Примірник касації про виселення без надання іншого жилого приміщення

Korotya advokat

До Вищого спеціалізованого суду України  

з розгляду цивільних та кримінальних справ

Особа, яка подає скаргу (Відповідач):______________
Адреса:________________ 


Особи, які беруть участь у справі:

Позивач:  ПАТ «Універсал Банк»
Адреса:


Касаційна скарга
На рішення _______________ районного суду м. Києва від _________. та ухвалу Апеляційного суду __________ від __________.

       11.08.2015р. ___________ районним судом м. Києва було ухвалено рішення за наслідками розгляду позову ПАТ «Універсал Банк» до ______________ про виселення. Вказаним рішенням позов було задоволено в повному обсязі.

      22.09.2015р., за наслідками перегляду вказаного вище рішення суду першої інстанції, Апеляційним судом _______ було постановлено ухвалу про відхилення апеляційної скарги та залишення рішення суду першої інстанції без змін.   

Потрібно зазначити, що вказані судові рішення ухвалені з неправильним застосуванням норм матеріального права, що є підставою для їх скасування, обґрунтування чого полягає в наступному:

Суди першої та апеляційної інстанції при винесенні судових рішень не застосували ч. 2 ст 109 ЖК УРСР відповідно до якої громадянам, яких   виселяють  з  жилих  приміщень,  одночасно надається інше постійне жиле  приміщення,  за  винятком  виселення громадян  при  зверненні  стягнення  на жилі приміщення,  що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку  чи  іншої  особи, повернення   якого   забезпечене   іпотекою   відповідного  жилого приміщення.  Постійне  жиле приміщення,  що  надається особі, яку виселяють,  повинно бути зазначено в рішенні суду.

Суди мали застосувати вказану норму законодавтсва та визначити в судовому рішенні (що зроблено не було) постійне жиле приміщення для надання відповідачеві виходячи з того, що позов предявлений про виселення  особи, яка не підпадає під вказаний в цій нормі виняток для ненадання  особі постійного жилого приміщення, а саме пред'явлений позов до особи про виселення її з житлового приміщення, яке не придбано за рахунок кредиту банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення. Жиле приміщення з якого здійснюється виселення, отримане іншим чином, а вказана норма передбачає можливість ненадання жилого приміщення особі, яка виселяється саме у випадку, якщо приміщення було придбане за рахунок кредиту, повернення якого  забезпечується цим приміщенням.

Та обставина, що житлове приміщення не придбане за рахунок кредиту повернення якого воно забезпечує, підтверджується свідоцтвом про право власності від 31.05.2005р., яке додається. Що ж стосується кредитного та іпотечного договорів за невиконання яких було звернено стягнення на спірне житлове приміщення, то потрібно зазначити, що вони були укладені 07.03.2008р.

Потрібно також зазначити, що аналогічної позиції притримується і Верховний Суд України, який в постанові по справі № 6-875цс15 від 01.07.2015р. відобразив наступну правову позицію: «За змістом статей 39, 40 Закону України «Про іпотеку» та статті 109 ЖК Української РСР особам, які виселяються із жилого будинку (жилого приміщення), яке є предметом іпотеки, у зв’язку зі зверненням стягнення на предмет іпотеки, надається інше постійне житло у тому разі, коли іпотечне житло було придбане не за рахунок кредиту, забезпеченого іпотекою цього житла. Постійне жиле приміщення, що надається особі, яку виселяють, повинно бути зазначено в рішенні суду.»

Інша постанова ВСУ по справі від 24 червня 2015 року зазначає, що при виселенні з іпотечного майна, придбаного не за рахунок кредиту і забезпеченого іпотекою цього житла в судовому порядку, відсутність постійного жилого приміщення, яке має бути надане особі одночасно з виселенням, є підставою для відмови в задоволенні позову про виселення (долучається в додатках).

На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:
1.Скасувати рішення ____________ районного суду м. Києва від 11.08.2015р. та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 22.09.2015р. ухвалені за наслідками розгляду позову ПАТ «Універсал банк»  до _______________ про виселення без надання іншого житла та  направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Додатки:
1.Копії касаційної скарги 1 екз (окрім екземпляра для суду). 
2.Копії рішень судів, що оскаржуються;
3.Свідоцтво про право власності;
4.Кредитний договір;
5.Договір іпотеки; 
6.Постанова ВСУ від 24 червня 2015 року

___________________                       «__»________2015р