Приклад касаційної скарги з приводу ПРИПИНЕННЯ ПОРУКИ "УКРСИББАНК"

До Верховного суду України


01043, м. Київ, вул.  Пилипа  Орлика,  4-а
Особа, яка подає скаргу____________________________
02093, м. Київ, вул.____________________


Особи, які беруть участь у справі:
Позивач: ПАТ «Укрсиббанк»
Адреса: 04212, м. Київ, вул.. Тимошенка, 13а

Відповідач 1: ______________________________
Адреса: _____________________________
Справа № 

Касаційна скаргана  рішення Апеляційного суду м. Києва від 31.05.2012р.       10 лютого 2012 року Оболонський районний суд м. Києва ухвалив рішення по справі за позовом ПАТ «Укрсиббанк» до ___________________________ про стягнення заборгованості та за зустрічним позовом __________________ до ПАТ «Укрсиббанк»   про припинення правовідносин поруки та визнання договору таким, що припинив свою дію, яким у задоволенні зустрічного позову було відмовлено, а первісний позов було задоволено частково – у частині стягнення заборгованості з ___________________ було відмовлено, в іншій частині задоволено. Дане рішення є повністю законне та обґрунтоване. Але позивач за первісним позовом з ним не погодився та подав апеляційну скаргу.

      31 травня 2012 року Апеляційний суд м. Києва виніс рішення про скасування рішення суду 1 інстанції та ухвалив нове рішення, яким задовольнив первісні позовні вимоги повністю – в тому числі  про стягнення заборгованості з ___________________

    Потрібно зазначити, що рішення Апеляційного суду м. Києва є незаконним – тобто таким яке ухвалене з порушенням норм матеріального права, а саме судом не застосовано законодавство, яке повинно застосуватися.

    Обґрунтування цієї позиції полягає в наступному:

     Судом апеляційної інстанції не застосована ч.1 ст. 559 ЦКУ, яка визначає, що Порука  припиняється  у  разі  зміни  зобов'язання  без  згоди поручителя,    внаслідок    чого    збільшується    обсяг     його відповідальності.

     Потрібно зазначити, що зобов’язання змінювалося  - 01.07.2008р. -  у зв’язку з неналежним виконанням позичальником умов договору кредиту Позивачем було збільшено процентну ставку з 9.8% річних до 12.8% річних (в матеріалах справи а.с. 103 – 112). Також Позивачем 31.03.2008р. було запроваджено нову систему нарахування процентів, відповідно до якої, у випадку прострочення платежу за кредитним договором Позивач з дати виникнення простроченої суми основного боргу нараховує на прострочену суму основного боргу підвищені проценти у розмірі збільшеної вдвічі від діючої процентної ставки на момент виникнення прострочення. Також процентна ставка збільшувалася 01.12.2008р. та 12.12.2008р. підтвердженням чого є розрахунок заборгованості Банку, де це відображено, який знаходиться в матеріалах справи.

     Згоди на таку зміну Поручитель не надавала, підтвердженням чого є відсутність в матеріалах справи доказів, які б підтверджували надання такої згоди.

      Внаслідок підняття процентної ставки відповідальність поручителя збільшилася, правове обґрунтування чого полягає в наступному: відповідно до ст.. 1054 ЦКУ За  кредитним  договором  банк або інша фінансова установа (кредитодавець)  зобов'язується  надати  грошові  кошти   (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах,  встановлених договором,  а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти, -  а в даному випадку ці проценти збільшилися і відповідно поручитель відповідала перед банком в більшому розмірі.

     Також потрібно зазначити, що в п. 2.1 встановлено, що кредитор не вправі без згоди поручителя змінювати умови кредитного договору, внаслідок яких збільшується обсяг відповідальності поручителя.

     Також потрібно звернути увагу на те, що існує позиція Верховного Суду України, яка відображена в його постанові про те, що підставою для припинення поруки є будь-яка зміна зобов’язання без згоди поручителя, що збільшує розмір відповідальності поручителя і навіть якщо така зміна передбачена кредитним договором при його підписанні. Дана постанова додається.

     Відповідно до ст.  339 ЦПКУ  Установивши,  що  апеляційним   судом   скасовано   судове рішення,  ухвалене  згідно  із  законом,  суд касаційної інстанції скасовує судове рішення суду апеляційної  інстанції  і  залишає  в силі судове рішення суду першої інстанції.

       В даному випадку Скаржник не зобов’язаний сплачувати судові витрати оскільки  він є споживачем банківських послуг, а відповідно до  ст. 22 ЗУ «Про Захист прав споживачів» Споживачі  звільняються  від  сплати  судового  збору  за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

    Обґрунтування наявності у Скаржника статусу споживача полягає в наступному:

      Поняття споживач  ЗУ «Про захист прав споживачів визначає як фізичну  особу,  яка  придбаває,  замовляє, використовує або має намір  придбати  чи  замовити  продукцію  для особистих  потреб,  безпосередньо  не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;

    Продукція відповідно до цього закону це будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що

виготовляються,   виконуються   чи   надаються   для   задоволення суспільних потреб;

     Послуга відповідно до цього закону це діяльність  виконавця  з  надання  (передачі) споживачеві  певного  визначеного   договором   матеріального   чи нематеріального блага,   що   здійснюється   за   індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;

     В даному випадку матеріальним благом є грошові кошти, які надавалися Банком і відповідно до кредитного договору вони надаються споживачу для особистих (власних) потреб.

     І тому оскільки Скаржник  брав грошові кошти, яка використалися на потреби не пов’язані з підприємницькою діяльність, то він і є відповідно до законодавства Споживачем.

    Також грошові кошти за кредитним договором надавалися Позичальнику для споживчих потреб.


    На підставі вищезазначеного та керуючись ст. 323, 324, 325, 326, 327, 336, 339 ЦПКУ, ч. 1 ст. 559, 1054 ЦКУ, ЗУ «Про захист прав споживачів»,

ПРОШУ:
1.      Прийняти касаційну скаргу до розгляду;
2.      Постановити  ухвалу  про  скасування  рішення Апеляційного суду м. Києва від 31.05.2012р. і залишити в силі судове рішення Оболонського районного суду м. Києва від 10.02.2012р.,  що було помилково скасоване апеляційним судом;
3.      Звільнити Скаржника від сплати судового збору.
Додатки:
Рішення суду першої інстанції;
Рішення суду другої інстанції;
Копія постанови Верховного суду України.
Копії касаційної скарги для осіб, які беруть участь у справі.
_____________                            ______________                                                  27.06.2020

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

 
1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
Консультація адвоката по кредитним питанням
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!

 

 

 

Процедура припинення поруки по кредиту може відрізнятися в залежності від законодавства країни, де було укладено договір про поруку. Однак, загальний процес можна описати крок за кроком:

Ознайомтеся з договором про поруку, щоб дізнатися про умови припинення поруки. Договір може містити вимоги щодо термінів та способів повідомлення про припинення поруки.

Зв’яжіться з кредитором, щоб дізнатися, чи є можливість припинити поруку та які кроки потрібно зробити. Кредитор може вимагати письмового повідомлення про припинення поруки.

Підготуйте письмове повідомлення про припинення поруки, в якому зазначте ваші особисті дані, дані кредиту та причини припинення поруки. Відправте повідомлення кредитору за адресою, вказаною в договорі про поруку.

Вимагайте підтвердження від кредитора про прийняття повідомлення про припинення поруки. Якщо кредитор погоджується з припиненням поруки, то він повинен надіслати вам письмове підтвердження про це.

Якщо кредитор відмовляється від припинення поруки, можливо, потрібно буде звернутися до суду. Для цього можна звернутися до адвоката, який допоможе вам з цією процедурою.

Після прийняття рішення про припинення поруки, слід повідомити про це банк, який надав кредит. Банк може вимагати письмового повідомлення або інші документи, щоб підтвердити припинення поруки.