Позов про визнання договору іпотеки недійсним

В даному позові проілюстрована ситуація, коли в квартирі, в момент передачі її в іпотеку, проживала малолітня дитина і при цьому іпотекодавець не взяв в органі опіки та піклування дозвіл на укладення договору іпотеки, що є підставою для визнання такого договору іпотеки недійсним.

Korotya advokat
До Автозаводського районного суду м. Кременчука
39600, м.Кременчук, вул.Першотравнева, 29/5

Позивач 1:__________________________________________________
Позивач 2:_______________________________________________________
 
Відповідач 1:Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей Колект»
04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 22

Відповідач 2:____________________________________________________
 
Третя особа без самостійних вимог: Служба у справах дітей Кременчуцької районної
Державної адміністрації Полтавської області
39614, Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Соборна, 14/23

 
Позовна заява
Про визнання недійсним договору іпотеки

 

08.05.2008р. між ПАТ «Укрсиббанк» (правонаступником якого є ТОВ «Кей колект») та ___________________________________ (дідом позивача 1 та батьком позивача 2) був укладений договір іпотеки, за яким в іпотеку була передана квартира №, що знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул.. Горького.

Про укладення вказаного договору Позивач 2 дізналася 07.12.2016р. від представників Відповідача 1, які приїхали за місцем проживання Позивачів, намагалися силою висилить Позивачів з житла в якому вони проживають та повідомили, що квартира уже являється їх власністю. Потім Відповідачем 1 був поданий до суду позов, в якому вони просять усунути перешкоди в користуванні їхньою власністю (відповідні докази додаються).
Потрібно зазначити, що вказаний договір іпотеки укладений з порушенням законодавства і має бути визнаний недійсним, обґрунтування чого полягає в наступному:
Вказаний договір іпотеки укладався в той момент коли в житлі, яке передавалося в іпотеку, проживала малолітня дитина (23.01.2008 року народження), докази чого додаються. Предмет іпотеки придбавався не за кредитні кошти і не в день укладення договору іпотеки – він був придбаний 21.04.2008 року (копія договору додається). Потрібно зазначити, що укладенням договору іпотеки були порушені права дитини, а саме договором іпотеки створена загроза відібрання квартири у разі невиконання основного зобов’язання, наслідком чого є позбавлення дитини житла. Вказана ситуація відібрання житла вже мала місце – 27.01.2016р. Відповідач 1 зареєстрував право власності на предмет іпотеки на себе та відповідно почав процедуру позбавлення права користування осіб, що проживають в предметі іпотеки.
Тобто має місце ситуація коли укладення договору призвело до порушення прав дитини, до звуження обсягу майнових прав дитини та порушення охоронюваних законом інтересів дитини, обмеження прав та інтересів дитини щодо жилого приміщення, оскільки укладений договір іпотеки порушує гарантії збереження права дитини на житло так як у разі невиконання основного зобов’язання іпотеко держатель має право відібрати предмет іпотеки.
Відповідно до ст. 33 ЗУ «Про іпотеку» У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо інше не передбачено законом.
Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про снови соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» Держава охороняє і захищає права та інтереси дітей під час вчинення правочинів щодо нерухомого майна. Неприпустиме зменшення або обмеження прав та інтересів дітей під час вчинення будь-яких правочинів щодо жилих приміщень. Для вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування, що надається відповідно до закону.
Відповідно до ст.. 18 ЗУ «Про охорону дитинства» Держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку. Діти - члени сім’ї наймача або власника жилого приміщення мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або наймачем.
На підставі викладеного вищезазначеного,
ПРОШУ:
1. Визнати недійсним договір іпотеки укладений 08.05.2008р., між ПАТ «Укрсиббанк» та ________________________, предметом іпотеки за яким є квартира № , що знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул.. Горького.
2. Залучити у якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог відносно предмету спору: службу у справах дітей Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області.
3. Звільнити від сплати судового збору позивача на підставі ст.. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів»

Додатки:
1. Копії позовної заяви для осіб, які беруть участь у справі;
2. Копія акту проживання;
3. Копія свідоцтва про народження Позивача 1;
4. Копія свідоцтва про народження Позивача 2;
5. Копія договору купівлі продажу;
6. Копія договору іпотеки;
7. Копія позовної заяви Відповідача 1 з повісткою про виклик;
8. Копія довіреності (для суду).

Коротя Р.О. _________________ 11.04.2017р.