Відзив на позов про стягнення кредитного боргу

Якщо банк чи колекторська компанія звернулася до суду з позовом про стягнення кредитної заборгованості, потрібно писати відзив на такий позов. Адвокати  допоможуть вам в написанні такого відзиву. Кожен випадок індивідуальний, але надається примірник можливого відзиву.


До Подільського районного суду м. Києва
04071.м. Київ, вул.. Хорива, 21

Відповідач-1: __________________________________________

Представник: Коротя Роман Олександрович
04116, м. Київ, вул. Шулявська, 5, оф.2

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект»
04070, м. Київ, вул.. Іллінська, 8, під’їзд 4

Відповідач 2: __________________________________________

Відзив
На позовну заяву про стягнення заборгованості


В провадженні Подільського районного суду м. Києва перебуває цивільна справа за позовом ТОВ «Кей-Колект» до ______________________________________________ про стягнення заборгованості за кредитним договором №1139 та процентів, нарахованих за користуванням кредитом.
Потрібно зазначити, що вказаний позов є незаконним та необґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні, обґрунтування чого полягає в наступному:
1. Позивач звернувся до суду з позовом після спливу строку позовної давності, обґрунтування чого вказано в відповідній заяві про застосування позовної давності, яка додається.
2. Позивач не має права вимагати сплати кредитних грошових коштів оскільки строк виконання кредитного зобов’язання ще не настав, оскільки він настає 26.09.2018 року, а що стосується позовної вимоги дострокового повернення грошових коштів, то потрібно зазначити, що таку вимогу позивач не має права пред’являти Відповідачам оскільки ним не виконані вимоги ч.10 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів» відповідно до якої Якщо кредитодавець на основі умов договору про надання споживчого кредиту вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі внески або повернення споживчого кредиту можуть бути здійснені споживачем протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від кредитодавця. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про надання споживчого кредиту, вимога кредитодавця втрачає чинність. Потрібно зазначити, що ніякі повідомлення Відповідачами не отримувалися і більше того вони навіть напевно і не направлялися Відповідачам, що є перешкодою для подання позову про дострокове повернення всієї суми кредитних грошових коштів.
3. Позивач не є кредитором за спірним кредитним зобов’язанням оскільки він не надав ні суду ні Відповідачам жодної додаткової угоди до договору факторингу, в якій би було зазначено прізвище, імя та по батькові Відповідача 1 як особи право вимоги відносно якої передано, а також де були б зазначені реквізити кредитного договору, право вимоги по якому передано. В договорі факторингу немає жодного посилання на Відповідачів. Що стосується начебто витягу з договору факторингу, яким Позивач хоче підтвердити ту обставину, що він отримав право вимоги відносно відповідачів, то потрібно зазначити, що цей документ складений позивачем в односторонньому порядку, без будь яких відміток іншої сторони договору факторингу, а тому не може братися до уваги судом оскільки відповідно до ст. ЦПКУ є недопустимим доказом. Також, що стосується спірного витягу з договору факторингу, то потрібно зазначити, що він підписаний Русецьким П.С., а повноважень у вказаної особи немає на підписання будь – яких документів пов’язаних з договорами які стосуються ТОВ «Кей – Колект», що підтверджується копією довіреності, яка знаходиться в матеріалах справи. Також потрібно зазначити, що позивачем не надано жодного документу, який би підтверджував дійсний розмір права вимоги відносно Відповідачів, яке було передано позивачу, а той розмір який вказаний в позовній заяві нічим не документально не підтверджений.
4. Обов’язок виконувати кредитне зобов’язання позивачу у відповідачів не виник в силу того, що вони не були повідомлені взагалі ніяким чином про заміну кредитора, що підтверджується матеріалами справи. Відсутність обов’язку виконувати зобов’язання новому кредитору за відсутності повідомлення про заміну кредитора регламентується ст. 517 ЦКУ відповідно до якої Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні та ст. 1082 ЦКУ відповідно до якої Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.
5. Позовні вимоги позивача є необґрунтованими оскільки він не довів факт виконання кредитором п. 1.2.5 кредитного договору, від виконання якого залежить обов’язок виконання кредитного зобов’язання відповідачами, а саме до суду не було надано доказів зарахування кредитних коштів на рахунок Позичальника - № 26201199668300, що унеможливлює виконання кредитного зобов’язання відповідачами.
6. Позовні вимоги позивача також є необґрунтованими оскільки ним не надані суду виписки з рахунку № 3739311398786, на який згідно п. 1.2.11 кредитного договору має здійснюватися виконання кредитного зобов’язання. Відсутність вказаних документів в справі унеможливлює можливість суду перевірити розмір грошових коштів, які сплачувалися чи не сплачувалися відповідачами.
7. Підлягає задоволенню зустрічна позовна заява, задоволення якої унеможливлює задоволення первісного позову.
На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:
1. Відмовити в повному обсязі в задоволенні позову ТОВ «Кей-Колект» до ____________________________________________________ про стягнення заборгованості

Додатки:
1. Заява про застосування позовної давності;

Коротя Р.О. _______________ 19.01.201_р.

Korotya advokat