Скасування власності на іпотеку оформленої на Альфа банк

До нас часто звертаються позичальники з проблемами з коллекторами (АТ "Альфа банк"). АТ "Альфа банк" переоформив право власності на предмет іпотеки на себе, а позичальник пропустив строк оскарження такої регістрації через Мінестерство юстиції України та вимушений звернутись до суду та просити суд скасувати рішення про державну реєстрації на предмет іпотеки.

 

Korotya advokat

Іноді, суди стверджують, що такі вимоги не відповідають ЦПКУ та просять усунути недоліки та уточнити (змінити) позовні вимоги. Після таких змін, позичальник може отримати відмову в суді.
Враховуючи велику кількість аналогічних справ в нашому провадженні, надаємо письмову консультацію з приводу того, що саме необхідно просити в суді при скасуванні держаної реєстрації на предмет іпотеки.

Ми вже скасували через Міністерство юстиції України 27 незаконих реєстрацій предмету іпотеки та позбавили Кей-колект права власності на заставні квартири.


До Подільського районного суду м. Києва
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21
Позивач 1:
 
Коберник Наталія Валеріївна
Адреса: 04074, м. Київ, пр.. __________
Коберник Вячеслав Андрійович
Адреса: 04074, м. Київ, пр.. ___________
 
Відповідач:
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей колект»
04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, б. 22
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кобелєва Алла Михайлівна
01054, м.Київ, вул. Дмитрівська, 33, оф.2


 
Письмові пояснення


        В провадженні Подільського районного суду м. Києва знаходиться справа за позовом _________________ до ТОВ «Кей-колект» про скасування рішення про державну реєстрацію.
       Представник позивачів бажає надати письмові пояснення відносно питань, які були причиною дискусії в судовому розгляді та відносно яких існує спір.
Щодо визначення способу захисту права – скасування рішення про державну реєстрацію, то потрібно зазначити, що цей спосіб захисту є правильним та законним, обґрунтування чого полягає в наступному:
     Відповідно до ч. 2 ст. 16 ЦКУ Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.
     Цей спосіб захисту передбачений законодавством, зокрема  наступними нормами:
    Ч. 2 Ст.. 31-1 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» відповідно до якої Державна судова адміністрація України у день набрання законної сили рішенням суду, яке передбачає набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав, зупинення реєстраційних дій, внесення запису про скасування державної реєстрації прав або скасування рішення державного реєстратора, забезпечує передачу до Державного реєстру прав примірника такого судового рішення.
     Ч. 1 ст. 37 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»  Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.
      Ч. 1 ст 21 ЦКУ Судвизнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.
       Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» Державним реєстратором є: нотаріус.
        Відповідно до п. 41 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого  Постановою Кабінету міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141, державний реєстратор вносить записи до Державного реєстру прав про скасування державної реєстрації прав у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.
      Відповідно до ст. 37 Закону України «Про іпотеку», рішення про реєстрацію права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, може бути оскаржено іпотекодавцем в суді.
 
       Додатково зазначаю, що спосіб захисту права: скасування рішення про державну реєстрацію в нашому судовому процесі визначений як ефективний, що узгоджується з правовою позицією постанови Верховного Суду України від 12.06.2012р. по справі № 6-32цс13:
      «Законодавчі обмеження матеріально-правових способів захисту цивільного права чи інтересу підлягають застосуванню з дотриманням положень ст.  55, 124 Конституції  України та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до яких кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом.
      Оскільки положення Конституції України та Конвенції мають вищу юридичну силу (ст. ст. 8, 9 Конституції України), а обмеження матеріального права суперечать цим положенням, порушення цивільного права чи цивільного інтересу підлягають судовому захисту і у спосіб, не передбачений законом, зокрема ст. 16 ЦК України, але який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням.»
    Також зазначаю, що рішення суду з зазначеним способом захисту є найефективнішим при виконанні оскільки його можливо виконати на підставі вже зазначеної Ч. 2 Ст.. 31-1 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно».
Щодо підстави для задоволення позову – відсутності окремого договору про задоволення вимог іпотеко держателя, то потрібно зазначити, що виходячи з цієї підстави може бути задоволений позов, оскільки наявність зазначеного договору для набуття права власності іпотекодержателем обов’язкова  - п. 5.2.1. договору іпотеки.
      Додатково вказую на позицію Верховного суду України: по справі: №6-1388цс16 від 24.05.2017р.,яка визначає: «При цьому договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, що ПЕРЕДБАЧАЄ передачу іпотекодержателю права власності, є правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно (частина першастатті 37 Закону України «Про іпотеку»).»
     В нашій ситуації договір іпотеки не передбачає ПЕРЕДАЧІ права власності і вказує на те, що має бути окремий договір про задоволення вимог іпотеко держателя і лише на підставі окремого договору може набуватися право власності.
     Верховним Судом України у Постанові від 14 червня 2016 року у справі № 826/4858/15, реєстраційний номер судового рішення в ЄДР судових рішень 59205451 зроблено висновок, що дана категорія спорів не є публічно-правовим, а випливає з договірних відносин і має вирішуватися судами за правиламиЦПК.
     За змістом пункту 1статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованоїЗаконом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.
     
На підставі викладеного вищезазначеного,
ПРОШУ:
Задовольнити позов та скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 23.03.2016р. (з відкриттям розділу), індексний номер: 28886594  (час винесення о 12:42:31год.), яким було здійснено державну реєстрацію права власності на  квартиру №232, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект _____________ за Товариством з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект».
 
_______________                                         _________________                                  13.07.2017р.