Заява про реструктуризацію кредиту, зразок, 2019

До ПАТ «ОТП Банк»

Позичальника: _________________________________________

Адреса:______________________________________________

Заява

       Між мною та Вами 07.07.2008 року був укладений кредитний договір за умовами якого були надані грошові кошти в розмірі 68 500, 00 доларів США з цільовим призначенням: купівля земельної ділянки. Строк повного повернення кредитних грошових коштів був встановлений до 07.07.2028р.

     Також між нами цього ж дня був укладений договір іпотеки за умовами якого я передав в іпотеку для забезпечення виконання вищевказаного кредитного зобов’язання земельну ділянку площею 0,1200 га, яка знаходиться за адресою: __________________.

     На даний час я не в змозі належним чином виконувати кредитне зобов’язання, оскільки майже не маю прибутку. Також важливим аспектом складнощів виконання кредитного зобов’язання є те, що валюту кредиту складає долар США, курс якого зростає в геометричній прогресії відносно національної валюти. Окрім цього я утримую свою сім’ю, яка складається з трьох дітей та дружини, які внаслідок економічної ситуації, яка склалася в країні, потребують значних фінансових вкладень з моєї сторони (у зв’язку зі знеціненням гривні зросли ціни на продукти харчування, одяг, послуги і т.д.). Копії свідоцтв про народження дітей Вам надавалися.

     Ринкова ціна предмета іпотеки становить близько 5 000 доларів США і я згоден виплатити одноразовим платежем цю суму (чи іншу суму, яка є реальною ціною предмета іпотеки) в рахунок виконання кредитного зобов’язання з умовою, що це буде єдина сума необхідна для виконання та відповідно припинення кредитного зобов’язання з усіма виникаючими наслідками – припинення іпотеки, зняття заборони на реалізацію предмета іпотеки та інше.

     Додатково хочу повідомити, що іншого майна чи майнових прав я не маю, на будь якій роботі не працюю, підприємницькою діяльністю не займаюсь.

     На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:

Розглянути мою заяву та прийняти мої умови щодо виконання кредитного зобов’язання сторонами якого ми з Вами являємося. Вказані умови вигідні для Вас значним чином оскільки Ви отримуєте «живі грошові кошти» в тому розмірі в якому згідно законодавства Ви зможете їх реально стягнути, а не витрачаєте свої ресурси на стягнення цієї ж, а може й меншої суми через органи судової та виконавчої влади.
_____________________             _________________                      «__»_____20__р.

Korotya advokat