Примірник Заяви в суд про застосування позовної давності (ПРИВАТБАНК)

 Примірник заяви про застосування позовної давності для ПРИВАТБАНКУ

Mayorov V1 1До Ірпінського міського суду Київської області

Відповідач: ________________________________
Адреса: ________________________________
Позивач: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: : ________________________________
Адреса: ________________________________
Справа № _____________
Суддя:___________________

Заява

про застосування позовної давності по кредитному договору

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває цивільна справа № ________ за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» до ПОЗИЧАЛЬНИКа про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Відповідно до ст. 257-258 ЦКУ встановлено загальну позовну давність тривалістю у три роки, а щодо окремих видів вимог, зокрема про стягнення неустойки(штрафу, пені) застосовується позовна давність строком в один рік.

Згідно ст.. 261 ЦКУ перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Як передбачено умовами надання споживчого кредиту №____________ від 11.09.2006 року укладеного між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ПОЗИЧАЛЬНИКОМ визначено обов’язок позичальника здійснювати погашення кредиту у порядку та строки, які визначені в Заяві. У разі не погашенні суми кредиту в строки зазначені в заяві, заборгованості в частині непогашеної суми кредиту вважається такою, що прострочена. Кінцевою датою виконання позичальником свої зобов’язань щодо повернення кредиту і визначеною в Заяві до кредитного договору №_______________ від 11.09.2006 року, було визначено дату 11.09.2007 року. Проте, Позичальником повністю не було здійснено повернення кредитних коштів.

Відповідно до ст. 257 ЦКУ України загальна позовна давність встановлюється тривалістю три роки.

Згідно з п.5.5 Договору сторонами було досягнуто згоди, щодо встановлення строку позовної давності тривалістю у 5 років.

Таким чином вже починаючи з вересня 2007 року Банк фактично знав про своє порушене право, проте не заявляв про це, і саме з цього моменту і починається перебіг позовної давності, як щодо основного зобов’язання так і до застосування відсотків за його користування та інших передбачених договором сум. Тобто починаючи з 2012 року по сьогоднішній день строк позовної давності, щодо кредитного договору № ________________ від 11.09.2006 року та стягнення неустойки за вказаним договором сплив. А Банк звернувся до суду за захистом своїх прав лише в грудні 2014 року.

Зв'язок вказаної судової позиції з обставинами справи, які мають місце в цьому судовому розгляді полягає в тому, що банк в кредитному договорі чітко прописав строк повернення кредитних коштів, і саме з цього строку виконання кредитного зобов’язання і має відраховуватися строк позовної давності на стягнення всієї суми кредитних грошових коштів, який був пропущений банком.

Тобто з вказаним позовом Банки повинен був звернутися ще у вересні 2012 року.

Згідно з ч. 3, 4 ст. 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Відповідно до законодавства не можна застосовувати позовну давність на кожний місячний платіж, ігноруючи позовну давність на все кредитне зобов*язання, оскільки це буде порушення логічної побудови системи норм Цивільного кодексу України.

На підставі вищевикладеного, ст. 257, 258,267 ЦПК України,

ПРОШУ:

1.Застосувати позовну давність у справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» до ПОЗИЧАЛЬНИКА про стягнення заборгованості за кредитним договором №_________________________ від 11.09.2006 року.
ПОЗИЧАЛЬНИК __________ « »___2016 р.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:


1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!

063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!

PRIVAT