Позовна заява про припинення договору лізингу (ПАТ "Лізинг ІТ")

До Оболонського районного суду 

 
Позивач: _________________________
Адреса: __________________________
 
Відповідач: Приватне акціонерне товариство
«Лізинг ІТ»
Адреса: 04205, м. Київ, пр.-т. Оболонський, 28
Ідентифікаційний код: 33149830
Засоби зв’язку відсутні
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про припинення лізингу
 
13.07.2012 року мною, ____________________ за своєю домашньою адресою було отримано листа від ПрАТ «Лізинг ІТ» із рахунком зі сплати платежів за отримане обладнання за програмою LeaseIT Invite, за змістом якого я є нібито «клієнтом» ПрАТ «Лізинг ІТ» та маю сплатити останньому за нібито отримане обладнання (мобільний телефон та обладнання до нього) суму у розмірі 66480 (шістдесят шість тисяч чотириста вісімдесят) грн. 00 коп. кількома платежами, при цьому черговий платіж у розмірі 1 720 (одна тисяча сімсот двадцять) грн. 00 коп. я маю вже сплатити в строк до 20-го числа поточного місяця. 
 
Разом із рахунком в отриманому конверті містилася також заповнена квитанція із зазначенням мене у якості платника, одержувач платежу ЗАТ «Лізинг ІТ» (код ЄДРПОУ 33149830), а також із зазначенням відповідних банківських реквізитів ПрАТ «Лізинг ІТ».
 
Пізніше на мою адресу почали надходити аналогічні листи від ПрАТ «Лізинг ІТ» із зазначенням вже більших сум, які я начебто маю сплатити на користь ПрАТ «Лізинг ІТ» вже із урахуванням штрафних санкцій. 
 
В листопаді 2013 року мені надійшов рахунок де зазначалося що моя заборгованість становить вже 120 958,32 грн. з урахуванням штрафних санкцій.
 
Хочу зазначити, що я дійсно мав намір придбати мобільні телефони по системі LeaseIT та укласти відповідний договір. Так, я звертався до Відповідача за наданням детальної інформації про програми лізингу та умови оплати. Як вбачається зі слів Відповідача на сторінках договору є мій підпис, а саме зазначено моє прізвище іншого підпису там не має. Можливо я дійсно поставив своє прізвище на місці зазначення підпису проте знаю точно, що нічого не підписував своїм підписом, адже пам’ятаю що мені не сподобалися певні умови договору і я передумав укладати договір.
 
Також варто зазначити що ні телефону, ні іншого обладнання я не отримував і тому жодним чином не міг здійснити оплату першого платежу. Документів що підтверджують факт придбання обладнання(договір, акт прийому-передачі) у мене взагалі відсутні. Окрім цього, хочу зазначити, що якщо у Відповідача дійчно є такий Договір з моїм підписом, то не заперечую проти того, щоб Відповідач представив його в судове засідання для огляду.
 
У зв’язку з тим, що я не отримував предмет лізингу, передбачений договором на який посилався Відповідач у надісланих мені рахунках, я відмовився від вказаного договору, про що мною на адресу відповідача була надіслано повідомлення про відмову від договору лізингу, що підтверджується (описом вкладення та чеком з цінного листа про направлення такого повідомлення).
 
Статтею 7 ЗУ «Про фінансовий лізинг» передбачено, що лізингоодержувач має право відмовитися від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі предмета лізингу становить більше 30 днів, за умови, що договором лізингу не передбачено іншого строку.
 
Оскільки, на сьогоднішній день жодної відповіді від ПрАТ «Лізинг ІТ» так і не отримано, я вирішив звернутися до суду за захистом своїх цивільних прав та інтересів на підставі п. 7. ст.16 ЦКУ припинення правовідношення за договором на який посилається Відповідач. 
 
Згідно до ст.. 626 ЦКУ договір є домовленість двох або більше сторін спрямована на встановлення, зміну, припинення цивільних прав та обов’язків.
 
Згідно ст.2 ЗУ «Про фінансовий лізинг» предметом договору лізингу (далі - предмет лізингу) може бути неспоживча річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.
 
Як зазначає ч.2 ст. 806 ЦКУ до договору лізингу, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом.
 
Відповідно до ст.. 655 ЦКУ у разі відмови продавця передати проданий товар покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу. Як вже зазначалося жодної передачі та оплати товару взагалі не відбувалося.
 
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.. 3,4, 5, 118, 119 ЦПКУ;16, 611, 626, 655, 806 ЦКУ; ст..1, 7 ЗУ «Про фінансовий лізинг», ст..5 ЗУ «Про судовий збір», 
 
ПРОШУ:
 
1.Визнати припиненим Договір лізингу №120268701 від 05.06.2012 укладеним між ПрАТ «Лізинг ІТ» та __________________.
 
2.Визнати правовідносини, що виникли за Договором лізингу №120268701 від 05.06.2012 укладеним між ПрАТ «Лізинг ІТ» та __________________припиненими.
 
Додатки:
2.Копія паспорту 
3.Копія рахунків зі сплати платежів за отримане обладнання.
4.Квитанція та опис вкладення про направлення Відповідачу повідомлення про відмову від договору. 
 
_____________                                                                 «    »________2015р.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!