Заява про оскарження дій державного виконавця (зразок документу)

Просмотров: 44482

Примірник заяви про зняття авто з розшуку, у випадку, якщо авто в заставі в банку або у колекторів.
Телефон адвоката (для консультацій) 063-595-87-10

Також в цій статті ви дізнаєтесь про зняття арештів з майна.

НОВА ПРАКТИКА!!!

Арешт рахуноку боржника, який призначений для виплати заробітної плати та інших виплат, є неправомірним, оскільки такі рахунки вважаються рахунками зі спеціальним режимом використання. Це було заявлено у Постанові Полтавського апеляційного суду від 5 грудня 2022 року у справі № 638/11321/14-ц.

Суть справи полягає у тому, що позивач звернувся до суду зі скаргою на постанову головного державного виконавця Мар`їнського районного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків). Він просив суд скасувати постанову, в якій головним державним виконавцем був накладений арешт на зарплатний рахунок боржника, який призначений для виплати заробітної плати. Позивач стверджував, що такий арешт є незаконним, оскільки стягнення з доходу боржника можливе лише у розмірі 20%, а інші кошти, що залишились, повинні бути передані боржнику.

Суд першої інстанції відхилив вимоги позивача, мотивуючи це відсутністю даних щодо того, що рахунок боржника є рахунком із спеціальним режимом використання або іншим рахунком, звернення стягнення на які заборонено законом.

Апеляційний суд встановив, що рахунок боржника, на кошти на якому було накладено арешт, є поточним рахунком, який використовується для отримання заробітної плати і має спеціальний режим використання. Таким чином, вимоги позивача були задоволені.

 

 До Києво-Святошинського суду
Скаржник: ТОВ____________
«_______»
Адреса: _________
Особа на рішення якої подається скарга:
Виконавець Києво-Святошинського
районного відділу ДВС
Чубарев О.О.
Адреса: _________

Скарга (зразок)на дії та рішення державного/приватного виконавця

Mayorov advokat

11 травня 2016 року головним державним виконавцем відділу ДВС Києво-Святошинського районного відділу управління юстиції Данилишиним П.Б. було винесено постанову, якою відкрито виконавче провадження за виконавчим листом № 369/7486/15-ц виданого 12.04.2016 року Києво-Святошинським районним судом Київської області про стягнення з ТОВ «_________» на користь _________боргу в розмірі 558075, 00 грн., що складає еквівалент 26250, 00 дол. США та судовий збір в розмірі 3683, 23 грн.
09 червня 2016 року старшим державним виконавцем Києво-Святошинського районного відділу державної виконавчої служби Чубаревим О.О.(якому було передано до виконання виконавче провадження ВП № _________) було винесено постанову про арешт майна божника та оголошення заборони на його відчуження.
15 листопада 2016 року Скаржник дізналася з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, що старшим державним виконавцем Чубаревим О.О. у зв’язку з невиконанням рішення суду, було винесено постанову про розшук майна боржника, а саме транспортного засобу ? TOYOTA CAMRY, _________, що належить ТОВ «_________».
Потрібно зазначити, що вказані дії державного виконавця є неправомірними а постанова про розшук майна боржника є незаконною та підлягає скасуванню, обґрунтування чого полягає в наступному:

1. 14 січня 2015 року між ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» та ТОВ «_________» було укладено договір застави рухомого майна. Вказаним договором застави рухомого майна було забезпечено виконання зобов’язань ТОВ «_________» за Кредитним договором № 2592/2-980 від 14.01.2015р. перед ПАТ «РАДИКАЛ БАНК».
Предметом застави є транспортний засіб марки TOYOTA, моделі CAMRY, типу легковий седан- В, номер шасі (кузова, рами) _________, чорного кольору, 2008 року випуску, ДНЗ: _________.
Відповідно до п. 1.8.8. предмет застави не підлягає вилученню і вільний від будь-яких інших зобов’язань, крім тих, що передбачені цим Договором.
Пунктом 2.1.21 Договору зазначено, що у разі невиконання або неналежного виконання Позичальником та/або Заставодавцем умов Кредитного договору та/або цього Договору звернути стягнення на Предмет застави у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Договором, при цьому Заставодержатель самостійно обирає спосіб реалізації Предмету застави. У таких випадках Заставодержатель має переважне право одержати задоволення своїх вимог за Основним зобов’язанням за рахунок Предмету застави переважно перед іншими кредиторами Заставодавця в повному обсязі.
Таким чином саме ПАТ «Радикал Банк» має переважне право перед іншими особами на задоволення забезпечених заставою вимог шляхом звернення стягнення на предмет застави, а тому правові підстави для винесення державним виконавцем постанови про розшук майна божника, яке передано в заставу, відсутні, оскільки вказані дії унеможливлюють реалізацію заставодержателем зазначеного першочергового права на задоволення вимог до боржника за рахунок предмета застави.
Статтею 16 Закону України «Про заставу» встановлено, що право застави виникає з моменту укладення договору застави, а в разі, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню ? з моменту нотаріального посвідчення цього договору.
Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про заставу» кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.
Вказані дії державного виконавця суперечать також вимогам ст. 51 Закону України «Про виконавче провадження» згідно з якою: «Для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернено у разі, якщо: право застави виникло після ухвалення судом рішення про стягнення з боржника коштів».
Слід зауважити, що договір застави рухомого майна було укладено 14 січня 2015 року, що стосується рішення на підставі якого було видано виконавчий лист за яким і було відкрито виконавче провадження, то воно було видано Києво-Святошинським районним судом Київської області 17 березня 2016 року.

2. Також для скасування спірної постанови є та обставина, що державним виконавцем було порушено порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника.
Відповідно до ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.
Частиною 1 статті 52 Закону України «Про виконавче провадження » зазначено, що виконавець звертає стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що перебувають у касах або інших сховищах боржника - юридичної особи, у банках або інших фінансових установах, у порядку, встановленому цим Законом. У разі відсутності у боржника - юридичної особи коштів в обсязі, необхідному для покриття заборгованості, стягнення звертається на інше майно, належне такому боржникові або закріплене за ним.
Слід зауважити, що при вчиненні виконавчих дій державний виконавець не тільки порушив порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника але й зазначив що рішення суду не виконується Боржником. Проте з таким висновком погодитися не можна оскільки відповідно до постанови про арешт коштів боржника від 18.07.2016 року на усі рахунки, які належать ТОВ «_________» відкриті в банках було накладено арешт, та відповідно списано частину грошових коштів у розмірі 100 000 (сто тисяч гривень) 00 коп. вказані обставини підтверджуються виписками з рахунків, які будуть надані суду під час судового засідання. Таким чином посилання державного виконавця на невиконання боржником рішення суду не відповідає дійсності.
Відповідно до ч. 1 ст. 74 Закону України про виконавче провадження рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.
Згідно зі ст. 383 ЦПКУ Сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права чи свободи.
На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:

1. Визнати неправомірними дії старшого державного виконавця Києво-Святошинського районного відділу державної виконавчої служби Чубарева О.О. відносно виконання виконавчого листа № _________виданого 12.04.2016 року Києво-Святошинським районним судом Київської області про стягнення з ТОВ «_________» на користь ___________ боргу в розмірі 558075, 00 грн., що складає еквівалент 26250, 00 дол. США та судовий збір в розмірі 3683, 23 грн.

2. Визнати неправомірною та скасувати постанову винесену 15.11. 2016 року старшим державним виконавцем Києво-Святошинського районного відділу державної виконавчої служби Чубаревим О.О., якою оголошено в розшук транспортний засіб марки TOYOTA, моделі CAMRY, типу легковий седан- В, номер шасі (кузова, рами) VIN J_________, чорного кольору, 2015 року випуску, ДНЗ: _________.
Додатки:
1. Копія скарги для учасників судового розгляду - 2 екз.
2. Копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 11.05.2016 року.
3. Копія договору застави рухомого майна.
4. Копія постанови про розшук майна боржника від 15.11.2016 року.
5. Копія виписки з рахунків ТОВ «_________».
6. Копія довіреності.
Предстаник ТОВ «_________»
______________ 22.11.2019 року.

Як зняти арешт з майна в 2020 році

Для отримання юридичної консультації по кредитам:


911inua@gmail.com - задайте нам питання!

063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!

Зразок рішення про скасування виконавчого документу

vechera final

yourchyk

Закінчення строку позовної давності
Колектори МФО можуть подати в суд на боржника лише до моменту закінчення терміну позовної давності, після якого їх заяву вже не буде прийнято судом. Як тільки термін закінчився, договір більше не має юридичної сили. Якщо здійснюється платіж, укладається угода про оплату або підтверджується наявність заборгованості, термін позовної давності анулюється, і відлік починається заново.

Навіть якщо колектори МФО більше не можуть подати в суд на боржника, вони можуть займатися стягненням заборгованості в позасудовому порядку. Це передбачає дзвінки, відправку листів або повідомлень на телефон, а також передачу інформації про заборгованість в кредитне бюро, якщо вона знаходиться в межах терміну кредитної звітності. Кращий спосіб запобігти судовий розгляд з колекторами - це погасити заборгованість або домовитися про умови її виплати.

Інформаційна довідка!

Строк оскарження таких дій - 10 днів з моменту отримання документів або з моменту ознайомлення зі справою.

Дії приватного та /або державного виконавця оскаржуються в той суд, який виніс рішення.

При подання скарги на дії державного або приватного виконавця судовий збір не сплачується.

Якщо ви скасуєте виконавче провадження, в цьому випадку знімаються всі арешти, в тому числі 10 відсотків виконавчого збору.

 

Нижче приведено зразок заяви про оскарження дій державного виконавця в Україні:

[Назва органу виконавчої влади, до якого звертається заява]
[ПІБ та адреса заявника]

[Дата]

Шановні [назва органу виконавчої влади]!

Я, [ПІБ заявника], проживаю за адресою: [адреса заявника], звертаюсь до Вас з проханням про оскарження дій державного виконавця [ПІБ державного виконавця], який проводив виконавчі дії щодо мого майна.

[Опис ситуації та обставини, які викликають оскарження дій державного виконавця]

Згідно зі статтею 25 Закону України "Про виконавче провадження", я маю право оскаржити дії державного виконавця, якщо вони порушують мої права та інтереси.

[Вимоги та прохання заявника, щодо розгляду заяви]

Прошу Вас прийняти цю заяву та провести перевірку дій державного виконавця [ПІБ державного виконавця], а також надати мені можливість долучитись до розгляду моєї справи та висловити своє ставлення до вчинених дій.

З повагою,
[ПІБ заявника]