Приклад апеляції на ухвалу про заборону виїзду за кордон (кредитний адвокат)

 

Апеляційна скарга - це процесуальний документ, який подається до суду апеляційної інстанції для оскарження рішення суду першої інстанції. Апеляційна скарга подається у разі незгоди однієї зі сторін зі змістом рішення суду першої інстанції.

Крок 1. Визначення строку для подання апеляційної скарги

Строк для подання апеляційної скарги становить 20 днів з дня вручення копії рішення суду першої інстанції.

Mayorov V1 1

Крок 2. Складання апеляційної скарги

Апеляційна скарга складається у письмовій формі та повинна містити такі відомості:

 • Найменування суду, до якого подається апеляційна скарга;
 • Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;
 • Найменування та місцезнаходження юридичної особи, яка подає апеляційну скаргу;
 • Повне найменування суду, який ухвалив рішення, що оскаржується;
 • Дата ухвалення та номер рішення суду першої інстанції, що оскаржується;
 • Обґрунтування вимог апеляційної скарги;
 • Перелік доказів, які додаються до апеляційної скарги.

У апеляційній скарзі необхідно вказати, які саме порушення закону допущені судом першої інстанції, і чому ці порушення призвели до ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення.

Крок 3. Додання до апеляційної скарги доказів

До апеляційної скарги необхідно додати такі докази:

 • Копію рішення суду першої інстанції, що оскаржується;
 • Докази, які підтверджують доводи апеляційної скарги.

Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що мають значення для справи, а також їх зв'язок із правовідносинами, що виникли між сторонами.

Крок 4. Подання апеляційної скарги

Апеляційна скарга подається до суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив рішення, що оскаржується.

Апеляційна скарга подається у трьох примірниках. Один примірник апеляційної скарги залишається у суді першої інстанції, другий примірник направляється до суду апеляційної інстанції, а третій примірник залишається у особи, яка подала апеляційну скаргу.

Крок 5. Розгляд апеляційної скарги

Апеляційна скарга розглядається судом апеляційної інстанції в межах доводів, викладених у скарзі.

Суд апеляційної інстанції має право:

 • Відмовити у відкритті апеляційного провадження;
 • Відхилити апеляційну скаргу;
 • Скасувати рішення суду першої інстанції повністю або частково та ухвалити нове рішення;
 • Змінити рішення суду першої інстанції.

Рішення суду апеляційної інстанції набирає законної сили після закінчення строку для подання касаційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

 

До Апеляційного суду м. Києва
через Оболонський районний суд м. Києва
04212, м. Київ, вул.Тимошенка, 2-Є
Особа, яка подає скаргу: ______________________
Адреса________________________________
Представник: Коротя Роман Олександрович
01135, м. Київ, просп.. Перемоги, 2, кв. 74
Особи, які беруть участь у справі:
Державний виконавець Оболонського РУЮ у м. Києві
_________________________________
ПАТ «БАНК»
Справа № _______________
Суддя суду 1 інстанції: ___________

Апеляційна скаргана ухвалу Оболонського районного суду м. Києва від 23.08.2013р.

23 серпня 2013 року Оболонським районним судом м. Києва була постановлена ухвала, якою було задоволено подання державного виконавця відділу ДВС Оболонського районного управління юстиції у м. Києві ________ про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ___________________________.

Дана ухвала була постановлена без участі Скаржника і отримана ним 02.09.2013р., а апеляційна скарга подається 09.09.2013р., тому враховуючи цивільне процесуальне законодавство, строки на апеляційне оскарження не пропущені. Докази отримання ухвали знаходяться в матеріалах справи.

Потрібно зазначити, що дана ухвала постановлена з порушенням норм процесуального права і її потрібно скасувати та ухвалити нову ухвалу, якою у задоволенні подання державного виконавця відмовити, обґрунтування чого полягає в наступному:

1. Суд задовольняючи подання державного виконавця в обмеженні права виїзду за межі України посилався на ЗУ «Про порядок виїзду з України та в’їзд в Україну», але потрібно зазначити, що цим законом не передбачено за ухвалою суду тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон боржника до виконання зобов’язань за рішенням суду. Суд задовольняючи подання державного виконавця посилається на ст. 6 вищевказаного закону, але потрібно зазначити, що зазначеною статтею не передбачено здійснення таких дій як встановлення тимчасового обмеження права виїзду за межі України судом.

2. Суд задовольняючи подання державного виконавця в обмеженні права виїзду за межі України враховував ст. 11 ЗУ «Про виконавче провадження» відповідно до якої державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право, зокрема, у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України – до виконання зобов’язань за рішенням. Потрібно зазначити що державним виконавцем до суду не було подано жодного доказу, який би підтвердив ту обставину, що боржник ухиляється від виконання зобов’язань. Тобто право державного виконавця на звернення з поданням до суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон виникає лише у разі ухилення боржника від виконання, покладених на нього рішенням суду, зобов'язань, тобто наявність лише самого зобов'язання не наділяє державного виконавця правом на звернення до суду з поданням про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за кордон. Факт ухилення має підтверджуватись сукупністю доказів, які державний виконавець повинен зазначити у поданні. А в цій спірній ситуації взагалі відсутні будь-які документи, які б свідчили про проведену роботу державного виконавця та про ухилення боржника від виконання кредитного зобов'язання.

3. Суд задовольняючи подання державного виконавця в обмеженні права виїзду за межі України не врахував, що держаним виконавцем до суду не надано жодного доказу, який би підтвердив ту обставину, що боржник має паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт) і ту обставину що боржник має реальну необхідність чи бажання виїхати за кордон і таким чином ухилятися від виконання кредитного зобов'язання.

4. Судом не врахована та обставина, що державним виконавцем не обґрунтовано необхідність застосування додаткового заходу впливу з метою забезпечення належного виконання боржником рішення суду у вигляді тимчасового обмеження виїзду боржника за межі України. Більше того, необхідність обмежувати право виїзду за кордон взагалі відсутня, оскільки як зазначено в ухвалі арешт на майно та кошти боржника накладений, заборона на відчуження рухомого та нерухомого майна оголошена і тому внаслідок виїзду за кордон боржника майно не може зникнути і може бути безперешкодно реалізоване в порядку передбаченому законодавством.

Також потрібно зазначити що обмеження у праві виїзду за кордон лише позбавить боржника можливості поїхати в іншу країну, отримати певні грошові кошти за ту чи іншу роботу та таким чином виконати кредитне зобов’язання.

Відповідно до ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свободі пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. 33 Конституції України, ст. 11 ЗУ «Про виконавче провадження», ЗУ «Про порядок виїзду з України та в’їзд в Україну», ст. 291, 292, 293, 294, 295, 296, 307, 312, 377-1 ЦПКУ,

ПРОШУ:

1.Прийняти апеляційну скаргу до розгляду;

2.Скасувати ухвалу Оболонського районного суду м. Києва від 23.08.2019р. та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні подання державного виконавця відділу ДВС Оболонського районного управління юстиції у м. Києві _________________ про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ___________________

Додатки:
1.Квитанція про сплату судового збору (для суду);
2.Копії апеляційної скарги для осіб, які беруть участь у справі.
3.Копія довіреності (для суду).
 _______________ 09.09.2022р.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб


911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!