Як припинити кредит

Ця позовна заява знадобиться тим, хто хоче припинити кредитний договір, договір іпотеки та договір поруки. Ситуація, яка мала місце, полагала в тому, що позичальник за кредитним договором - підприємство, ліквідувалося. При цьому залишилося іпотечне майно і залишився фінансвоий поручитель.

Був поданий позов про припинення кредиту, іпотеки та поруки у зв'язку з тим, що позичальник ліквідувався, а тому припинилося і кредитне зобов'язання, а у зв'язку з припиненням основного зобов'язання припинилися і додаткові зобов'язання: іпотека та порука. Додатковою підставою для припинення поруки було також те, що пройшов строк в шість місяців з дня настанння строку повернення кредиту в повному обсязі.


До Шевченківського районного суду м. Києва
03680, м. Київ, вул.Дегтярівська, 31-А

Позивач 1: ___________________________________________
Адреса: _______________________________________

Позивач 2: _________________________________________
Адреса:__________________________________________

Позивач 3: ____________________________________________
Адреса:_________________________________________________

Представник: Коротя Роман Олександрович
04116, м. Київ, вул. Шулявська, 5, оф.2

Відповідач : ПАТ «Укрінбанк»
вул. Смирнова-Ласточкіна 10а, м. Київ, 04053
Позов немайнового характеру

Позовна заява
Про припинення кредитного зобов’язання, зобов’язання іпотеки та зобов’язання поруки

30.09.2008р. між ПАТ «Український інноваційний банк» ( надалі ПАТ «Укрінбанк») та ТОВ «Торговий дім «Байкал» був укладений кредитний договір за умовами якого останньому були надані у власність грошові кошти в розмірі 547 000,00 грн. на умовах поверненості, платності строковості тощо.
Цього ж дня між ПАТ «Укрінбанк» з однієї сторони та _________________________________________ з другої сторони був укладений договір іпотеки за умовами якого вказані фізичні особи в рахунок забезпечення виконання вищевказаного кредитного зобов’язання передали квартиру № ____, що знаходиться за адресою: м. Київ, просп.. Перемоги, __.
Також цього дня між ПАТ «Укрінбанк» з однієї сторони та _________________________________ з іншої сторони був укладений договір поруки за умовами якого останній поручився за виконання вищевказаного кредитного зобов’язання.
Потрібно зазначити, що всі 3 вищевказані зобов’язання припинилися, обгрунтуввання чого полягає в наступному:
1. Кредитне зобов’язання припинилося 30.07.2014р., обґрунтування чого полягає в наступному: Відповідно до ст. 609 ЦКУ Зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора). Як вже зазначалося, Боржником за кредитним зобов’язанням є юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Байкал». Ліквідована ця юридична особа була 30.07.2014р., що підтверджується витягом з реєстру юридичних осіб та рішенням суду про (витягом з реєстру судових рішень),які додаються.
2. Зобов’язання іпотеки припинилося 30.07.2014р., обґрунтування чого полягає в наступному: Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про іпотеку» іпотека припиняється у разі припинення основного зобов'язання. Отже, іпотека припинена оскільки припинено кредитне зобов’язання, виконання якого вона забезпечувала.
3. Що стосується зобов’язання поруки, то потрібно зазначити, що воно припинилося ще раніше – 30.03.2010р., обґрунтування чого полягає в наступному: Відповідно до ч. 4 ст. 559 ЦКУ Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Потрібно зазначити, що строк дії поруки в договорі поруки не вказаний. Що стосується строку виконання основного зобов’язання, то цей строк був встановлений кредитним договором (п. 3.1) станом на 29.09.2009р. Також потрібно акцентувати увагу на постанові ВСУ від 17.09.2014р. ухваленої по справі № 6-53цс14, якою були роз’яснені особливості застосування вищевказаної норми закону - ч. 4 ст. 559 ЦКУ, в якій визначено, що пред’являтися до поручителя має саме позовна вимога і якщо саме позовна вимога протягом 6 місячного строку не була пред’явлена то мають місце наслідки вказані в ст. 559 ЦКУ, а саме припинення поруки. Вказана постанова додається. Отже, аналізуючи вищевказані пояснення слід дійти висновку, що порука припинилася оскільки Відповідач не пред’явив ПОЗОВНУ вимогу до поручителя протягом 6 місяців з дня настання строку виконання кредитного зобов’язання тобто протягом 6 місяців з 17.09.2009р. Позовна вимога була пред’явлена поручителю аж через 9 місяців з дня настання строку виконання кредитного зобов’язання, а саме позовна вимога була пред’явлена 16.06.2010р., що підтверджується копією позовної заяви. Дата припинення поруки - 30.03.2010р. була вирахувана шляхом додавання 6 місяців до строку виконання кредитного зобов’язання - 29.09.2009р. + 6 місяців = 29.03.2010р. і виходить, що якщо до цієї дати позовна вимога пред’явлена не була, то порука припинилася на наступний день, тобто 30.03.2010р.
На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:
1. Визнати таким, що припинилося з 30.07.2014р. кредитне зобов’язання, яке виникло на підставі кредитного договору №748 укладеного 30.09.2008р. між ПАТ «Український інноваційний банк» та ТОВ «Торговий дім «Байкал».
2. Визнати такою, що припинилася з 30.07.2014р. іпотеку, яка виникла на підставі договору іпотеки укладеного 30.09.2008р. між ПАТ «Український інноваційний банк» та___________________________________________________________.
3. Визнати такою, що припинилася з 30.03.2010р. поруку, яка виникла на підставі договору поруки укладеного 30.09.2008р. між ПАТ «Український інноваційний банк», _____________________________________________ та ТОВ «Торговий дім «Байкал».

Додатки:
1. Копія кредитного договору;
2. Копія договору іпотеки;
3. Копія договору поруки;
4. Витяг з ЄДР юридичних осіб;
5. Копія рішення суду від 21.07.14р. (для суду);
6. Копія Постанови ВСУ від 17.09.2014р. (для суду)
7. Копія позовної заяви Відповідача.
8. Копії довіреностей; (для суду);
9. Копії позовної заяви для осіб, які беруть участь у справі.
10. Квитанція про сплату судового збору. (для суду).

Коротя Р.О. _________________ «__».02.2015р.