Заява про зменшення штрафу та пені (зразок документу)

До Яготинського районного суду Київської області
Адреса: 07700, Київська обл..,

м. Яготин, вул. Незалежності, 67
Заявник: __________
Адреса: ________
Особи, які беруть участь у справі:
Позивач: ПАТ  «Банк «Фінанси та Кредит»
Адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60Заява
Про застосування ч. 3 ст. 551 ЦКУ (зменшення неустойки)


        В провадженні Яготинського районного суду Київської області знаходиться справа за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до ________  про стягнення заборгованості за кредитним договором.
       Позивач в позовній заяві просить присудити до стягнення просроченої (несанкціонованої) заборгованості за кредитним договором у розмір 56126 (шість тисяч сто двадцять шість) грн.. 11 (одинадцять) коп.., 210046 (десять тисяч сорок шість) грн.. 82 (вісімдесят дві) коп.. нарахованих відсотків по заборгованості, 5481 (дві тисячі чотириста вісімдесят одна) грн.. 06 (шість) коп.. нарахованих відсотків по простроченій (несанкціонованій) заборгованості, 170668 (сто сімдесят тисяч шістсот шістдесят вісім) грн. 68 (шістдесят вісім) коп.. пені та 1218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн.. судового збору.
     Даною заявою Відповідач  просить суд відмовити в задоволенні позовної вимоги про стягнення пені, штрафу та неустойки в вищезазначеному несправедливому розмірі та відповідно застосувати ч. 3 ст. 551 ЦКУ відповідно до якої  Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.
     В даній заяві зазначимо, що збитки Позивачу взагалі завдані не були оскільки аналізуючи ст. 16 ЦКУ, яка визначає що саме може бути збитками, можна зробити висновок, що збитків в розумінні цієї статі Позивачу не завдано.
     Відповідно до ст. 16 ЦКУ збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
      Також потрібно зазначити, що Відповідач не заперечує проти розміру кредиту, які Позивач просить присудити до стягнення і тому Позивач зможе отримати і ті грошові кошти, які надавалися і проценти за їх користування, що робить неможливим існування у Позивача збитків.
            На підставі вищезазначеного та керуючись ч. 3 ст. 551 ЦКУ,
ПРОШУ:
Застосувати ч. 3 ст. 559 ЦКУ та відмовити у задоволенні позову в частині стягнення пені.
           Позичальник
                 _____________                         24.02.2017 р.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!