Примірник апеляційної скарги (РАДИКАЛ БАНК)

Mayorov advokatДо Київського апеляційного господарського суду через
Господарський суд Київської області
Особа, що подає скаргу: Відповідач: ТОВ «__________»
Адреса: __________
Адреса для направлення судової кореспонденцї:
01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15Б
Код ЄДРПОУ
Особи, які беруть участь у справі:
Позивач: ПАТ «__________»
Адреса: ___________
Код ЄДРПОУ 36964568
Номер справи: №


 Апеляційна скарга
На рішення Господарського суду м. Києва від 22.06.2016р.
 

22.06.2016 року Господарським судом Київської області було ухвалено рішення, яким було стягнуто з ТОВ «___________» на користь ПАТ «Радикал банк» заборгованість за кредитним договором 596316, 44 грн. (408 900,00 грн. – основна заборгованість по кредиту: 62 295,38 грн. – основна заборгованість по відсоткам за користування кредитом; 28 875,67 грн. – пеня за несвоєчасне повернення кредиту; 6 455,39 грн. – пеня за несвоєчасне повернення відсотків за користування кредитом; 70 110,00 грн. – пеня за відсутність документів, що підтверджують страхування заставного майна; 19 680,00 грн. – штраф за відсутність документів, що передбачені пунктом 3.3.13 договору.)

Рішення було підписано 05.08.2016р., а апеляційна скарга подається 15.08.2016р., а тому строк на апеляційне оскарження зазначеного рішення не пропущений.

Вважаю, що вказане рішення є незаконним, обґрунтування чого полягає в наступному:
1. Судом першої інстанції незаконно стягнута сума грошових коштів в розмірі 70 110, 00 грн. Ця сума грошових коштів визначена в позовній заяві як пеня за відсутність у кредитодавця документів, що підтверджують страхування заставного майна (п. 3.3.19 кредитного договору). Відповідно до п. 3.3.19 кредитного договору за кожен день відсутності у кредитодавця документів, що підтверджують страхування заставного майна, позичальник зобов’язується сплатити пеню відповідно до п. 4.5 кредитного договору. Незаконність стягнення вказаної суми грошових коштів полягає в тому, що вона порушує ч.3 ст. 549 ЦКУ відповідно до якої Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Вказана норма законодавства порушена оскільки позивач бажає стягнути пеню за відсутність документів, що не є грошовим зобов’язанням і відповідно не можливо визначити суму цього зобов’язання від якої рахувати розмір пені.
 
2. Судом першої інстанції незаконно стягнута сума грошових коштів в розмірі 19 680,00 грн. Ця сума грошових коштів визначена в позовній заяві як штраф за відсутність у кредитодавця документів згідно п. 4.3 кредитного договору. Потрібно зазначити, що незрозуміло за відсутність яких документів нарахований цей штраф і яке відношення до відсутності цих документів має Відповідач. Повністю не доведена обставина порушення, в цьому розрізі, зобов’язання Відповідачем.
 
3. Суд першої інстанції мав залишити позов без розгляду, обґрунтування чого полягає в наступному:

Позовна заява підписана особою: ___________, який не мав права її підписувати. Потрібно зазначити, що позов від імені банку, який перебуває на стадії ліквідації може підписувати лише уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, якою є ___________. Вказаний висновок виникає з аналізу ст. 37, 47, 48 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Вказані норми законодавства і ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» вцілому не містить можливості передоручення повноважень від уповноваженої особи Фонду іншим фізичним особам.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст 37 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень має право: заявляти від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи.

Відповідно до ч. 3 ст 47 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Усі або частина повноважень Фонду, визначених цим Законом, можуть бути делеговані одній або кільком уповноваженим особам Фонду, крім організації реалізації майна банку, що ліквідується. У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонд чітко зазначає межі повноважень кожної з них.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст 48 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб.........
На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:
 
1. Скасувати рішення Господарського суду Київської області від 22.06.2016р. та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову про стягнення штрафу в розмірі 98 400,00 грн.; штрафу в розмірі 118 080,00 грн.; пені в розмірі 70 110,00 грн.; та штрафу в розмірі 19 680,00 грн.
Додатки:
1. Докази відправлення апеляційної скарги відповідачу.
2. Квитанція про сплату судового збору;
__________(довіреність міститься в справі) ________________ 15.08.2016р.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!