Як списати кредит через суд перед колекторами (зразок апеляції)

До апеляційного суду м. Києва через
Оболонський районний суд м. Києва
04212, м. Київ, вул.. Тимошенка, 2-Є

Відповідач (Скаржник): ___________

Представник : Майоров Василь Олександрович


Позивач: ______________

 

Апеляційна скарга
на заочне рішення по справі № __ від 12.05.2010 р. за позовом ПАТ « Банк»
(що є правонаступником відносно прав і зобов’язань

Mayorov V1 1

12 травня 2010 року Оболонський районний суд м. Києва ухвалив заочне рішення, яким позов ПАТ «Ерсте Банк» (що є правонаступником відносно прав і зобов’язань АКБ «Престиж», а також ВАТ «Ерсте Банк») до __про стягнення заборгованості за кредитним договором було задоволено.


Керуючись ст..228 ЦПКУ, де зазначається, що заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, Скаржник 21.05.10 р. відправив до суду заяву про перегляд заочного рішення.


03.08.10 р. в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва відбувся розгляд заяви про перегляд заочного рішення по справі № __, про що суд виніс ухвалу, якою залишив заяву про перегляд заочного рішення без задоволення.


Відповідно до п.4 ст. 231 ЦПКУ, де зазначається, що у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому ЦПКУ, Скаржник оскаржує вищеназване рішення.


Необгрунтованість заочного рішення по справі № __полягає в наступному: Оболонський районний суд м. Києва ухвалюючи вищевказане заочне рішення неповністю встановив обставини, які мають значення для справи. Потрібно зазначити, що 09 квітня 2008 року між Позивачем та Скаржником начебто був укладений кредитний договір № __року відносно надання Відповідачу кредиту в сумі 160 000 (сто шістдесят тисяч) доларів США 00 центів.
Скаржник цей договір не підписував, а з таких підстав, навіть якщо вважати, що підпис є, то він не належить Скаржнику.


Таким чином суд неправильно встановив обставини які мають значення для справи, оскільки, Скаржник з поважних причин не мав змоги бути присутнім в судовому засіданні та повідомити суд про те, що підпис на кредитному договорі в дійсності йому не належить. Вказана обставина стала відома суду лише при розгляді заяви про перегляд заочного рішення але суд з огляду на матеріальні підстави (неналежність підпису на договорі) та процесуальні підстави (неможливість бути присутнім в судовому засіданні) відмовив в задоволенні заяви про перегляд заочного рішення.


Частина 1 ст. 203 Цивільного кодексу України визначає, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.


Зміст правочину становлять права та обов'язки, про набуття, зміну або припинення яких учасники правочину домовилися. Зміст договору чи іншого правочину закріплюється у його статтях (пунктах). Фактично ніякої домовленості не було, оскільки Скаржник не підписував Кредитний договір.


Частина 4 ст. 203 Цивільного кодексу України визначає, що правочин має вчинятися у формі, встановленій законом, а п.2 ч.1 ст. 208 Цивільного кодексу України передбачає, що у письмовій формі належить вчиняти: правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу.


Відповідно до ст. 654 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Тобто будь-які зміни повинні вчинятись у письмовій формі.


Відповідно до ч. 3 ст. 207 Цивільного кодексу України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).


Отже, можна говорити про те, що суд першої інстанції неповністю встановив обставини, які мають значення для справи. Існують нові обставини, які підлягають встановленню, а саме потрібно провести почеркознавчу експертизу. Потрібно нагадати, що Скаржник з поважних причин не був присутнім в судовому засіданні, і відповідно не міг скористатись наданими йому правами, в частині подання клопотання на призначення почеркознавчої експертизи.


Враховуючи, що на думку Скаржника, він не підписував кредитний договір, а також те, що підпис не належить йому, а тому, полягає необхідність у проведення почеркознавчої експертизи, оскільки підтвердження такого факту, як невідповідність підпису Скаржника веде до відсутності будь-якого зобов’язання в цілому, що зазначається, зокрема, в ст. 527 Цивільного кодексу України, а саме: боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту. Кожна із сторін у зобов'язанні має право вимагати доказів того, що обов'язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред'явлення такої вимоги.

 

Керуючись ст. 3, 228, 231, 292, 294, 295, 296, ЦПК, 11, 14, 15, 16, 203, 207, 654, 527 ЦК України,

Прошу:

1. Прийняти апеляційну скаргу на заочне рішення по справі __;
2. Скасувати заочне рішення по справі __. та ухвалити нове рішення, яким у позові ПАТ «Ерсте Банк» (що є правонаступником відносно прав і зобов’язань АКБ «Престиж», а також ВАТ «Ерсте Банк») до __відмовити;
3. Судові витрати покласти на Позивача по справі.

 

Представник
за довіреністю ____________ Майоров В.О

 

vechera final

 

Україна має певні процедури для списання кредитів через суд. Нижче наведені кроки, які можуть допомогти вам списати кредит перед колекторами через суд української юрисдикції.

Крок 1: Підготовка до подання позову
Перед поданням позову на списання кредиту через суд, вам потрібно підготуватися. Це може включати збір інформації про вашу позицію, зокрема, документи про надання кредиту, деталі про сплату кредиту, копії листів від колекторів, які зверталися до вас щодо виплати кредиту. Ви також можете звернутися за допомогою до адвоката або юридичного консультанта, щоб отримати поради та допомогу з підготовкою до подання позову.

Крок 2: Подання позову до суду
Після підготовки до подання позову, вам потрібно скласти позовний заяву та подати її до суду. В позовній заяві потрібно зазначити інформацію про надання кредиту, деталі про сплату кредиту, інформацію про звернення колекторів до вас, щодо виплати кредиту та зазначити свої вимоги про списання кредиту.

Крок 3: Розгляд позову в суді
Після подання позову, суд розгляне вашу справу та прийме рішення. Якщо суд вирішить на вашу користь, кредит буде списаний, але якщо рішення буде відхилено, ви можете подати апеляційну скаргу.

Крок 4: Подання апеляційної скарги
Якщо рішення суду не було на вашу користь, ви можете подати апеляційну скаргу до вищого суду. В апеляційній скарзі потрібно вказати причини, чому рішення суду було неправильне.

Крок 5: Виконання рішення суду
Якщо суд вирішив на вашу користь, кредит буде списаний. Однак, якщо колектори не дотримуються рішення суду, ви можете звернутися до судового пристава з вимогою щодо виконання рішення суду та списання кредиту.

Важливо пам'ятати, що списання кредиту через суд - це складний та тривалий процес, який може зайняти декілька місяців або навіть років. Також потрібно пам'ятати, що така процедура може мати негативний вплив на вашу кредитну історію та може призвести до зменшення вашої кредитної спроможності в майбутньому. Тому перед тим, як розпочинати процес списання кредиту через суд, варто обдумати всі ризики та переваги.