Заперечення на досудову кредитну вимогу

Якщо ви отримали досудову вимогу/повідомлення про стягнення кредитної чи іншої заборгованості і в цій вимозі вас попереджають про взяття предмета іпотеки/застави на баланс (реєстрацію права власності на предмет іпотеки), продаж предмета іпотеки третій особі від імені кредитора, вчинення виконавчого напису нотаріуса, то вам потрібно правильно реагувати на таке повідомленн і написати кредитору обгрунтовані заперечення (надається приклад такого заперечення).


До Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»
Місцезнаходження: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001, Україна
Заявник___________________________________________

Заперечення
на досудову вимогу

27.09.200_ року між заявником та Закритим акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Промінвестбанк», яке за договором від 17.12.201_р. ніби-то відступило право вимоги на користь Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», був укладений кредитний договір.
Право вимоги ПАТ «Промінвестбанк» за договорами іпотеки від 27.09.200_ року, укладеного з заявником, згідно з договором про передачу прав за договорами забезпечення від 17.12.201_р., також нібито відступлено на користь Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Мені необхідно отримати матеріали кредитної справи за укладеним зі мною кредитним договором, які можуть підтвердити надіслання первинним кредитором мені листів з доказами їх отримання мною та документів, які підтверджують надання кредиту та кількість платежів за кредитним договором, в тому числі, оригінал документу, що підтверджує отримання мною кредиту.
Крім того, відповідно до статті 517 ЦК України, первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.»
Отже, згідно з законодавством, новий кредитор повинен був надати докази відступлення прав за кредитним договором та договорами іпотеки, а саме:
• належним чином завірену копію договору про передачу прав за кредитними договорами від 17.12.201_р. (з мокрими печатками, зазначенням прізвища та ім’я посадових осіб і підписами посадових осіб) між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Альфа-Банк» з підписом і печаткою обох сторін;
• належним чином завірену копію Акту прийому-передачі права вимоги за кредитним Договором від 27.09.200_ року до договору про передачу прав за кредитними договорами від 17.12.201_р. між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Альфа-Банк» з підписом і печаткою обох сторін;
• належним чином завірену копію Акту прийому-передачі основних документів за кредитним договором від 27.09.200_ року до договору про передачу прав за кредитними договорами від 17.12.201_р. між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Альфа-Банк» з підписом і печаткою обох сторін;
• належним чином завірену копію договору про передачу прав за договорами забезпечення від 17.12.201_р. (з мокрими печатками, зазначенням прізвища та ім’я посадових осіб і підписами посадових осіб) між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Альфа-Банк» з підписом і печаткою обох сторін;
• належним чином завірену копію Акту прийому-передачі права вимоги за кредитним Договором від 27.09.200_ року до договору про передачу прав за договорами забезпечення від 17.12.201_р. між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Альфа-Банк» з підписом і печаткою обох сторін;
• належним чином завірену копію Акту прийому-передачі основних документів за кредитним договором від 27.09.200_ року до договору про передачу прав за договорами забезпечення від 17.12.201_р. між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Альфа-Банк» з підписом і печаткою обох сторін;
• Копію довіреності посадової особи, яка підписала договори про передачу прав за кредитними договорами та про передачу прав за договорами забезпечення від 17.12.201_р.від імені ПАТ «Альфа-Банк»;
• завірені належним чином, виписки по усім рахункам, відкритим ПАТ «Промінвестбанк» за кредитним Договором від 27.09.2006 року та копії первинних бухгалтерських документів, які підтверджують наявність заборгованості (основний борг, борг за відсотками та таке інше) станом на дату здійснення відступлення права вимоги заборгованості до ПАТ «Альфа-Банк».
Проте таких доказів на підтвердження відступлення права вимоги мені не було надано по цей час. Крім того, Ви надіслали досудову вимогу про повернення усього кредиту та можливе звернення стягнення на предмет іпотеки. Я категорично не погоджуюсь із сумою заборгованості, виставленою у попередженні про намір звернути стягнення на предмет іпотеки.
У зв’язку з вищенаведеним, керуючись положеннями ст. ст. 7, 15, 18, 20 Закону України «Про звернення громадян», ст. ст. 516 та 517 ЦК України,

ПРОШУ:
1. Розглянути звернення.
2. Надати кредитну справу за кредитним договором від 27.09.200_ року, в тому числі, оригінал документу, що підтверджує отримання кредиту позичальником.
3. Надати мені докази переходу до нового кредитора права вимоги за кредитним договором від 27.09.200_ року та за договорами іпотеки від 27.09.200_ року а саме:
o належним чином завірену копію договору про передачу прав за кредитними договорами від 17.12.201_р. (з мокрими печатками, зазначенням прізвища та ім’я посадових осіб і підписами посадових осіб) між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Альфа-Банк» з підписом і печаткою обох сторін;
o належним чином завірену копію Акту прийому-передачі права вимоги за кредитним Договором від 27.09.200_ року до договору про передачу прав за кредитними договорами від 17.12.201_р. між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Альфа-Банк» з підписом і печаткою обох сторін;
o належним чином завірену копію Акту прийому-передачі основних документів за кредитним договором від 27.09.200_ року до договору про передачу прав за кредитними договорами від 17.12.201_р. між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Альфа-Банк» з підписом і печаткою обох сторін;
o належним чином завірену копію договору про передачу прав за договорами забезпечення від 17.12.201_р. (з мокрими печатками, зазначенням прізвища та ім’я посадових осіб і підписами посадових осіб) між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Альфа-Банк» з підписом і печаткою обох сторін;
o належним чином завірену копію Акту прийому-передачі права вимоги за кредитним Договором від 27.09.200_ року до договору про передачу прав за договорами забезпечення від 17.12.201_р. між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Альфа-Банк» з підписом і печаткою обох сторін;
o належним чином завірену копію Акту прийому-передачі основних документів за кредитним договором від 27.09.200_ року до договору про передачу прав за договорами забезпечення від 17.12.201_р. між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Альфа-Банк» з підписом і печаткою обох сторін;
o Копію довіреності посадової особи, яка підписала договори про передачу прав за кредитними договорами та про передачу прав за договорами забезпечення від 17.12.201_р.від імені ПАТ «Альфа-Банк»;
o завірені належним чином, виписки по усім рахункам, відкритим ПАТ «Промінвестбанк» за кредитним Договором від 27.09.2006 року та копії первинних бухгалтерських документів, які підтверджують наявність заборгованості (основний борг, борг за відсотками та таке інше) станом на дату здійснення відступлення права вимоги заборгованості до ПАТ «Альфа-Банк».
4. Надати відповідь у передбачений Законом України «Про звернення громадян» строк.

Заявник ______________