Заперечення в суд на відзив коллекторам (зразок документу)

Якщо Ви подали в суд на банк про визнання кредитного договору недійсним, а банк заявить позовну давність, Вам знадобиться таке пояснення з відповідним аргументуванням моментом порушення прав позичальника.


___________ суд Київської області
09600, смт Рокитне, вул. Заводська, 11
Позивач-1 ___________
1973р.н.
ідентифікаційний  номер ___________
прож.: смт. Рокитне, пров. Мирний, 36-а

Відповідач ПАТ «Банк «Фінанси та
кредит»

Додаткові пояснення по справі


03.08.2007 року між ___________ (далі за текстом Позивач-1) та Відкритим акціонерним товариством «Банк «Фінанси та кредит» (далі за текстом Відповідач) було підписано кредитний договір №___________.

Відповідно до п. 2.1. даного договору Банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, поворотності, строковості, платності в розмірі 40698,00 доларів США з оплатою по процентній ставці 14,5 процентів річних строком до «02» серпня 2022р.

Кошти надавались із каси банку в готівковій формі, в іноземній валюті (дол.США) наступними траншами: 03.08.2007р. – 5000 (п’ять тисяч дол. США); 09.08.2007р. – 25 000 (двадцять п’ять тисяч дол. США); 19.09.2007р. – 10 000 (десять тисяч дол. США). Загальна вартість отриманих коштів 40 000 (сорок тисяч дол. США). За період 10.09.2007р.-13.02.2015р. мною було повернуто до каси Банку 54 804,14 дол.США.

Також 03.08.2007 року між ___________ (далі за текстом Позивач-2) та Відповідачем було підписано договір поруки №81-07-Ил/03-П, відповідно до якого, Відповідач-2 поручився перед Відповідачем за виконання кредитного зобов’язання за кредитним договором №81-07-Ил/03.

В березні 2015 року Позивач звернувся у відділення №3, яке фактично видало кредит з письмовим запитом надати роздруківку про стан заборгованості. В той же день банк надав витяг з особового рахунку про рух коштів погашення кредиту та процентів з відміткою, в якому фігурувала заборгованість у розмірі 22 600 доларів США. В середині квітня Позивач направив листа до банку з вимогою обґрунтувати виникнення такої заборгованості, оскільки додаткова угода на збільшення процентної ставки не укладалась (лист в додатках). Після відсутності будь-якої відповіді зі сторони банку, Позивач перестав погашати кредит.

Позивач вважає, що представником відповідача не доведені обставини, на які він посилається як на підставу своїх заперечень. Зокрема, щодо застосування строків позовної давності слід зазначити наступне.

За загальним правилом (ч.1 ст.261 ЦК України) перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалась або могла довідатись про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 267 ЦК України, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Позивач вважає, що позивач дізнався про порушення його права в березні 2015, коли отримав на свою вимогу повну банківську виписку.

Отже, перебіг строку позовної давності почався з моменту ознайомлення позивача з банківською випискою, а з позовом до суду позивач звернувся ___.___.2016р., тобто в межах строку, встановленогост.257 ЦК України.

Аналогічна правова позиція викладена в рішенні апеляційного суду Волинської області від 02.06.2014, яке залишено в силі ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22 жовтня 2014 по справі №161/16470/13-ц.
На підставі викладеного,

ПРОСИМО:

1. Долучити пояснення до справи;
2. Встановити факт порушення прав Позивача та коли позивач фактично дізнався про таке порушення;
3. Встановити підстави для відмови у задоволенні клопотання представника відповідача у зв'язку зі спливом строку позовної давності;
4. Відмовити у задоволенні заяви Відповідача про застосування позовної давності.
15.08.2016р. ___________________

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!

3 варіанти, як правильно погасити кредит колекторам

 Зразок рішення суду по іншій справі

yourchyk