Зняття арешту по кредитному боргу

Якщо на ваше спільне подружнє майно, за боргами іншого з подружжя, був накладений арешт, то позов, який додається може вам стати у нагоді при захисті ваших прав. В позові має місце ситуація коли був накладений арешт на автомобіль, який є спільною сумісною власністю подружжя за кредитним боргом іншого із подружжя.

Korotya advokat

Також автомобіль був оголошений у розшук. Вказані дії відносно автомобіля були здійснені за постановою державного виконавця оскільки було відкрито виконавче провадження на підставі виконавчого листа про стягнення кредитної заборгваності. Виходячи з того, що арешт та розшук були накладені на весь автомобіль, а боржником є лише один із подружжя, який володіє лише половиною майна, виникла необхідність в скасування зазначених арешту та розшуку.


До Святошинського районного суду міста Києва
01032, м. Київ, вул.. Жилянська, 142

Позивач: ______________________________________________
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б

Відповідач 1: __________________________________________________

Відповідач 2: ПАТ « Український Інноваційний Банк»
04053, м. Київ, вул.. Смирнова-Ласточкіна, 10а

Відповідач 3: Відділ державної виконавчої служби
Святошинського районного управління юстиції у м. Києві
03148, м. Київ, вул. Г. Юри, 9

Позов немайнового характеру


Позовна заява
про зняття арешту з автомобіля та скасування постанови про розшук автомобіля

6 серпня 197_ року між ____________________________та ___________________________________ було укладено шлюб, про що зроблено актовий запис №____, копія свідоцтва про шлюб додається. Під час подружнього життя ними було придбано майно, а саме транспортний засіб:
•  CITROEN JUMPY, тип кузова легковий пасажирський ― В, № кузова: _______________, рік випуску: 2000, ДНЗ: _____________, свідоцтво:КХС __________, дата видачі: 22.12.2005р.
Відповідно до ст.. 60 СКУ майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо)самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.
На вказане рухоме майно ВДВС Святошинського районного управління юстиції м. Києва було накладено арешт, внаслідок того, що відкрито виконавче провадження, де Відповідач виступає боржником. Підтвердженням того, що на вказаний автомобіль накладений арешт є копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна та копія повідомлення управління державної автомобільної інспекції про те, що транспортний засіб поставлений на автоматизований облік до АІС «Арешт»: під Арешт, заборона на відчуження. Дані документи додаються. Для підтвердження зазначених обставин потрібно витребувати справу виконавчого провадження відкриту стосовно боржника________________________________, яка знаходиться у ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві. Слід зауважити, що вищезазначений автомобіль оголошений в розшук, згідно постанови про розшук майна боржника виданої ВДВС Святошинського районного управління юстиції у м. Києві від 16.06.2011року ВП № ___________.
Відповідно до ст.. 73 СКУ за зобов’язаннями одного з подружжя стягнення може бути накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності подружжя, яка виділена йому в натурі. Відповідно до ст.. 371 ЦКУ кредитор співвласника майна, що є у спільній сумісній власності, у разі недостатності у нього майна, на яке може бути звернене стягнення, може пред’явити позов про виділ із спільного майна в натурі для звернення стягнення на неї.
Як визначено в п.4 роз’яснення Верховного Суду України (Постанова Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про виключення майна з опису» від 27.08.1976р. №6 (із наступними змінами) за правилами, встановленими для розгляду позовів про виключення майна з опису, розглядаючи вимоги громадян і організацій, що ґрунтуються на праві власності на описане майно або на праві володіння ним. Відповідачами в справі суд притягує боржника, особу, в інтересах якої накладено арешт на майно, і в необхідних випадках ― особу, якій передано майно, якщо воно було реалізовано.
Отже, зазначене законодавство визначає, що звернення стягнення за зобов’язаннями боржника на його частку у майні, що є спільною сумісною власністю, може мати місце лише після виділення її внатурі. А оскільки арешт був накладений на все майно, яке є спільною сумісною власністю, а не на частку у майні, яка виділена в натурі (частка внатурі не виділялася ), можна зробити висновок, що арешт є незаконним та таким, що підлягає зняттю.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.. 21, 321, 371, 393 ЦКУ,

ПРОШУ:
1. Зняти арешт з транспортного засобу CITROEN JUMPY, тип кузова легковий пасажирський―В, № кузова: ____________, рік випуску: 2000, ДНЗ: _____________, свідоцтво:КХС __________, дата видачі: 22.12.2005р.;
2. Визнати незаконною та скасувати постанову про оголошення в розшук майна боржника, видану ВДВС Святошинського районного управління юстиції у м. Києві від 16.06.2011 року ВП № _____________.
3. Витребувати у ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві виконавче провадження відкрите стосовно боржника ________________.

Додатки:
1. Копія позовної заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
2. Квитанція про сплату судового збору;
3. Свідоцтво про шлюб;
4. Витяг про реєстрацію;

_________________________ ________________________ « »__________________2015р.