Заява про призначення експертизи по кредиту

Korotya advokat

До Димитровського міського суду Донецької області
Адреса: _____________________________________
Відповідач: __________________________________________________
____________________________________________________
Адреса для направлення судової кореспонденції:
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б

Представник: Коротя Роман Олександрович
Адреса: 01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б
Справа № _________________
Суддя: ________________________

Заява
Про проведення експертизи

В провадженні Димитровського міського суду Донецької області знаходиться справа за позовом ПАТ «ОТП Банк» до Ковальова Павла Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 103 ЦПКУ Суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.
Потрібно зазначити, що існує необхідність в з’ясуванні обставин, які мають значення для справи і для цього потрібні спеціальні знання у сфері бухгалтерії, без яких встановити відповідні обставини неможливо, а саме потрібно здійснити розрахунки заборгованості Відповідача перед позивачем, що встановить дійсні суми відповідальності Відповідача. Виходячи з того, що має місце значна кількість фінансових операцій (сплата коштів в різні періоди), а також виходячи з того, що Позивачем нараховувалися проценти за користування коштів на різні суми, оскільки кредит сплачувався частково, неможливо без експерта в сфері бухгалтерії Відповідачу самостійно розрахувати суму заборгованості.
На підставі вищезазначеного,
ПРОШУ:
1. Призначити проведення експертизи та доручити її проведення Київському науково дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ( 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).
2. Поставити перед експертом наступні питання:
1. 1. Чи відповідає розмір заборгованості по тілу кредиту та процентам за користування кредитом визначений в позовних вимогах дійсному розміру заборгованості по кредитному договору № ____________________ від 09 листопада 2005 року станом на 11.01.2017 року відповідно до первинних бухгалтерських документів.
2. Який розмір заборгованості тілу кредиту та процентам за користування кредитом має місце за кредитним договором № ___________________ від 09 листопада 2005 року станом на 11.01.2017 року відповідно до первинних бухгалтерських документів.
3. В якій валюті надавалися грошові кошти Банком «Райффайзенбанк Україна» (правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк») особі _________________________ по кредитному договору № _______________________ від 09 листопада 2005 року.

Коротя Р.О. _________________ 22.01.2018 р.