Клопотання про призначення судової експертизи (зразок документу)

Просмотров: 13070

Mayorov advokatДо Апеляційного суду міста Києва

Заявник: _________
Адреса: 02232, _________
Особи, які беруть участь у справі:

Приватне акціонерне товариство
«Лізинг ІТ»
Адреса: ____________________
Ідентифікаційний код: 33149830
Засоби зв’язку відсутні
Справа № _________Клопотання
про призначення судової почеркознавчої експертизи


І Загальні обставини та предмет заяви
В провадженні судді Апеляційного суду міста Києва Чобіток А.О. знаходиться цивільна справа за апеляційною скаргою ______ на рішення Оболонського районного суду міста Києва від 10 листопада 2015 року у справі за позовом ______до ПАТ «Лізинг ІТ» про припинення правовідношення за договором лізингу.
В апеляційній скарзі зазначено, що на сторінках договору лізингу №120268701 від 05.06.2012 укладеного між ПрАТ «Лізинг ІТ» та ______, зі слів Відповідача (ПАТ«Лізинг ІТ») міститься підпис виконаний ______Проте вказаний підпис заявнику не належить. Таким чином, для вирішення цього питання необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ч. 1 ст. 143 Цивільного процесуального кодексу України зазначено, що для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.
Пред’являючи позов до ПАТ «Лізинг ІТ» стосовно припинення правовідношення за договорм лізингу, ______в суді першої інстанції зазначив, що дійсно мав намір придбати мобільний телефон по системі LeaseIT та укласти відповідний договір. Так, Він звертався доВідповідача за наданнямдетальноїінформації про програмилізингу та умови оплати. Як вбачаєтьсязіслівВідповідача на сторінках договору лізингу є його підпис, але слід наголосити, що жодного обладнання Заявник не отримував і ніяких платежів за товар не здійснював.
Документ підписаний не ______, тому фактично він є підроблений.
Слід підкреслити, що вказаний Договір лізингу так само, як і відповідність підпису на цьому документі має суттєве значення для вирішення цивільної справи по суті, оскільки саме на підставі цього письмового доказу, ПАТ «Лізинг ІТ» обґрунтовує виникнення правовідносин за договором лізингу між ______та ПАТ «Лізинг ІТ».
Більш того, підписання цього Договору іншою особою буде мати фактичне значення для справи, що розглядається, оскільки буде спростовувати той факт, що ______укладав договір лізингу та отримував обладнання по системі LeaseIT, а від так правовідносини за договором лізингу, на які посилається Відповідач припинилися.
Відповідно до ухвали Верховного Суду України по справі 6-15956св08 від 08.04.2009 року зазначено, що при вирішенні питання про призначення експертизи суд повинен керуватися положеннями процесуального закону, Законом України "Про судову експертизу", Інструкцією про призначення і проведення судових експертиз, затвердженою наказом МЮ України від 8 жовтня 1998 року N 53/5 (у редакції наказу МЮ України від 30 грудня 2004 року N 144/5), постановою Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року N 8 "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах" з урахуванням особливостей правового регулювання захисту конкретних суб'єктивних прав.
Системний аналіз названих джерел указує на те, що, оцінюючи висновок експерта, суд зобов'язаний, зокрема, перевірити доброякісність того матеріалу, який був наданий у його розпорядження, і дати оцінку фактичним даним з точки зору їх належності та місця в системі інших доказів.
Використовуючи підроблений доказ ПАТ «Лізинг ІТ» порушує право ______., оскільки намагається шляхом введення в оману суду довести факт виникнення правовідносин, що буде мати негативний наслідок цивільно-матеріальної відповідальності.
Відповідно до п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30.05.1997 р. за №8 зазначено, що призначення експертизи в цивільних справах допускається як під час судового розгляду, так і в процесі підготовки до нього.
на підставі вищезазначеного та керуючись ст.143 ЦПКУ,
ПРОШУ:
Задовольнити клопотання про проведення судової почеркознавчої експертизи по цивільній справі № 22-ц/796/587/2016 за апеляційною скаргою ______на рішення Оболонського районного суду міста Києва від 10 листопада 2015 року у справі за позовом ______до ПАТ «Лізинг ІТ» про припинення правовідношення за договором лізингу.
Призначити судово-почеркознавчу експертизу по справі № 22-ц/796/587/2016 стосовно наступних питань:
- Чи належить підпис (не прізвище, ім`________________________________________________чи іншій особі.
- Чи належить підпис (не прізвище, ім`я _________________________________________чи іншій особі.
- Чи належить підпис (не прізвище, ім`я та по-батькові) вчинений ___________________________чи іншій особі.
- Коли було вчинено підпис на цих документах.
3. Проведення судової почеркознавчої експертизи по цивільній справі № 22-ц/796/587/2016 доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, що знаходиться за адресую: 03057, м. Київ, вул. Смоленська 6.
4. Судові витрати пов’язані з проведенням експертного дослідження Королько О.Ю. зобов’язується сплатити.
Представник
Майоров В.О. « »___2019р.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису

Консультація адвоката по кредитним питанням
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!