Заборона взяття на баланс предмета іпотеки

Якщо ви являєтесь боржником по кредитному зобовязанню (іпотекодавцем за іпотечним зобовязанням) і ви не бажаєте щоб кредитор (іпотекодержатель) ваш предмет іпотеки взяв на баланс (зареєстрував право власності на себе) або продав предмет іпотеки іншим особам, то вам потрібно ініціювати судовий процес про визнання кредитного та іпотечного договорів недійсними та забезпечувати позов шляхом встановлення заборони на звернення стягнення на предмет іпотеки.До Господарського суду м. Києва
01030, м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б

ЗАЯВНИК: ПОЗИВАЧ:____________________________________________
Код ЄДРПОУ:_________________
04074, м.Київ, вул.Лугова, буд. 9

ВІДПОВІДАЧ: Публічне акціонерне товариство
«Райффайзен Банк Аваль»
01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9
Код ЄДРПОУ 14305909
Кор. рах. 32004100701 в ОПЕРУ НБУ
МФО 300001
Тел. 044-490-88-89

Заява
Про забезпечення позову

До суду пред’являється позов про визнання недійсними та неукладеними __________________________________підписаних між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ___________________. Потрібно зазначити, що існує необхідність в забезпеченні цього позову шляхом встановлення заборони на вчинення Відповідачем та іншими особами дій щодо здійснення позасудового задоволення вимог іпотеко держателя за договором іпотеки _________________________________, що забезпечує виконання вказаного вище кредитного зобов’язання, а також шляхом накладення арешту на предмет іпотеки за вказаним договором іпотеки:__________________________________________.
Відповідно до нопрм ГПКУ Позов забезпечується
• накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачу;
• забороною відповідачеві вчиняти певні дії;
• забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;
На виконання вказаних вище норм законодавства надається обґрунтування необхідності застосування заходів забезпечення позову, яке полягає в наступному:
Як вже зазначалося, до суду пред’явлений позов про визнання недійсними певних кредитних зобов’язань. Наслідком задоволення цього позову буде двостороння реституція, яка ґрунтується на поверненні всього майна, яке було отримано за спірним кредитним зобов’язанням, тобто повернення від позичальника Банку суми грошових коштів, яка була ним отримана. Повернення суми грошових коштів, які були взяті у банку – це єдина дія, яка матиме місце після можливого задоволення позову. Але потрібно зазначити, що існує вірогідність того, що Банк буде здійснювати позасудові заходи задоволення вимог іпотеко держателя шляхом визнання за собою права власності на предмет іпотеки або продажу предмета іпотеки від свого імені третій особі. Ця вірогідність можлива оскільки Позичальником була отримана вимога в розумінні ст 35, 36, 37, 38 ЗУ «Про іпотеку», яка у випадку отриманні її позичальником, дає право банку задовольняти свої вимоги за рахунок предмета іпотеки у позасудовому порядку. І тому, якщо вказані заходи позасудового задоволення вимог іпотеко держателя будуть здійснені, то виникнуть труднощі при виконанні рішення про визнання кредитних зобов’язань недійсними, оскільки потрібно буде ініціювати нові позови для того, щоб повернути назад у власність позичальнику предмет іпотеки, який можливо буде відчужений за недійсним договором іпотеки (оскільки недійсність основного зобов’язання спричиняє недійсність додаткових зобов’язань – ст 548 ЦКУ).
На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:
1. Забезпечити позов шляхом встановлення заборони на здійснення __________________________ як іпотекодержателем та іншими уповноваженими особами позасудового задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки: _________________________________________________ за договором іпотеки ____________________________.
2. Забезпечити позов шляхом накладення арешту та встановлення заборони відчуження на предмет іпотеки:____________________________ за договором іпотеки__________________________________.

Додатки:
1. Квитанція про сплату судового збору;
2. Копія вимоги.
_________________ _____________ «__»________2018р.