Клопотання для перенесення судового засідання з Укрсоцбанком (зразок документа)

Досить часто в кредитних договорах Укрсоцбанку є пункт Кредитного договору, який автоматично запускає позовну давність. Сплив позовної давності має такі наслідки для поручителя та/або позичальника по кредитному договору:1. Припинення поруки;
2. Відмова судом Укрсоцбанку повністю в стягнення кредиту;
3. Зменшення заборгованості в частині процентів та/або неустойки.

Для застосування позовної давності, необхідно встановити настання строку виконання кредитного зобов'язання посилаючись на п. 4.5 кредитного договору укладеного з Укрсоцбанком. Такий пункт є тільки в Кредитних договорах з Укрсоцбанком, і якщо позичальник доведе сплив позовної давності, він взагалі може не сплачувати кредит.
Суд з банком по проблемному кредиту
Для консультацій – 063-595-87-10
Для документів 911inua@gmail.com

До _______________ районного суду
Відповідач: Позичальник/поручитель
Адреса: ___________
Позивач: ПАТ «Укрсоцбанк»
Адреса: _______________
Суддя: ____________
Справа: ____________

Клопотання
про оголошення перерви


В провадженні _________ районного суду знаходиться справа за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Позичальника та Поручителя про стягнення заборгованості за кредитним договором та договором поруки.

Судове засідання призначено на 20.14.2016р.

Представник Відповідача змушений просити суд оголосити перерву в судовому розгляді, які призначений на календарну дату визначену вище виходячи з неможливості у представника Відповідача належним чином підготувати заперечення на позовну заяву.

Відповідно до ст. 256 ЦКУ, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Відповідно до ч. 4 ст. 559 ЦКУ ................... порука припиняється, якщо кредитор протягом 6 місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.
Відповідно до п. 4.5 Кредитного договору строк виконання кредитного зобов'язання настав, але потрібно встановити дату настання вказаного строку. Встановлення строку виконання кредитного зобов'язання має істотне значення для припинення поруки та застосування позовної давності,і частині списання, по кредиту, процентів та неустойки
На підставі вищезазначеного,
                                                                             ПРОШУ:
 
1. Оголосити перерву в судовому розгляді, який призначений на 20.04.2016р.;
2. Застосувати позовну давність до вимог ПАТ «Укрсоцбанк» відповідно до кредитного договору;
3. Надати справу №___________ для ознайомлення
4. Витребувати розрахунок заборгованості по кредиту
Поручитель__________________ ______2016 р.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!