Приклад заяви про відстрочення виконання рішення суду (ст. 373 ЦПКУ) - (зразок документу)

Для того, щоб уникнути або відстрочити сплату кредиту можливо застосувати такі інструменти:

1. Застосувати відстрочення рішення районного суду (заява в суд);

2. Розстрочення кредитного зобов'язання  за рішенню суду від 6 місяців до 2 років (подається спеціальна заява в суд);

3. Направлення апеляційної скарги поручителем на рішення суду (в цьому випадку виконавче провадження та публічні торги зупиняються);

4. Подання заяви про перегляд заочного рішення. Якщо суд переглядає заочне рішення, виконавче провадження закривається;

5. Подання заяви про відміну третейського рішення суду;

6. Визнання виконавчого напису нотаріусу таким, чкий не підлягає виконанню. Наслідки: виконавче провадження закривається, а виконавчий збір не стягується;

7. Припинення через суд договору поруки;

8. Визнання виконавчого листа таким, який не підлягає скасуванню.
Mayorov V1 1

Зразок заяви про відстрочки та/або розстрочки виконання рішення суду

До _____________районного суду
Адреса: _____________________________

Відповідач: _________
Адреса: ___________________________________

Особа, яка бере участь у справі: ПАТ __________
Адреса: __________________________________

Суддя: __________
Справа № __________

Заява
про відстрочку рішення суду до 2020 року

_________________ року суддею _________________ була розглянута справа за позовом ПАТ «Приватбанк» до _____ про вчинення стягнення боргу за кредитним договором _________________________ і за результатами її розгляду ухвалено рішення, яким позов задоволено та призначено до стягнення суму грошових коштів у розмірі _______________ грн.
На підставі  рішення та після набрання його законної сили, судом був виданий виконавчий лист, який направлений у виконавчу службу до  виконання.
Відповідно до ст. 373 ЦПКУ за наявності обставин, що утруднюють виконання рішення (хвороба боржника або членів його сім'ї, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), за заявою державного виконавця або за заявою сторони суд, ______________________.
Необхідно зазначити, що є обставини, внаслідок яких Боржник не може  виконати рішення суду і його виконання потрібно відстрочити на один рік - до «__» вересня  2020 р.

Обставини неможливості виконання рішення суду наступні:
1.Відповідач на даний час втратив роботу та не має  доходів, якими можна було б погасити борг у розмірі __________ грн. Доказами цієї обставини є _________________________________________________
2.На утриманні Відповідача перебувають люди похилого віку – його батьки та неповнолітні діти. Доказами цього є ___________________________________________________.
3.Звернення стягнення на нерухомість, яка є у Відповідача – квартиру за адресою м. Київ___________________________, не може мати місце, так як це є його єдине місцем проживання, вказане житло находиться під мораторієм та в ньому прописані неповнолітні діти.
У випадку відстрочення виконання рішення Відповідач за цей час зможе знайти роботу та з коштів заробітної плати зможе погасити борг за кредитним зобов’язанням.
Також вказуємо, що вини Боржника у створенні таких обставин немає та застосування відстрочки виконання рішення у такому випадку не завдасть шкоди стягувачу.
На підставі вищезазначеного та керуючись  ЦПКУ,
ПРОШУ:
1.Відстрочити виконання рішення ___________ районного суду  від __________ року по справі за позовом ПАТ «Приватбанк» до _____ про стягнення заборгованості за кредитним договором ____________________ на один рік до «__»травня 2020 р.

Додатки:
1.Копія рішення суду;
_______________ «__»_______20__ р.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:


1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб


911inua@gmail.com - задайте нам питання!

063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!