Як виграти суд по кредитному боргу

Дуже часто стається коли кредитор по кредитному зобов'язанню (банк чи колекторська компанія) подаючи до суду позов про стягнення кредитної заборгованості, пропускає строк позовної давності на стягнення грошових коштів. В цьому випадку потрібно обов'язково подавати заяву про застосування позовної давності, наслідком чого буде відмова в задоволенні позову в повному обсязі чи частково. Примірник можливої заяви про застосування позовної давності по кредиту додається. 


До Подільського районного суду м. Києва
04071.м. Київ, вул.. Хорива, 21

Відповідач 1: _________________________________________________

Представник: Коротя Роман Олександрович
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект»
04070, м. Київ, вул.. Іллінська, 8, під’їзд 4

Відповідач 2: _______________________________________________

Заява
Про застосування позовної давності

 

В провадженні Подільського районного суду м. Києва перебуває цивільна справа за позовом ТОВ «Кей-Колект» до ______________________________________ про стягнення заборгованості за кредитним договором №113 та процентів, нарахованих за користуванням кредитом.
Потрібно зазначити, що строк позовної давності для пред’явлення цього позову сплив і відповідно позовну давність потрібно застосувати і відмовити в задоволенні позову в повному обсязі, обґрунтування чого полягає в наступному:
Потрібно зазначити, що в вищевказаному кредитному зобов’язанні був визначений строк, а також законодавством передбачена наявність у Банка права вимоги дострокового повернення грошових коштів за договором. Банк скористався таким правом та направив Позичальнику вимогу про дострокове повернення грошових коштів чим змінив строк виконання кредитного зобов’язання в повному обсязі – Відповідач мав повернути грошові кошти в повному розмірі на 61 день з дня отримання вимоги. Вимогу Відповідач отримав 27.01.2010р. про що свідчить його власноручний підпис на вимозі, яка додається. Тобто строк виконання кредитного зобов’язання сплив 27.01.2010р. + 61 день = 29.03.2010 року.
Отже банк мав право подати до суду позовну заяву про стягнення заборгованості – з 29.03.201_р. по 29.03.201_р. А насправді позовна заява була подана до суду 15.08.201_р. про що свідчить відмітка на позовній заяві, яка знаходиться в матеріалах справи – тобто строк позовної давності на пред’явлення позову сплив і Позивач вже не має права стягувати заборгованість.
Позиції відносно того, що пред’явлення вимоги про дострокове повернення всієї суми кредитних коштів змінює загальний строк виконання кредитного зобов’язання притримується також і Верховний Суд України в своїх постановах. Також до матеріалів справи додається науково правовий висновок по аргументації цієї заяви.
На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:
1. Застосувати позовну давність щодо позовних вимог ТОВ «Кей-Колект» до __________________________________ про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Додатки:
1. Копія вимоги.
2. Копія постанови ВСУ;
3. Копія наукового висновку.

Коротя Р.О. ___