Заява про перегляд заочного рішення (зразок)

ЗАЯВА ПРО ПЕРЕГЛЯД ЗАОЧНОГО РІШЕННЯ


Дніпровський районний суд м. Києва
Адреса: 02105, м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3
Заявник: __________
Адреса: 02139, м. Київ,вул. _______
Тел.096-243-28-73
Особи, які беруть участь у справі:
Позивач: ПАТ «Альфа-Банк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
Відповідач 2: _______
Адреса: 02139, м. Київ, вул. _______

Заява
Про перегляд заочного рішення  Дніпровського районного суду м. Києва від
03 березня 2016 року

      03 березня 2016 року Дніпровським районним судом міста Києва було ухвалено заочне рішення  в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до _______про стягнення кредитної заборгованості.
       Дане рішення заявником отримано не було. Рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 03 березня 2016 року отримував мій чоловік. Про  що, я дізналась нещодавно, коли мій представник за довіреністю Канюра О.В. ознайомилась з матеріалами справи 12 липня 2017 року (підтвердження чого додається).
      Відповідно до ст. 228 ЦПК України «Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів  з дня отримання його копії.»
      Враховуючи наведене, заява про перегляд заочного рішення  подається до суду 20 липня 2017 року – тобто без пропуску відповідного строку на її подання.
     Щодо поважності причин неявки у судове засідання 03 березня 2016 року, слід зазначити наступні пояснення:
_______не з’явилась у судове засідання, на якому було ухвалено спірне судове рішення та не повідомила про причини своєї неявки відносно цього засідання, виходячи з того, що не була належним чином повідомлена про календарну дату проведення вказаного судового засідання. Жодні поштові повідомлення, судові повістки до суду не отримувала.  Підтвердження чого, знаходиться в матеріалах справи.
   Що стосується заперечення проти позовних вимог Позивача та докази, якими воно ґрунтується, слід зазначити наступне:
    22 травня 2008 року в порядку забезпечення виконання зобов’язання за кредитним Договором №_______від 22 травня 2008 року позичальником _______  та Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (правонаступником прав та обов’язків є Публічне акціонерне товариство «Сведбанк» та _______було укладено Договір поруки № _______, відповідно до умов якого _______зобов’язалась перед банком відповідати за виконання зобов’язань щодо повернення коштів, наданих банку позичальнику у вигляді кредиту/кредитної лінії згідно кредитного договору №_______від 22 травня 2008 року, у сумі 102 000 доларів США, строком до 22 травня 2038 року, з процентною ставкою 12.50% річних за їх використання.
      25 травня 2012 року між ПАТ «Сведбанк» та ПАТ «Альфа-Банк» було укладено договір купівлі-продажу прав вимоги, відповідно до вимог якого продавець ПАТ «Сведбанк» погодився продати ( відступити) права вимоги та передати їх покупцю ПАТ «Дельта Банк», а покупець ПАТ «Дельта Банк» цим погоджується купити права вимоги, прийнятих їх і сплатити загальну купівельну ціну.
      15 червня 2012 року між ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Альфа-Банк» було укладено договір купівлі-продажу прав вимоги, відповідно до умов якого продавець ПАТ «Дельта Банк» погодився продати (відступити) права вимоги та передати їх покупцю ПАТ «Альфа-Банк», а покупець ПАТ «Альфа-Банк» цим погоджується купити права вимоги, прийняти їх і сплатити загальну купівельну ціну.
      Як зазначено в повідомленні, що направлялося Вечері О.М. ПАТ «Альфа-Банк» 15 червня 2012 року між ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Альфа-Банк» було укладено Договір відступлення права вимоги, відповідно до якого «ПАТ «Дельта Банк» відступив «ПАТ «Альфа-Банк» право вимоги за кредитними договорами, які були укладені між ним та фізичними особами.
    Потрібно зазначити, що Договір поруки № _______від 22 травня 2008 року припинив свою дію  і факт припинення правовідношення за цим Договором потрібно встановити в судовому порядку.
    В п. 10 Договору поруки було визначено строк дії договору : «Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання. Сторони, керуючись умовами частини 4 ст. 599 ЦК України встановили, що строком припинення встановленої цим Договором є повне виконання Позичальником або Поручителем своїх передбачених Основним зобов’язанням.
     Строк закінчення цього Договору не вказує конкретно, так як він визначається моментом повного погашення заборгованості по кредитному Договору.
    За змістом ч.4 ст.599 ЦК України «Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в Договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до Поручителя.
    У разі неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань, за основним договором строк пред’явлення кредитором до Поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів повинен обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов’язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов’язання або у зв’язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково.
     За умови пред’явлення банком боржнику й поручителю вимог про дострокове виконання зобов’язання з повернення кредиту, змінюється в односторонньому порядку строк виконання основного зобов’язання й порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить позов до Поручителя протягом шести місяців від зміненої дати виконання основного зобов’язання.
     Позивачем на адресу відповідача було направлено вимогу від 18.12.2012 року із зазначенням наявної заборгованості за кредитним договором.
    Отже, важливим є те, що Кредитор направивши вимогу та подавши до суду позовну заяву про стягнення на предмет іпотеки, змінив строк виконання основного зобов’язання, а отже порука припиняється.
    Підтвердження чого, є копія заочного рішення від 16 травня 2013 року ухвалено Дніпровським районним судом міста Києва у справі №_______, за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до _______про звернення стягнення на предмет іпотеки,  яке взято з Єдиного реєстру судових рішень.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису

911inua@gmail.com - задайте нам питання!
 
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!
 
     Відповідно до правового висновку ВСУ Постановою у справі № 6-1077цс15 від 02.09.2015 року. Пред’явивши вимогу про дострокове повернення кредиту та сплати  відсотків за користування ним кредитор відповідно до ч.2 ст.1050 ЦК України змінив строк виконання основного зобов’язання й міг пред’явити позов до Поручителя протягом шести місяців, починаючи від дати порушення позичальником встановленого банком строку для дострокового повернення кредиту.
     Таким чином, ВСУ визнав, що умова договору про дію поруки до повного виконання боржником зобов’язання перед кредитором не може розглядатися як встановлення строку дії поруки, оскільки суперечить частині першій статті 251 та частині першій статті 252 ЦК України.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ч.4 ст.559, 251, 252 ЦКУ, 118,119, 120 ЦПКУ, ст..22 ЗУ «Про захист прав споживачів»,-
ПРОШУ:
1. Переглянути заочне рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 03 березня 2016 року, яке ухвалене по справі №755/16803/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до _______про стягнення заборгованості.
2. Скасувати заочне рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 03 березня 2016 року, яке ухвалене по справі №755/16803/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до _______про стягнення заборгованості та призначити справу до розгляду в загальному порядку.
Додатки:
1. Копія заяви про ознайомлення з матеріалами справи від 12.07.2017 року
2. Копія позовної заяви для осіб, які беруть участь у справі -3 екз.
3. Копія рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 16 травня 2013 року.
___________________________                                 20.07.2017 р.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб


911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!