Як стягнути позику за розпискою

Якщо ви позичили грошові кошти за договором позики чи за розпискою і вам ці кошти не повертаються, а ви хочете їх повернути, залишається один вихід - подавати позов про стягнення заборгованості та стягувати позичені кошти через суд. Позовна заява, яка додається стане вам в нагоді.


До Оболонського районного суду м. Києва

Позивач:________________________________________
Адреса:_____________________________________________

Відповідач 1: _____________________________________________
Адреса:_____________________________________________

Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «1»
Адреса: 04074, м. Київ, вул. Лугова,1

Відповідач 3: Товариство з обмеженою відповідальністю «2»
Адреса: 04074, м. Київ, вул. Лугова,1
Ціна позову: 13 844 383, 4 гривень

 
Позовна заява
Про стягнення заборгованості за договором позики

18.08.2014р. між___________________________та ______________________ був укладений договір позики. За умовами цього договору ____________________________ надав _______________________ грошові кошти у розмірі 8 000 000,00 грн., а __________________________ зобов’язувався повернути цю суму грошових коштів не пізніше 18.12.2014р. та сплатити за їх користування 20% річних. Обставина виконання Позикодавцем договору позики підтверджується розписками.
Грошові кошти надавалися частинами: 2 000 000,00 грн – 18.08.2014р.; 2 000 000,00 грн – 19.08.2014р.; 2 000 000,00 грн., - 20.08.2014р.; 2 000 000,00 грн. -21.08.2014р.
В день укладення договору позики, в рахунок забезпечення його виконання, також був укладений договір поруки, за умовами якого ТОВ «1» та ТОВ «2 взяли на себе зобов’язання виконати договір позики у випадку невиконання його позичальником.
Потрібно зазначити, що договір позики Позичальником не виконаний, грошові кошти не повернені в повному обсязі, що є підставою для звернення до суду за захистом порушених прав.
Розрахунок процентів за користування позикою полягає в наступному:
• За користування 2 000 000, 00 грн, які були видані 18.08.2014р.: 2 000 000,00 грн. (сума за користування якою рахуються проценти) * 20% річних (процент за користування)* 185 днів (кількість днів користування) / 365 днів (кількість днів у році) = 202 739, 7 грн.
• За користування 2 000 000, 00 грн, які були видані 19.08.2014р.: 2 000 000,00 грн. (сума за користування якою рахуються проценти) * 20% річних (процент за користування)* 184 дні (кількість днів користування) / 365 днів (кількість днів у році) = 201 643, 8 грн.
• За користування 2 000 000, 00 грн, які були видані 20.08.2014р.: 2 000 000,00 грн. (сума за користування якою рахуються проценти) * 20% річних (процент за користування)* 183 днів (кількість днів користування) / 365 днів (кількість днів у році) = 200 547, 9 грн.
• За користування 2 000 000, 00 грн, які були видані 21.08.2014р.: 2 000 000,00 грн. (сума за користування якою рахуються проценти) * 20% річних (процент за користування)* 182 днів (кількість днів користування) / 365 днів (кількість днів у році) = 199 452, 1 грн.
Загальна заборгованість по процентам становить: 202 739,7 грн + 201 643, 8 грн + 200 547,9 грн + 199 452, 1 грн = 804 383, 4 грн.
Розрахунок пені за прострочення виконання договору позики полягає в наступному:
• За прострочення повернення 2 000 000, 00 грн, які були видані 18.08.2014р.: 2 000 000,00 грн. (сума прострочення) * 1% (процент пені за кожен день прострочення)* 63 дні (кількість днів прострочення) = 1 260 000, 00 грн.
• За користування 2 000 000, 00 грн, які були видані 19.08.2014р.: 2 000 000,00 грн. (сума за користування якою рахуються проценти) * 1% (процент пені за кожен день прострочення)* 63 дні (кількість днів прострочення) = 1 260 000, 00 грн.
• За користування 2 000 000, 00 грн, які були видані 20.08.2014р.: 2 000 000,00 грн. (сума за користування якою рахуються проценти) * 1% (процент пені за кожен день прострочення)* 63 дні (кількість днів прострочення) = 1 260 000, 00 грн.
• За користування 2 000 000, 00 грн, які були видані 21.08.2014р.: 2 000 000,00 грн. (сума за користування якою рахуються проценти) * 1% (процент пені за кожен день прострочення)* 63 дні (кількість днів прострочення) = 1 260 000, 00 грн.
Загальна заборгованість по пені становить: 1 260 000,00 грн + 1 260 000,00 грн + 1 260 000,00 грн + 1 260 000,00 грн = 5 040 000, 0 грн.
Загальна заборгованість в повному обсязі становить: 5 040 000, 0 грн. + 804 383, 4 грн. + 8 000 000,00 грн = 13 844 383, 4 грн.
Відповідно до ст, 1049 ЦКУ Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.
Відповідно до ст. 553 ЦКУ За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку.Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.
На підставі вищезазначеного,
ПРОШУ:

1. Стягнути на солідарних засадах грошові кошти в розмірі 13 844 383, 4 гривень (тринадцять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі триста вісімдесят три грн.. 40 коп) з _______________________________________________, паспорт ______ виданий___________________________________________, ідентифікаційний код__________________, Товариства з обмеженою відповідальністю «1», код ЄДРПОУ 3 та Товариства з обмеженою відповідальністю «2», код ЄДРПОУ 31.
2. Стягнути з відповідачів на солідарних засадах судові витрати здійснені Позивачем.

Додатки:
1. Договір позики від 18.08.2014р.;
2. Договір поруки від 18.08.2014р.;
3. Розписка від 18.08.2014р.;
4. Розписка від 19.08.2014р.;
5. Розписка від 20.08.2014р.;
6. Розписка від 21.08.2014р.;
7. Квитанція про сплату судового збору;
8. Заява про забезпечення позову.

_______________ ________________ «__»_______2015р.