Позов про звернення стягнення на іпотеку

Вказаний позов був поданий про звернення стягнення на предмет іпотеки, який забезпечував виконання договору позики. Звернення стягнення було наслідком невиконання основного зобов'язання.
Korotya advokat
До Печерського районного суду м. Києва
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А
Позов пред’являється виходячи з правил виключної підсудності –
за місцем знаходження нерухомого майна.
 
Позивач: ______________________________________
Адреса для направлення судової кореспонденції:
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б
 
Представник: Коротя Роман Олександрович
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б
Номер телефону: 0502662726
 
Відповідач: ___________________________________
________________________________________
Ціна позову: 3 435 000, 00 грн.
 
Позовна заява
про звернення стягнення на предмет іпотеки
 
25.12.2014р. між _______________________________ (надалі Позивач) та _____________________________ (надалі Відповідач) був укладений договір позики за яким Позивач передав у власність Відповідача на умовах поверненості грошові кошти в розмірі 150 000 доларів США. Строк виконання зобов’язання був встановлений до 29.04.2015р.
29.04.2015р. між Позивачем та Відповідачем був укладений договір про внесення змін до вказаного вище договору позики, які полягали в збільшенні суми позики до 300 000 доларів США, та збільшенні строку виконання зобов’язання – до 29.05.2015р.
28.04.2015р. між Позивачем та Відповідачем для забезпечення виконання вищевказаного зобов’язання позики був укладений договір іпотеки, за яким в іпотеку було передано майно: нежитлове приміщення №__, загальною площею 69,5 кв.м., що знаходиться за адресою: _______________________________.
29.04.2015р. між Позивачем та Відповідачем був укладений договір про внесення змін до вказаного вище договору іпотеки, які полягали в забезпеченні предметом іпотеки збільшеного зобов’язання позики, посилання на яке міститься вище. Зобов’язання позики збільшилося в розрізі строку виконання – до 29.05.2015р., та в розрізі суми зобов’язання – 300 000 доларів США.
Потрібно зазначити, що вищевказане зобов’язання позики Відповідачем, в строки передбачені договором позики, не виконано повністю.
22.06.2015р. Позивачем, на виконання вимог ст. 35 ЗУ «Про іпотеку», була пред’явлена Відповідачу вимога про усунення порушення зобов’язання позики та про попередження звернути стягнення на предмет іпотеки у випадку невиконання основного зобов’язання.
Відповідно до ст. 35 ЗУ «Про іпотеку» У разі порушення основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги.
03.07.2015р. Відповідачем Позивачу був направлений лист, в якому він зазначає, що позику поверне пізніше коли з’являться грошові кошти. Станом на день подання позовної заяви зобов’язання позики не виконано, грошові кошти не повернені і борг Відповідача перед Позивачем становить 300 000,00 доларів США, що за курсом Національного банку України становить 7 644 000,00 грн. (1 долар США = 25,48 грн.).
Позивач, як кредитор за зобов’язанням позики, бажає захистити свої права шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, який забезпечує виконання зобов’язання позики. Виходячи з того, що в п. 3 договору іпотеки зазначена узгоджена сторонами вартість предмета іпотеки, яка становить 3 435 000,00 грн, то позивач бажає визначити саме таку суму реалізації предмета іпотеки. Наявність права визначати ціну реалізації предмета іпотеки за вартістю визначеною в договорі іпотеки передбачається Правовою позицією Верховного суду України визначено в постанові ВСУ від 27.05.2015 року по справі № 6-61цс15, зміст якої наступний:
«Положеннями частини першої статті 39 Закону «Про іпотеку» передбачено, що в разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються: загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки; опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя; заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні; спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої статтею 38 цього Закону; пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації. Виходячи зі змісту поняття «ціна», як форми грошового вираження вартості товару, послуг тощо, аналізу норм статей 38, 39 Закону «Про іпотеку», судові палати у цивільних та господарських справах Верховного Суду України дійшли правового висновку, що у розумінні норми статті 39 Закону «Про іпотеку» встановлення початкової ціни предмету іпотеки у грошовому вираженні визначається за процедурою, передбаченою частиною шостою статті 38 цього Закону.»
Відповідно до ст 33 ЗУ «Про іпотеку» У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя. На підставі вищезазначеного,
 
ПРОШУ:
1. Звернути стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки від 28 квітня 2015 року зі змінами від 29 квітня 2015 року в рахунок погашення заборгованості у розмірі 7 644 000,00 грн. _________________________(паспорт ________________, виданий Київським РВ ГМУ УМВС України в Полтавській області 15.01.199_р., РНОКПП: ______________________) перед ________________________________ (паспорт _____________, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 16.04.199_р., РНОКПП: _________________) за договором позики від 25 грудня 2014 року зі змінами від 29 квітня 2015 року та встановити спосіб реалізації предмета іпотеки: нежитлового приміщення №__, загальною площею 69,5 кв.м., що знаходиться за адресою: ___________________________________________________шляхом продажу на електронних торгах за узгодженою в договорі іпотеки вартістю: 3 435 000,00 грн.
 
Додатки:
1. Копія позовної заяви з додатками для відповідача;
2. Договори іпотеки;
3. Договір про зміну договору іпотеки;
4. Договір позики;
5. Договір про зміну договору позики;
6. Вимога про усунення порушення;
7. Лист Відповідача;
8. Копія довіреності.
 
Коротя Р.О. __________________ 14.11.201_р.