Скасування електронних торгів

Якщо відносно вашого майна проведені електронні торги і це майно продано іншій особі, то позовна заява, яка відображена нижче вам знадобиться. До нас звернувся клієнт, який є позичальником за кредитним договором, укладеним з ПАТ "Альфа банк".

Korotya advokat

Внаслідок прострочення повернення кредиту кредитором був вчинений виконавчий напис нотаріуса, яким було звернено стягнення на предмет іпотеки, який забезпечував кредит. Вподальшому виконавчий напис був пред'явлений до виконання в органи виконавчої служби. Відразу нами був поданий позов про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню і в порядку забезпечення позову було зупинено виконавче провадження та виконання відповідного виконавчого напису. Виконавча служба, де дивлячись на ухвалу суду про зупинення виконавчого провадження, реалізувала предмет іпотеки на електронних торгах. Вподальшому нами також був скасований виконавчий напис, на підставі чого було відкрито виконавче провадження. Після цього нами був поданий позов про визнання електронних торгів недійсними.


До Шевченківського районного суд м. Києва
03680, м. Київ, вул.Дегтярівська, 31-А

Позивач: ______________________________________

Представник: Коротя Роман Олександрович
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б

Відповідач 1: Державне підприємство «Інформаційний центр»
Міністерства юстиції України
04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 73

Відповідач 2: Відділ державної виконавчої служби
Шевченківського районного
управління юстиції в м. Києві

Позовна заява
Про визнання недійсними електронних торгів

23.03.2015р. були проведені електронні торги, на яких було реалізовано нежиле приміщення, магазин (літера ) загальною площею 68,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Котовського, про що був складений протокол № 646. 28.04.2016р. був затверджений начальником ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві акт про продаж вищезазначеного майна. Продавцями вказаного майна є ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві, а покупцем -________________________, тому вказані особи і сформульовані в позові як Відповідачі. 30.04.2016р. покупець отримала свідоцтво про придбання майна з електронних торгів, яке зареєстроване в реєстрі під № 13 та видане приватним нотаріусом КМНО Кобалія Інною Василівною.

Потрібно зазначити, що вказаний вище правочин з продажу майна є незаконним, а тому має бути визнаний недійсним, обґрунтування чого полягає в наступному:
Нормативно-правовим актом, який регулював продаж на електронних торгах майна зазначеного в цьому позові є Тимчасовий порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів затверджений наказом Міністерства юстиції України №656/5 від 16.04.2014р.(далі Тимчасовий порядок). Станом на день проведення електронних торгів діяла редакція вказаного нормативно-правового акту від 03.03.2015р.
Обставини незаконності оскаржуваного правочину полягають в наступному:
1. На день проведення електронних торгів – 23.03.2015р. існувала (та була подана до ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві) ухвала (від 20.03.2015р.) про зупинення виконання виконавчого документу, на підставі якого було відкрито виконавче провадження та в межах якого були призначені та проведені електронні торги – тобто виконавчого напису №1901 від 13.05.2013р. вчиненого ПН КМНО Матвєєвим Володимиром Адольфовичем. Вказана ухвала знаходиться в матеріалах виконавчого провадження. Наявність вказаної ухвали свідчить про неможливість та відповідно незаконність виконання виконавчого документу та відповідно проведення електронних торгів. Відповідно до п. 5 ч. 1 розділу 9 Тимчасового порядку: «У разі зупинення виконавчого провадження строк здійснення переможцем електронних торгів розрахунку за придбане майно переривається.»
2. Виконавчий документ, на підставі якого було відкрито виконавче провадження та в межах якого було проведено електронні торги, визнаний таким, що не підлягає виконанню за рішенням Апеляційного суду м. Києва від 06.04.2016р., що виключає законність виконання виконавчого документу та виключає законність завершення процедури електронних торгів – тобто складення та затвердження органами виконавчої служби акту про проведені торги – в нашій ситуації рішення суду було подано до органів виконавчої служби 27.04.2016р., а акт складений та затверджений 28.04.2016р.. Має місце ситуація коли службові особи ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві знали про скасування підстави для виконавчого провадження та електронних торгів і все рівно акт про проведені торги був складений. Всі ці обставини підтверджуються матеріалами виконавчого провадження.
3. В матеріалах виконавчого провадження відсутні будь-які розрахункові документи, які б свідчили про оплату за правочином про купівлю продаж на електронних торгах, що є ще однією підставою для незаконності оскаржуваного акту. Отже, зазначеним вище правочином купівлі продажу майна на електронних торгах були грубо порушені права позивача, зокрема було порушено право власності, оскільки Позивача безпідставно позбавили права власності на її майно.
Відповідно до ч. 8 розділу 9 Тимчасового порядку Акт про проведені електронні торги є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, у випадках, передбачених законодавством. У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, яке видається нотаріусом на підставі акта про проведені електронні торги.
Відповідно до ст. 321 ЦКУ Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
На підставі вищезазначеного ,
ПРОШУ:

1. Визнати недійсним акт продажу на електронних торгах нежилого приміщення №, магазин (літера ) загальною площею 68,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Котовського, затверджений 28.04.2016р. начальником відділу держаної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві Хорішко О.О.
2. Визнати недійсним та скасувати свідоцтво про придбання нежилого приміщення №, магазин (літера ) загальною площею 68,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Котовського, з торгів, яке видане 30.04.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобалія Інною Василівною та зареєстроване в реєстрі за № 13.

Додатки:
1. Копії позовної заяви та додатків до неї для осіб, які беруть участь у справі;
2. Квитанція про сплату судового збору.

Коротя Р.О. _______________ 22.02.2017р.