Позов про зняття арешту з іпотеки

Ця позовна заява була подана в ситуації, коли на іпотечне майно були накладені арешти за виконавчими провадженнями і виникла необхідність у знятті цих арештів оскільки в зобов'язаннях (кредитному та іпотечному) змінився кредитор.

Korotya advokat
До Октябрського районного суду м. Полтави
36002, м.Полтава, вул Навроцького, 5

Позивач: ______________________________________
Адреса для направлення судової кореспонденції:
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б

Відповідач 1: ________________________________________
Адреса: ____________________________________________________

Відповідач 2: ПАТ «Укрсиббанк»
04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12

Третя особа 1: Октябрський відділ державної виконавчої служби
Полтавського міського управління юстиції
36023, Полтавська обл., м. Полтава, вул.. Стешенка, 6

Третя особа 2: Відділ примусового виконання рішень управління
державної виконавчої служби Головного територіального управління
юстиції у м. Києві
03056, м. Київ, вул. Виборзька, 32
Позов немайнового характеру

 
Позовна заява
про звільнення майна з під арешту

 Підсудність визначена на підставі ЦПКУ відповідно до якого: позови про зняття арешту з майна пред'являються за місцезнаходженням цього майна або основної його частини. Майно, про знаття арешту з якого, подається позов, знаходиться в Шевченківському (до перейменування: Октябрський) районі м. Полтави, що відноситься до підсудності Октябрського районного суду м. Полтави.
Процесуальний склад осіб, які беруть участь у справі визначений на підставі п. 2 Постанови ВССУ від 03.06.2016р. «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», відповідно до якого «Відповідачами в справі є боржник, особа, в інтересах якої накладено арешт на майно, а в окремих випадках – особа, якій передано майно, якщо воно було реалізоване. Як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, має бути залучено відповідний орган державної виконавчої служби». Боржником, в виконавчих провадженнях, в межах яких наклали арешти, є ________________________; Стягувачем – ПАТ «Укрсиббанк», а органами виконавчої служби: Октябрський відділ державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції та Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві. Вказані обставини підтверджуються відповідною інформаційною довідкою та мають підтвердитися матеріалами виконавчого провадження, які потрібно витребувати.
Підстави позову полягають в наступному:
Позивач, являється іпотеко держателем за договором іпотеки, предметом іпотеки за яким є нежилі приміщення, що знаходяться за адресою: __________________________________.
На вказане майно були накладені арешти:
1. Арешт на все нерухоме майно, який на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 20576210 від 08.04.2015р. зареєстрований 08.04.2015р. о 10:51:39 год в реєстрі речових прав на нерухоме майно під номером запису в спеціальному розділі: 9321355, який виник на підставі постанови Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 47095446, винесеної 06.04.2015р.
2. Арешт на все нерухоме майно, який на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 30574633 від 21.07.2016р. зареєстрований 21.07.2016р. о 17:07:36 год в реєстрі речових прав на нерухоме майно під номером запису в спеціальному розділі: 15515990, який виник на підставі постанови Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 51260768, винесеної 01.06.2016р.
Вказані арешти заважають Позивачу задовольнити свої вимоги за рахунок предмета іпотеки шляхом набуття на нього права власності у позасудовий порядок (реєстрація права власності на себе) на підставі ст.. 36, 37 ЗУ «Про іпотеку» та п. 6.4 договору іпотеки. Докази направлення вимоги про усунення порушення виконання кредитного зобов’язання додаються.
Також Позивач надає пояснення відносно підстави виникнення в неї статусу іпотеко держателя:
Статус іпотеко держателя у Позивача виник за договором про відступлення права вимоги за іпотечним зобов’язанням від 29.09.2016р. Вказаний договір додається. Також додається інформаційна довідка з реєстру прав на нерухоме майно, яка підтверджує той факт, що відомості про Позивача як іпотеко держателя внесені до цього реєстру. До цього іпотеко держателями були ТОВ «УМ Факторинг» та ПАТ «ОТП Банк», які відступили статус іпотеко держателя (право вимоги) Позивачу, докази чого додаються.
Відповідно до ст.. 37 ЗУ «Про іпотеку» Іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов'язання. Відповідно до ст. 51 ЗУ «Про виконавче провадження» Для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернено у разі, якщо: наявна письмова згода заставодержателя. На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:
1. Звільнити з під арешту нежитлові приміщення (магазин непродовольчих товарів), загальною площею 59,1 кв.м. та комору загальною площею 12 кв.м., які знаходяться за адресою: _____________________________________, що накладений на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 20576210 від 08.04.2015р. зареєстрований в реєстрі речових прав на нерухоме майно під номером запису в спеціальному розділі: 9321355, який виник на підставі постанови Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 47095446, винесеної 06.04.2015р.
2. Звільнити з під арешту нежитлові приміщення (магазин непродовольчих товарів), загальною площею 59,1 кв.м. та комору загальною площею 12 кв.м., які знаходяться за адресою: _______________________________________, що накладений на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 30574633 від 21.07.2016р. зареєстрований в реєстрі речових прав на нерухоме майно під номером запису в спеціальному розділі: 15515990, який виник на підставі постанови Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 51260768, винесеної 01.06.2016р.

Додатки:
1. Копія позовної заяви з додатками для осіб, які беруть участь у справі;

__________________ «__»__________201_р.