Як перенести апеляцію в 2023 р. Зразок клопотання в суд

Якщо вам потрібно перенести засідання суду в апеляційній інстанції, вказане клопотання вам допоможе.

До Апеляційного суду Чернігівської області
Адреса: 14000, м. Чернiгiв, вул. Г.Полуботка, 2

Скаржник ( Відповідач______________

Позивач: ПАТ «Універсал Банк»
Адреса: 04114, вул.. Автозаводська, 54/19
МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352

Справа № _____

 

Клопотання Про відкладення судового засідання

Mayorov V1 1

До Апеляційного суду Чернігівської області через Семенівський районний суд Чернігівської області Скаржником була подана апеляційна скарга на заочне рішення Семенівського районного суду Чернігівської області від 31 серпня 2010 року по справі за позовом ПАТ «Універсал Банк» до _____ про стягнення заборгованості за кредитним договором.

На мою адресу (адресу Скаржника) надійшла судова повістка про виклик _____ року, о 15.00 в судове засідання в залу судових засідань Апеляційного суду Чернігівської області.

Але я не можу з’явитися на даний судовий розгляд у зв’язку з тим, що цієї календарної дати я буду знаходитися в місті Києві та брати участь у іншому судовому засіданні, яке призначено до проведення на 10.00 та буде відбуватися в одному з районних судів міста Києва. Доказами, які підтверджують вказану обставину є ухвала про відкриття провадження в суді м. Києва та судова повістка про виклик, в якій зазначена календарна дата цього виклику.
Хочу також зазначити, що навіть враховуючи те, що різниця між часом проведення судових засідань становить 5 годин, я не зможу приїхати з Києва в Чернігів за такий час тому, що знаходжуся в похилому віці та у зв’язку з не дуже «гарним» станом здоров’я не здатен витримувати такі фізичні навантаження пов’язані з переїздом в громадському транспорті, а потім ще й брати участь судовому розгляді справи. Також після судового засідання, яке буде проведене в м. Києві я психологічно не буду здатен до проведення ще одного судового засідання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. 27, 191 ЦПКУ,

ПРОШУ:

1. Відкласти судове засідання, яке має відбутися ______ року о 15.00 в залі судових засідань Апеляційного суду Чернігівської області на іншу календарну дату у зв’язку з тим, що я (Скаржник) знаходжуся в іншому місті та беру участь у судовому засіданні одного з районних судів цього міста та не можу приїхати в Чернігів у зв’язку з великим фізичним та психологічним навантаженням, які я як людина похилого віку вже не в здатності витримувати.

Додатки:
1. Ухвала про відкриття провадження у справі;
2. Судова повістка про виклик.

ПІП _______________ 31.09.2022 р.

 

Перенесення апеляційного суду на 2023 рік можливе в певних випадках, передбачених процесуальним законодавством України. Зокрема, це можливо в разі, коли сторони домовилися про перенесення слухання на інший термін, або якщо відбулися непередбачувані обставини, які не дозволяють здійснити апеляційне провадження у запланований термін.

Згідно зі статтею 259-1 Кодексу цивільного процесу України, сторона може подати заяву про перенесення дати слухання у разі, коли вона не може взяти участь у судовому засіданні у встановлений термін з поважних причин. Заяву про перенесення слухання необхідно подати не менше ніж за три дні до дати слухання, яке планується перенести. У разі задоволення заяви, суд приймає рішення про перенесення слухання на інший термін.

Крім того, згідно зі статтею 147-1 Кодексу адміністративного судочинства України, суд може перенести апеляційне провадження на інший термін, якщо відбулися непередбачувані обставини, які унеможливлюють проведення апеляційного розгляду у запланований термін. Про перенесення слухання сторони повинні бути повідомлені заздалегідь.

Отже, перенесення апеляційного суду на 2023 рік можливе, якщо сторони домовилися про це, або якщо відбулися непередбачувані обставини, які унеможливлюють проведення апеляційного розгляду у запланований термін.

Перенесення апеляційного суду на 2023 рік можливе в певних випадках.

Згідно зі статтею 218 Господарського процесуального кодексу України, учасники господарського процесу можуть звернутися до суду з клопотанням про перенесення дати розгляду справи на пізніший термін.

Для цього необхідно надати обґрунтований запит до апеляційного суду про перенесення засідання на іншу дату. У запиті потрібно вказати причину зміни дати, зокрема, непередбачувані обставини, які не залежать від волі учасників процесу, наприклад, хвороба або інші обставини, які унеможливлюють участь у засіданні.

У разі позитивного рішення суду, апеляційний суд може перенести засідання на іншу дату, яка буде визначена за згодою сторін і з урахуванням графіка роботи суду.

Зазначимо, що перенесення засідання не є автоматичним процесом і залежить від рішення суду, тому необхідно подавати запит на перенесення з достатньою обґрунтованістю та своєчасно.