Скарга в Мінюст на відміну права власності за Альфа банком

До Міністерства юстиції України

01001 м.Київ, вул. Городецького, 13
Особа, що подає скаргу:

___________
Ідентифікаційний номер: ___________
Адреса для направлення кореспонденції:
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б

Особа, дії якої оскаржується :


Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кобелєва Алла Михайлівна
01054, м.Київ, вул. Дмитрівська, 33, оф.2

Korotya advokat

Mayorov advokat
СКАРГА
В порядку ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»


17.11.2019 року, від юриста я дізналася, що я вже не являюсь власником квартири №282, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. ___________. Вказана інформація отримана з держаного реєстру речових прав на нерухоме майно (відповідна інформаційна довідка додається).
Мене позбавили права власності на вказану квартиру виходячи з наступних обставин:
24.10.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобелєвою Аллою Михайлівною  було винесено  рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: ___________  (час винесення о 17:26:06год.). Вказаним рішенням, на квартиру № 282, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. _________, було здійснено перереєстрацію права власності, а саме право власності на вказану квартиру було зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія Вектор Плюс». Підставою для такої перереєстрації (як це випливає з інформаційної довідки) стало існування договору іпотеки:  укладеного 05.09.2007р.

Про реєстрацію вказаного права власності до реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено нотаріусом запис про право власності № _________.

Я так зрозуміла, що ТОВ «Кей-Колект» представилося нотаріусу АКБ «Тас-Комерцбанк», оскільки кредитний та іпотечний договори укладалися саме з АКБ «Тас-Комерцбанк» (але доказів правонаступництва я не бачила). З АКБ «Тас-Комерцбанк» 05.09.2007 року укладався кредитний договір та для забезпечення його виконання договір іпотеки, за якими в іпотеку передавалося зазначене в цій скарзі майно.Напевно ТОВ «ФК Вектор Плюс» застосувало схему  звернення стягнення на предмет іпотеки, шляхом набуття права власності на неї на підставі ст. 37 ЗУ «Про іпотеку» та на підставі застереження про існування такого права.
 
Потрібно зазначити, що вказане вище рішення державного реєстратора про перереєстрацію права власності та запис про реєстрацію є незаконними, а дії, що проявилися в такій переєстрацієї є неправомірними. Обгрунтування цієї позиції та підстав для скасування вказаного рішення та запису про право власності, а також про повернення права власності назад, полягають в наступному:
 
Приватний нотаріус здійснив держану реєстрацію права власності на ТОВ «ФК Вектор Плюс» за наявності порушення процедури звернення стягнення на предмет іпотеки. 
Мається на увазі те, що ЗУ «Про іпотеку» передбачає процедуру за дотримання якої може звертатися стягнення на предмет іпотеки. Згідно ст.. 35 ЗУ «Про іпотеку»  перед зверненням стягнення на предмет іпотеки, іпотеко держатель зобов’язаний надіслати іпотекодавцю повідомлення, в якому має міститися інформація про розмір заборгованості, вимога про її сплату, попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у випадку її не сплати.
Вказане повідомлення скаржником не отримувалася, що створило перешкоди для виконання цього повідомлення скаржником (у разі змоги його виконати), та як наслідок створило перешкоди для звернення стягнення на предмет іпотеки.
Додатково потрібно зазначити, що нотаріусом порушено п. 46 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (втратив чинність 25.12.2015р., відповідно був чинний на момент незаконної реєстрації). Відповідно до вказаного пункту нотаріус при реєстрації права власності має перевіряти наявність засвідченої належним чином письмової вимоги про виконання зобов’язання  та має перевірити документ, що підтверджує закінчення строку для виконання цієї вимоги визначеного в вимозі, який має відраховуватися з моменту отримання її іпотекодавцем.
 
Приватний нотаріус здійснив реєстрацію права власності на ТОВ «ФК Вектор Плюс» за наявності арешту відносно всього нерухомого майна, що заборонено законом. Мається на увазі, що станом на момент прийняття нотаріусом оскаржуваного рішення, в реєстрі прав на нерухоме майно містилися відомості про наявність арешту відносно всього нерухомого майна зареєстрованого Державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуженя виданої 02.12.2011 ВДВС Дарницького РУЮ у м. Києві. Ця інформація підтверджується інформаційною довідкою, яка додається.
За наявності вказаної обставини нотаріус не міг здійснювати реєстрацію оскільки це є порушенням п. 6 ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно». Вказанєї точки зору також притримується Верховний суд України в своїх постановах по справі № 21-357а14 від 11.11.2014р. та по справі №21-121а15 від 19.05.2015р.
 
Порядком взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб визначеним додатком до наказу Міністерства Юстиції України 02.04.2013р. №607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб» зареєстрованим в Мінюсті 02.04.2013р. за №534/23066 ///////////////////
Таким чином, приватним нотаріусом під час здійснення державної реєстрації права власності було допущено порушення ЗУ «Про іпотеку» та Порядку №607/5 щодо самого факту здійснення державної реєстрації права власності, оскільки на момент прийняття оскаржуваного рішення та вчинення реєстраційних дій нотаріус як державний реєстратор був наділений лише повноваженнями з прийому та видачі документів, а також здійснення державної реєстрації лише під час вчинення нотаріальної дії. Крім того, в разі коли право власності виникає на підставі договорів  іпотеки, що містять застереження про задоволення прав іпотекодержателя, державна реєстрація проводиться виключно державними реєстраторами прав на нерухоме майно Міністерства Юстиції України.  
 
Також існує необхідність в перевірці в реєстрі відсканованих копій документів, що подавалися нотаріусу для здійснення державної реєстраії, оскільки існує вірогідність, що вони відсутні. Перевірити також потрібно чи здійснював державний нотаріус перед тим як зареєструвати право власності на ТОВ «Кей-колект» , пошук в реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстрі прав власності, реєстрі іпотек, реєстрі обтяжень тощо. Також потрібно перевірити чи подавалися нотаріусу від ТОВ «Кей- колект» первинні облікові документи, які б підтвердили розмір заборгованості за кредитним зобовязанням.
 
На підставі викладеного вищезазначеного,
 
ПРОШУ:
Скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень винесене 24.10.2015р. (з відкриттям розділу), індексний номер: _________  (час винесення о 17:26:06год.), яким було здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру  №____, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. _________за Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія Вектор Плюс».
Скасувати запис № _________про державну реєстрацію права власності на квартиру №282, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. _________, за  Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія Вектор Плюс» внесений до реєстру 24.10.2015р.
Скасувати запис № _________здійснений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобелєвою Аллою Михайлівною.
Скасувати запис № _________здійснений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобелєвою Аллою Михайлівною.
Повідомити про розгляд скарги за номером телефону: ____
Додатки:
Інформаційна довідка про власника спірного майна;
Інформаційна довідка про арешти скаржника;
Копія договору іпотеки;
Копія паспорту;
____________                                          _________________                                  18.11.2019р.