Заява для реструктуризації кредиту на підставі Меморандуму (Дельта-банк)

Системне та комплексне супроводження позичальників!

Суд з банком, переговори з банком, супроводження реструктуризації проблемного кредиту

Кредитний адвокат
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!
 
 
Голові Ради Директорів
Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк»
п. Поповій О.Ю.
Що проживає за адресою:
_______________________________
тел.: _______________________
Ідентифікаційний номер: _____________
Кред. Договір № __________________ від ____________
 
Заява
про реструктуризацію кредиту
 
___________ року я, ______________________, отримав кредит з метою придбання нерухомого майна, а саме: квартири, що знаходиться за адресою _________________________________. З 25.05.2012 права первинного Кредитора (АТ «Сведбанк» (публічне)) за вищезазначеним кредитним договором перешли до АТ «Дельта Банк», надалі по тексту – «Банк».
 
Починаючи з весни цього року (з моменту початку зростання курсу долара) я декілька раз звертався до менеджерів Банку з метою дізнатися, чи існують у Банку якісь програми для підтримки клієнтів Банку у період фінансової кризи, що розгортається в Україні. Я отримав відповідь, що жодних програм у Банку немає. А я можу розраховувати максимум на декілька місяців «кредитних канікул» за умови, що доведу свою неплатоспроможність. На мою аргументацію, що Банк повинен підтримувати в першу чергу добросовісних позичальників, а не робити з них неплатників та, що мої ресурси та можливості сплачувати кредит в умовах постійно зростаючого курсу вичерпаються ще до осені, я отримав відповідь, що Банк нічого не може вдіяти.
 
Для врегулювання ситуації по заборгованості по вищевказаному кредиту я приєднався до руху «Кредитний Майдан», представники якого провели 14.10.2014 зустріч з Вами та Марчіном Фіглусом, заступником Голови Ради Директорів Банку. Результати зустрічі були викладені у відповідному протоколі (далі – Протокол), затвердженому обома сторонами (Додаток 1).
 
Згідно Протоколу, наша група надала Марчіну Фіглусу реєстр позичальників Банку 01.11.2014 року, в якому був вказаний також і я. В свою чергу, Банк, через Марчіна Фіглуса, 07.11.2014 запропонував для колишніх позичальників АТ «Сведбанку» декілька програм реструктуризації кредитів (Додаток 2), умови яких були роз’яснені відповідним листом від 19.11.2014.
 
Звертаю вашу увагу на те, що до 01.12.2014 року я регулярно та в повному обсязі сплачував свій кредит. Але сплачувати його й надалі по курсу 16,5 грн./дол. я більше не маю можливості.
 
Після аналізу вищевказаних програм, 16.12.2014 мною було надіслано заяву на ім'я Голови Ради Директорів ПАТ Дельта Банк Попової О.Ю. з пропозицією про конвертацію мого кредиту в гривну та реструктуризацію кредиту. У відповідь я отримав листа від 23.12.2014 у якому містилася пропозиція реструктуризації за двома програмами, згаданими вище (Додаток 2). Хочу зазначати, що дані умови не є повністю прийнятними для мене, оскільки не полегшують мого становища як позичальника та не дадуть мені змоги обслуговувати кредит у повному обсязі.
 
Звертаю Вашу увагу на те, що 24.12.2014 року був узгоджений текст Меморандуму про реструктуризацію валютних кредитів. За інформацією, викладеною у прес-релізі Національного Банку України від 26.12.2014 "Меморандум щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті вже підписаний Громадською радою при Національному банку України та іншими банками. 
 
Зважаючи на викладене вище, прошу розглянути можливість конвертації залишку заборгованості по моєму кредиту на умовах викладених у Меморандумі, які передбачають:
1. Переведення (реструктуризація) кредитної заборгованості за кредитними договорами у  валюті в гривню за курсом на дату реструктуризації.
 
2. Прощення (списання) суми різниці валютного кредиту (на яку нараховується фіксована процентна ставка 0,01 %) між курсом іноземної валюти кредиту на дату реструктуризації та курсом іноземної валюти, установленим НБУ на 01.01.2014 пропорційно погашенню боржником заборгованості за валютним кредитом.
 
3. Фіксацію відсоткової ставки кредиту, яка була реструктуризована за курсом, установленим НБУ на 01.01.2014 на рівні не вищому, ніж зазначено в кредитному договорі в іноземній валюті упродовж 3 років.
 
4. Визнання банком безнадійною і такою, що підлягає списанню, неустойки, яка виникла внаслідок неналежного виконання кредитних зобов’язань позичальником за договором  валютного кредиту. 
 
5. Обмеження предметом іпотеки відповідальності позичальника за договором споживчого кредиту в іноземній валюті. 
 
6. Заборону відступлення права вимоги за договором споживчого кредиту в іноземній валюті без попередньої пропозиції погашення заборгованості позичальником за ціною відступлення права вимоги.
 
Прошу Вас надати якомога швидшу відповідь щодо можливості конвертації мого кредиту за пропонованих у Меморандумі умовах.
Додатки:
 
1) Програми реструктуризації кредитів.
 
 
 Керуючий партнер Юридичної компанії «Майоров, Нерсесян та партнери»  Майоров Василь.
********************************************
Адреса: м. Київ, вул. В. Житомирська, 15б
тел. 044-228-29-96 (з10:00до18:00)
тел. 063-595-87-10

Приводимо приклад реструктуризації кредиту (м.Київ), яку ми провели для нашого клієнта за спеціальним пільговим курсом 11 грн/дол., без продажу предмету іпотеки. Схема досить складна, але реальна та побудована таким чином, що податок з доходів фізичних осіб не сплачується.

 11
Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису

911inua@gmail.com - задайте нам питання!
 
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!