Позовна заява про припинення договору іпотеки (зразок 2022)

Потреба припинити іпотеку виникла внаслідок того, що наш клієнт скористався реструктуризацією кредитної заборгованості й погасив указану заборгованість, та просив банк зняти іпотеку в державному реєстрі, адже, відповідно до законодавства, коли припиняється кредитне зобов'язання, автоматично припиняється іпотека; відповідно до ст. 17 ЗУ «Про іпотеку» Іпотека припиняється у разі припинення основного зобов’язання або закінчення строку дії іпотечного договору.

Банк відмовив знімати іпотеку, аргументуючи це тим, що ми повинні оплатити штрафні санкції та судовий збір, незважаючи на те, що вся нарахована неустойка списується відповідно до підп. 7 п. 7 розділу IV "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про споживче кредитування".

Якщо у вас аналогічна ситуація, зразок позовної заяви про припинення іпотеки вам однозначно допоможе в таких ситуаціях:
- якщо ви погасили повністю кредит;
- якщо ви погасили кредит або борг через виконавчу службу.

Верховний Суд: Іпотека є дійсною до припинення основного кредитного зобов’язання.
Статтею 3 ЗУ “Про іпотеку” передбачено, що іпотека має похідний характер від кредитного зобов’язання та є дійсною до припинення основного кредитного зобов’язання або до закінчення строку дії договору іпотеки. Закінчення строку дії кредитного договору не звільняє сторони від виконання зобов’язань (ст. 631 ЦКУ).

Mayorov V1 

Найголовніше в цьому позові – це правильно скласти вимоги для припинення іпотеки.

 

До ___________________суду

Позивач: ___________________

Відповідач: Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса для листування: 01001 м. Київ, вул. Грушевського, б. 1Д
Адреса реєстрації: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30
Телефон: 3700
Електронна пошта невідома

 

Позовна заява

Про припинення договору іпотеки

Обгрунтування підсудності:
Вказаний позов подається на підставі ч. 1 ст. 30 ЦПКУ відповідно до яких: «Позови, що виникають із приводу нерухомого майна, пред’являються за місцезнаходженням майна або основної його частини.»
24 квітня 2008 року між Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Приватбанк», та м _______укладено Договір про іпотечний кредит №_______. Відповідно п. 1.1. Кредитного договору, Кредитор надає позичальнику грошові кошти в сумі 19282,00 (дев’ятнадцять тисяч двісті вісімдесят два) доларів США 50 (п’ятдесят) центів, на строк користування 240 (двісті сорок) місяців, а Позичальник зобов’язується повернути наданий кредит, сплатити проценти за користування кредитом в розмірі 12,96 (дванадцять цілих дев’яносто шість сотих) процентів річних, комісії, неустойки та інші платежі в порядку, на умовах та в строки, визначені Договором.
Відповідно до п. 1.2. Кредитного договору, Кредит надається Позичальнику на наступні цілі: придбання житлового будинку №_______ (_______), що знаходиться за адресою: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський р-н., смт. Володарськ-Волинський, вул. Інтернаціональна (перейменована на Житомирська область, Житомирський район смт Хорошів, вул. Шкільна,_______). Відповідно п. 5.1. Кредитного договору, забезпеченням виконання Позичальника перед Кредитором, в тому числі щодо повернення Кредиту, сплати процентів за його користування та виконання інших платіжних зобов’язань Позичальника за цим Договором, є житлова нерухомість, зазначена в п.1.2 цього Договору, яка передається в іпотеку за іпотечним договором, при цьому Позичальник зобов’язується укласти з Кредитором іпотечний договір одночасно з укладенням Сторонами цього Договору.
На виконання зазначених положень Кредитного договору, між Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Приватбанк», як Іпотекодержателем та громадянином В.В., що виступив як Іпотекодавець, укладено Іпотечний договір №972531 (далі по тексту – Договір іпотеки), посвідчений Толстіхіною Н.Д., приватним нотаріусом Володарсько-Волинського районного нотаріального округу, 24 квітня 2008 року та зареєстрованого в реєстрі за № 836.
Вся нарахована неустойка списується відповідно до підп. 7 п. 7 розділу IV "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про споживче кредитування".

 

Щодо суті та нормативно-правового обґрунтування проведення реструктуризації:

23 квітня 2021 року набрав чинності Закон України № 1381-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті".

Відповідно до ч.І ст.2 пп3 зазначеного Закону, реструктуризація зобов’язань, передбачених договором, здійснюється за заявою, що подається кредитору позичальником (особою, до якої перейшли права та обов’язки позичальника) або його представником (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій) особисто або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим пунктом.

Номер іпотечного договору: №972531 (далі по тексту – Договір іпотеки), посвідчений Толстіхіною Н.Д., приватним нотаріусом Володарсько-Волинського районного нотаріального округу, 24 квітня 2008 року та зареєстрованого в реєстрі за № 836.

Дата укладення іпотечного договору: 24 квітня 2008 року.

Загальна площа нерухомого майна, що є предметом іпотеки: житловий будинок №_______ (_______), що знаходиться за адресою: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський р-н., смт. Володарськ-Волинський, вул. Інтернаціональна (перейменована на Житомирська область, Житомирський район смт Хорошів, вул. Шкільна,_______, 12102), загальна площа 60,6 кв.м.

Від ПАТ «Приватбанк» надійшов лист – повідомлення, в якому зазначалося, що Банком прийняте рішення про задоволення вимоги Позичальника про здійснення обов’язкової реструктуризації заборгованості за Кредитним договором. Днем проведення реструктуризації є 12/11/2021 року.

Таким чином, позивач повністю погасив основне кредитне зобов'язання, що підтверджується довідкою відповідача. Позивач звертався в банк з вимогою зняти обтяження, але відповіді не отримав.

Відповідно ст. 17 ЗУ «Про іпотеку» Іпотека припиняється у разі припинення основного зобов’язання або закінчення строку дії іпотечного договору; Відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» __________________.

 

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 27 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі судового рішення щодо набуття, зміни або припинення обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили;
На підставі вищезазазначених норм законодавства, окрім припинення кредитного зобов’язання існують підстави і для припинення іпотеки, що виникла на підставі іпотечного договору, що забезпечував виконання кредитного зобов’язання і існують підставі для припинення обтяжень, що зареєстровані в реєстрі речових прав на нерухоме майно.

 

На підставі вищезазначеного та керуючись ЦПКУ та ЦКУ (ст. 593, ч. 5 ст 82, ст. 611)

 

ПРОШУ:

1. Визнати припиненою іпотеку, яка виникла на підставі іпотечного договору №972531 укладеного 24 квітня 2008р. між м _______(РНОКПП: _______) та Публічним акціонерним товариством “Комерційний банк “Приватбанк” (Код ЄДРПОУ: 14360570), предметом іпотеки за яким є житловий будинк №_______ (_______), що знаходиться за адресою: _________.
2. Припинити обтяження іпотеки відносно предмету іпотеки: житловий будинк №_______ (_______), що знаходиться за адресою: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський р-н., смт. Володарськ-Волинський, вул. Інтернаціональна (перейменована на Житомирська область, Житомирський район смт Хорошів, вул. Шкільна,_______), що міститься в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, яке виникло на підставі іпотечного договору №972531 укладеного 24 квітня 2008р. між м _______(РНОКПП: _______) та Публічним акціонерним товариством “Комерційний банк “Приватбанк” (Код ЄДРПОУ: 14360570) (Реєстраційний номер обтяження 7093442);
3. Припинити обтяження - заборону на нерухоме майно відносно предмету іпотеки: житловий будинк №_______ (_______), що знаходиться за адресою: _____________), що міститься в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, яке виникло на підставі іпотечного договору №972531 укладеного 24 квітня 2008р. між м _______(РНОКПП: _______) та Публічним акціонерним товариством “Комерційний банк “Приватбанк” (Код ЄДРПОУ: 14360570), (Реєстраційний номер обтяження 7093243);
4. Розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження;
5. Судові витрати стягнути з відповідача.

Додатки:

Додатки:
1. Копії позовної заяви та додатків до неї для осіб, які беруть участь у справі;
2. Квитанція про сплату судового збору (для суду);
3. Запит про припинення іпотек (оригінал у відповідача);
4. Довідка про відсутність заборгованості (письмова копія електронного доказу);
5. Копія заяви Майстренка В.В. до АТ КБ «Приватбанк» про проведення реструктуризації за ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті» № 1381-ІХ від 19 липня 2021 року (оригінал у ПАТ “ПРИВАТБАНК”.
6. Копія листа - повідомлення від АТ КБ «Приватбанк» до В.В. про зміну зобов’язання (оригінал у ПАТ “Приватбанк”).
7. Копія договору іпотки (оригінал знаходиться у Позивача);
8. Витяг (оригінал знаходиться у Позивача).
9. Копія кредитного та копія іпотечного договору (оригінал у Позивача);

 

В.В. ____________ «____» червень 2022р.

Іпотека є однією з найбільш поширених форм забезпечення виплати боргів. Вона є договором між кредитором (банком) та боржником (особою, яка бере кредит), в якому боржник надає в заставу нерухоме майно, або права на нього, для забезпечення виплати кредиту.

Проте іноді стає необхідним припинити договір іпотеки. Підстави припинення договору іпотеки можуть бути різними і залежати від конкретної ситуації. Нижче наведено деякі з найпоширеніших підстав припинення договору іпотеки:

Виплата кредиту в повному обсязі. Якщо боржник повністю виплатив кредит, то договір іпотеки може бути припинений за взаємною згодою сторін.

Реструктуризація кредиту. У деяких випадках, якщо боржник не в змозі повністю виплатити кредит, кредитор може згодитися на реструктуризацію кредиту, що може включати зміну графіка платежів, зниження процентних ставок або навіть зниження загальної суми кредиту. При такому сценарії договір іпотеки залишається дійсним.

Продаж заставленого майна. Іпотека надає кредитору право вимоги до заставленого майна, якщо боржник не виконує своїх зобов'язань зі сплати кредиту. Якщо кредитор використовує це право та продає заставлене майно, то договір іпотеки може бути припинений.

Відмова від іпотеки за згодою кредитора. Боржник може відмовитися від іпотеки, якщо це дозволяється договором або якщо кредитор