Позов про скасування перереєстрації іпотеки

Ця позовна заява знадобиться особам, які стали жертвою перереєстрації права власності (взяття на баланс) на предмет іпотеки з іпотекодавця (боржника) на іпотекодержателя (кредитора) на підставі іпотечного застереження.

Korotya advokat
До Подільського районного суду м. Києва
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21
Позивач 1:___________________________________________________
Позивач 2:___________________________________________________
Представник: Коротя Роман Олександрович
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б
Відповідач 1: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей колект»
04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, б. 22
Відповідач 2: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кобелєва Алла Михайлівна
01054, м.Київ, вул. Дмитрівська, 33, оф.2
Позов немайнового характеру

 
Позовна заява (нова редакція)
Про скасування рішення про державну реєстрацію

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей колект» звернуло стягнення на предмет іпотеки: квартиру №___, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Правди,__, шляхом набуття права власності на неї. Вказана квартира є спільною сумісною власністю позивачів. Звернення стягнення на предмет іпотеки відбулося наступним чином:
Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобелєвою Аллою Михайлівною було винесено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: _________________ (час винесення о 12:42:31 год.). Вказаним рішенням, на квартиру № ____, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Правди, __ було здійснено перереєстрацію права власності, а саме право власності на вказану квартиру було зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект». Підставою для такої перереєстрації (як це випливає з інформаційної довідки) стало існування договору іпотеки укладеного 19.12.2007р.
ТОВ «Кей-Колект» представилося нотаріусу правонаступником ПАТ «Укрсиббанк», оскільки кредитний та іпотечний договори укладалися саме з ПАТ «Укрсиббанк». З ПАТ «Укрсиббанк» 19.12.200_ року укладався кредитний договір та для забезпечення його виконання договір іпотеки, за яким в іпотеку передавалося зазначене в цьому позові майно. ТОВ «Кей колект» застосувало схему звернення стягнення на предмет іпотеки – квартиру, шляхом набуття права власності на нього на підставі ст. 37 ЗУ «Про іпотеку». Потрібно зазначити, що вказане вище рішення нотаріуса про перереєстрацію права власності є незаконним, а дії, що проявилися в такій переєстрацієї є неправомірними. Обгрунтування цієї позиції та підстав для скасування вказаного рішення, полягають в наступному:
1. Приватний нотаріус здійснив держану реєстрацію права власності на ТОВ «Кей колект» за наявності порушення процедури звернення стягнення на предмет іпотеки. Мається на увазі те, що ЗУ «Про іпотеку» передбачає процедуру за дотримання якої може звертатися стягнення на предмет іпотеки. Згідно ст.. 35 ЗУ «Про іпотеку» перед зверненням стягнення на предмет іпотеки, іпотеко держатель зобов’язаний надіслати іпотекодавцю повідомлення, в якому має міститися інформація про розмір заборгованості, вимога про її сплату, попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у випадку її не сплати. Вказане повідомлення скаржником не отримувалася, що створило перешкоди для виконання цього повідомлення скаржником (у разі змоги його виконати), та як наслідок створило перешкоди для звернення стягнення на предмет іпотеки.
2. Оскаржуване рішення є незаконним виходячи з того, що не було укладено договору про задоволення вимог іпотеко держателя на підставі якого відповідно до ЗУ «Про іпотеку» і може мати місце звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття права власності. В договорі іпотеки, на підставі якого нотаріус зареєструвала право власності на ТОВ «Кей колект», чітко зазначено, що підставою для набуття права власності іпотеко держателем на предмет іпотеки є лише окремий договір про задоволення вимог іпотеко держателя – п. 5.2.1, який не укладався з іпотекодавцем.
3. Також існує необхідність в перевірці в реєстрі відсканованих копій документів, що подавалися нотаріусу для здійснення державної реєстраії, оскільки існує вірогідність, що вони відсутні. Перевірити також потрібно чи здійснював державний нотаріус перед тим як зареєструвати право власності на ТОВ «Кей колект», пошук в реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстрі прав власності, реєстрі іпотек, реєстрі обтяжень тощо. Також потрібно перевірити чи подавалися нотаріусу від ТОВ «Кей колект» первинні облікові документи, які б підтвердили розмір заборгованості за кредитним зобовязанням. Для цього потрібно витребувати у приватного нотаріуса всі документи, на підставі яких виносилось оскаржуване рішення.
Зазначене в цьому позові майно є спільною сумісною власністю позивачів, а тому перереєстрацією права власності на ТОВ «Кей колект» порушені права обох позивачів оскільки майно було придбано в шлюбі, що підтверджується договором купівлі продажу та свідоцтвом про шлюб. Відповідно до ст.. 60 СКУ Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.
На підставі викладеного вищезазначеного,
ПРОШУ:
1. Скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: ___________________ (час винесення о 12:42:31 год.), яким було здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру №____, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Правди, __ за Товариством з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект».
2. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кобелєвої Алли Михайлівни всі документи ні підставі яких виносилось рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: _________________ (час винесення о 12:42:31 год.), яким було здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру №___, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Правди, __ за Товариством з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект».
Додатки:
1. Копія договору іпотеки;
2. Копія договору купівлі продажу;
3. Копія свідоцтва про шлюб;
4. Квитанція про сплату судового збору (для суду);
5. Заява про забезпечення позову (для суду);
6. Інформаційна довідка про власника майна;
7. Рішення по аналогічній ситуації.
8. Заява про залучення третьої особи.
9. Копії довіреностей (для суду).
Коротя Р.О. _________________ 10.07.2017р.