Заперечення на позов банку по картковому кредиту(зразок документу)

До Святошинського районного суду м. Києва

Mayorov advokatВідповідач: _______________
м. Київ, вул.. ____________________
Представник: Майоров Василь Олександрович
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б
Особи, які беруть участь у справі
Позивач: ПАТ «Банк»
                                                                                                   Суддя:


Заперечення
На позовні вимоги про стягнення кредиту
 
В провадженні Святошинського районного суду м. Києва знаходиться справа за позовом ПАТ «Акцент-банк» до Букач М.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Потрібно зазначити, що вказаний позов є незаконним та необґрунтованим та підлягає залишенню без задоволення, обґрунтування чого полягає в наступному:
Відповідач не має боргових зобов’язань перед Позивачем. Позивач не надав суду жодних доказів того, що відповідач заборгував Позивачу грошові кошти зазначені в позовній заяві. Позивачем на підтвердження начебто боргу Відповідача до суду подані:

розрахунок заборгованості, копія анкети позичальника, умови та правила надання банківських послуг, правила користування платіжною карткою, виписка за період з 18.01.2011р. по 18.07.2016р. та фотокартка.

Потрібно зазначити, що вказані документи не можуть підтверджувати факт існування боргу Відповідача перед Позивачем, обґрунтування чого полягає в наступному:

• Розрахунок заборгованості не може підтверджувати існування боргу оскільки він не є первинним обліковим бухгалтерським документом, не відповідає ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідно не може підтверджувати існування тих чи інших фінансових операцій.

Відповідач не погоджується з сумами зазначеними в розрахунку та вважає їх надуманими.

• Копія анкети позичальника не може підтверджувати існування боргу оскільки вона є лише пропозицією укласти договір (офертою) в розумінні Цивільного кодексу України і для укладення договору обов’язковим елементом процедури такого укладення є прийняття цієї пропозиції (акцепт), відсутність якого підтверджується матеріалами справи, що свідчить про не існування договору між сторонами. Додатково потрібно зазначити, що в зазначеній анкеті відсутні будь які умови, які є істотними для кредитного зобов’язання: в анкеті відрізняється сума грошових коштів від тієї, яку зазначає позивач в позові (в анкеті зазначена сума 20 000 грн, а в позові 16 000 грн), відсутня умова про надання Позивачем тієї чи іншої суми, відсутня умова про обов’язок повернення тієї чи іншої суми, відсутній строк надання грошових коштів Позивачем та строк повернення цих коштів Відповідачем, відсутні будь які посилання на картку, з якої Відповідач міг отримувати грошові кошти, відсутня умова про отримання цієї картки відповідачем.

• Умови та правила надання банківських послуг, а також правила користування платіжною карткою не можуть підтверджувати факт існування боргу оскільки в цих документах немає жодного посилання на Відповідача, а також вони не підписані Відповідачем, що свідчить про те, що вони на Відповідача не розповсюджуються. Вказаний висновок співпадає з правовою позицією Верховного суду України відображеною в постанові №6-16цс15 від 11.03.2015р. відповідно до якої «Виходячи з правового аналізу вказаних норм Умови надання споживчого кредиту фізичним особам (“Розстрочка”) (Стандарт), пунктом 5.5 яких установлено позовну давність тривалістю в п’ять років, не можна вважати складовою частиною укладеного між сторонами кредитного договору, якщо такі Умови не містять підпису позичальника; не встановлено наявність належних і допустимих доказів, які б підтверджували, що саме ці Умови розумів позичальник, підписуючи заяву позичальника, а також те, що Умови містили збільшений строк позовної давності в момент підписання заяви позичальника, або в подальшому такі Умови, зокрема щодо збільшення строку позовної давності, не змінювались.»

• Виписка за період з 18.01.2011р. по 18.07.2016р. не можуть підтверджувати факт існування боргу оскільки в ній не зазначено інформацію про те, по якій самі картці і по якому саме рахунку, ця виписка. Також в матеріалах справи немає жодного доказу, який би підтверджував ту обставину, що Відповідач отримував якусь картку або йому був відкритий рахунок. Також в цій виписці зазначений кредитний ліміт на 5 690 грн, а позивач в позовній заяві зазначає, що ліміт має місце в розмірі 16 000 грн. Також виписка вказує на те, що ліміт був наданий 01.08.2011р., а в позовній заяві Позивач зазначає, що кредит надавався 12.07.2011р. Вказані розходження свідчать про те, що вказана інформація не є достовірною.

• Фотокартка не може підтверджувати факт існування боргу оскільки на ній не можна визначити її номер, а також в матеріалах справи відсутня будь яка доказова база того, що ця картка є кредитною і неможливо визначити з фотокартки, яка сума грошових коштів надавалася за нею і чи вона взагалі надавалася.
Виходячи з вказаних пояснень можна зробити висновок, що всі доводи Позивача, які містяться в його позовній заяві є надуманими, а сама позовна заява є необґрунтованою.

На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:

1. Залишити без задоволення позовну заяву ПАТ «Акцент-банк» до Букач Микити Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

2. Застосувати позовну давність відносно позовної заяви ПАТ «Акцент-банк» до Букач Микити Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
. __________________ 13.10.2016р.

 

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

 1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб

911inua@gmail.com - задайте нам питання!

063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!