Заява про перегляд кредитного заочного рішення

Якщо ви являєтесь відповідачем по справі про стягнення заборгованості за кредитним договором і ви не були присутні на судовому засідання, внаслідок чого було винесено заочне рішення, то вам потрібно писати та подавати заяву про перегляд заочного рішення, в чому вам допоможуть кредитні адвокати Юридичної компанії "Майоров, Нерсесян та партнери". 

До Святошинського районного суду м. Києва
 
Заявник: Відповідач 2: ______________________________
Представник заявника (Адвокат): ____________________
 
Особи, які беруть участь у справі:
 
Позивач: ПАТ «Укрсоцбанк»
03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29
 
Відповідач 1: ______________________________________
Справа № ______________

Заява
Про перегляд заочного рішення Святошинського районного суду м. Києва від 16.05.2014р.


16.05.2014р. Святошинським районним судом м. Києва було ухвалено заочне рішення по справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до _________________________________________ про стягнення заборгованості за кредитним договором №10-29/3238 від 11.04.2007р.
Вказане рішення було отримано 16.05.2014р. про що свідчить відповідна розписка, яка знаходиться в матеріалах справи. Отже, строк на подання заяви про перегляд заочного рішення визначений ст. 228 ЦПКУ не пропущений.
Обставини, що свідчать про поважність причин неявки Заявника в судове засідання та не повідомлення їх суду полягають в наступному:
Між мною та моєю клієнткою 09.05.2014р. був укладний договір про надання правової допомоги, за умовами якого я зобов’язався представляти її інтереси в судовому розгляді справи, по якій було ухвалено вищезазначене заочне рішення. Даний договір знаходиться в матеріалах справи. Даний договір укладався в умовах тих обставин, що моя клієнтка не має відповідних знань в сфері юриспруденції і їй потрібен спеціаліст на повноцінне ведення цієї справи в органі судової влади. Укладення даного договору забезпечило можливість моїй клієнтці займатися своїми справами без відволікань на судовий розгляд. Отже, моя клієнтка не могла з’явитися на судове засідання та не могла повідомити про свою неявку оскільки підписала договір про надання правової допомоги зі мною і я повноцінно вів її справу без її участі. Що стосується моєї неявки в судове засідання та неповідомлення про неї суд, то я хочу надати наступні пояснення відносно цього: Як вже зазначалося раніше судове засідання було призначено на 16.05.2014р. Хочу вказати на ту обставину, що 14.05.2014р., ввечері, внаслідок гри в футбол я зазнав травми. 15.05.2014р. зранку я прокинувся з відчуттям сильного болю в правій нижній кінцівці – голенестопному місці, ходить я практично не міг оскільки цей процес супроводжувався сильними болями. До травмпункту я не звернувся в цей день оскільки вважав, що травма у вказаному місці не може бути переломом та і я не вдарявся так, щоб виник перелом, а вважав, що це звичайне розтягнення зв’язок, яке дуже швидко пройде якщо не навантажувати кінцівку. 16.05.2014р. я прокинувся з відчуттям болю та ще не міг ходити. Я знав, що в цей день буде проходити судове засідання, але з’явитися на нього не міг оскільки не міг ще ходити, повідомити про причини своєї неявки я також не міг оскільки я не зміг би дійти до поштового відділення та й поштове відправлення не встигло б надійти до суду.
Я вважав, що вказане судове рішення буде в будь-якому випадку відкладене оскільки воно є першим, а відповідно до ЦПКУ лише у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення). Також відповідно до п. 8 постанови пленуму ВССУ №5 від 30.03.2012р. «Ураховуючи складність та особливість спорів, що виникають із кредитних правовідносин, проведення попереднього судового засідання є необхідним. При його проведенні суд має вчинити дії для врегулювання спору до судового розгляду, а якщо спір не врегульовано у порядку, визначеному ЦПК, то суд має виконати дії, передбачені частиною шостою цієї статті. Зокрема, суд має визначити, які правовідносини виникли між сторонами та які норми права підлягають застосуванню при вирішенні справи.» Виходячи з цього пункту та враховуючи те що попереднє судове засідання не проводилося, а 16.05.2014р. лише перше судове засідання, я навіть представить собі не міг, що за одне судове засідання буде ухвалено рішення. Також мені було відомо, що Відповідач 1 позовні матеріали не отримувала і була не повідомлена про судовий розгляд. Не дивлячись на це я все ж таки відправив до суду свого помічника, щоб перевірити факт відкладення судового засідання. І дізнавшись, що рішення все ж таки ухвалено, мій помічник відразу повідомив мене про цю обставину. Я відразу йому виписав письмове доручення на право забрати це судове рішення. В цьому дорученні мною було зазначено, що я зазнав травми і у зв’язку з цим не з’явився на судове засідання. Ці документи знаходяться в справі. 17.05.2014р. я звернувся до травмпункту і виявив, що в мене «Пошкодження зв'язок правого голенестопного суглоба 2 ступеня» і як наслідок цього мені наклали гіпсову пов’язку. Відповідна довідка додається до даної заяви. У разі необхідності перевірки даної обставини в Подільській державній районній поліклініці знаходяться всі необхідні документи, які підтверджують факт звернення: рентгенівські знімки з відповідною фіксацією в журналі реєстрації рентгенівських знімків, журнал реєстрації звернень до травмпункту. До заяви додається витяг з інтернет-ресурсу відносно опису вказаної травми. На сьогоднішній день вже знята гіпсова пов’язка та я можу ходити. Отже, виходячи з вищевикладеного зазначаю, що я не міг фізично з’явитися до суду та повідомити про причини своєї неявки, а свого помічника я не направляв до суду 15.05.2014р. (день перед днем судового засідання) для повідомлення, що я не зможу з’явитися на судове засідання оскільки я не знав чи зможу ходити належним чином 16.05.2014р.
Заперечення проти вимог Позивача та докази, яким вони обґрунтовуються;
Потрібно зазначити, що за вищевказаним спірним кредитним зобов’язанням строк його виконання сплив 11.11.2008р. + 90 днів = 08.02.2009р., обґрунтування чого полягає в наступному: Відповідно до п. 4.5 кредитного договору: «У разі невиконання чи неналежного виконання Позичальником обов’язків визначениї п. 3.3.7, 3.3.8 цього договору, протягом більше ніж 90 дні, строк користування кредитом вважається таким, що сплив, та, відповідно Позичальник зобов’язаний протягом 1 робочого дня погасити кредит в повному обсязі, сплатити проценти за фактичний час використання кредиту та нараховані штрафні санкції (штраф, пеню). Відповідно до п. 3.3.8 (до якого нас відсилає п. 4.5) позичальник зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі погашати кредит та нараховані проценти за фактичний час його користування та можливі штрафні санкції в порядку передбаченому кредитним договором. Тобто невиконання обов’язку зі сплати зі сплати кредитних грошових коштів понад більше ніж 90 днів має наслідком настання строку виконання кредитного зобов’язання. Отже, строк виконання кредитного зобов’язання сплив 08.02.2009р., оскільки остання проплата за кредитним договором мала місце 11.11.2008р., що підтверджується розрахунком заборгованості, який знаходиться в матеріалах справи і якщо порахувати з 11.11.2008р., 90 днів, то виходить 08.02.2009р. Позовна заява була подана 11.03.2014р., а останній день на подання цієї заяви мав місце 08.02.2009р. + 3 роки = 08.02.2012р., тобто пропуск строку позовної давності на пред’явлення позову склав близько 5 років.
Як вже зазначалося вище, в забезпечення виконання зобов’язання кредитним договором між Банком та поручителем було укладено договір поруки за яким поручитель зобов’язувався у повному обсязі відповідати за виконання позичальником зобов’язань передбачених кредитним договором та відповідно до якого ми є солідарними боржниками. Потрібно зазначити, що договір поруки припинив свою дію і факт припинення правовідношення за цим договором потрібно встановити в судовому порядку. Договір поруки є припиненим з тих підстав, що Банк починаючи з моменту прострочення кредитного зобов’язання підняв процентну ставку, чим збільшив відповідальність поручителя, а останній на це згоду не надавав. Обґрунтування того, що договір поруки припинив свою дію полягає в наступному:
Відповідно до ч.1 ст.. 559 ЦКУ порука припиняється у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. Згідно п. 2.1. Договору поруки Кредитор не вправі без згоди Поручителя змінювати умови Основного договору з Боржником, внаслідок чого збільшується обсяг відповідальності поручителя. Під згодою розуміється як візування змін в кредитний договір Поручителем, так і отримання згоди шляхом обміну листами, факсимільними повідомленнями і т.ін.
Слід зауважити, що Банк починаючи з 31.03.2008р. почав хаотично змінювати процентну ставку з 12,2% до 24,4%, внаслідок чого збільшилася відповідальність Поручителя. Факт збільшення процентної ставки підтверджує довідка-розрахунок заборгованості по процентам за користування кредитом, отже ця обставина визнається та підтверджується Банком, оскільки відображена в розрахункові заборгованості, який був доданий до позовної заяви. Отже, можна стверджувати, що зміна зобов’язання, яка не передбачена договором була, відповідальність внаслідок цього збільшилася і згоди на таку зміну Поручитель не давав. І тому правовідношення за таким договором поруки припинилося. Також, все вищевикладене відповідає та не суперечить Узагальненню судової практики розгляду цивільних справ, які виникають з кредитних правовідносин (2009-2010 роки), а саме: Разом з тим, суди повинні звертати увагу на те, що у зобов’язаннях, в яких беруть участь поручителі, збільшення кредитної відсоткової ставки навіть за згодою банку та боржника, але без згоди поручителя, не дає підстав покладення на останнього відповідальності за невиконання або неналежне виконання позичальником своїх зобов’язань перед банком (частина 1 статті 559 ЦК України).
Підсумуючи викладене, можна зробити наступні висновки, а саме: Банк збільшив прострочену процентну ставку в односторонньому порядку без згоди поручителя, чим збільшив відповідальність останнього, внаслідок чого відбулося зміна зобов’язання. Все це унеможливлює задоволення вимог позивача, а тому підлягає відмові у задоволенні позову.
На підставі вищезазначеного,
ПРОШУ:

1. Переглянути заочне рішення Святошинського районного суду м. Києва від 16.05.2014р., яке ухвалене по справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до____________________________________________про стягнення заборгованості за кредитним договором.
2. Скасувати заочне рішення Святошинського районного суду м. Києва від 16.05.2014р., яке ухвалене по справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до ___________________________________________ про стягнення заборгованості за кредитним договором та призначити справу до розгляду в загальному порядку.
3. Визначити суддю, який буде розглядати питання про перегляд заочного рішення за допомогою автоматизованої системи документообігу.

Додатки:
1. Копії заяви в 3 екз.;
2. Довідка від 17.05.2014р. (для суду).

_________________ 26.05.2014р.

Korotya advokat