження ухвали було пропущеною мною з поважних причин. 

Беручи до уваги викладене, керуюсь ст.ст. 292-296 ЦПК України, - 

ПРОШУ:

1.Поновити строк на апеляційне оскарження ухвали Октябрського районного суду міста Полтави від 25.03.2015 року про забезпечення позову ПАТ «УкрСиббанк» до ____________про стягнення заборгованості.


2.Скасувати ухвалу Октябрського районного суду м. Полтави від 25.03.2015 року про забезпечення позову ПАТ «УкрСиббанк» до ____________про стягнення заборгованості та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні заяви ПАТ «Укрсиббанк» в повному обсязі.

Додатки:

___________________                               «     »__2015 року

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!