КАСАЦІЙНА СКАРГА на ухвалу Апеляційного суду (зразок скарги)

До Верховного Суду України

Адреса: 01043, м. Київ, вул. П. Орлика, 4а
Скаржник: ______
Адреса: 01001, м. Львів, вул. __________
Тел: 096-243-28-73
Особи, які беруть участь у справі
Відповідач: ПАТ «Укрсоцбанк»
Адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29
Тел.: 044-590-36-59
 

КАСАЦІЙНА СКАРГА
на ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 07 серпня 2017 року


04 квітня 2017 року Шевченківським районним судом міста Львова в складі головуючого судді Свірідової В.В. при секретарі Папінко О.М було ухвалено рішення по справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до ____ про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити повністю.
У зв’язку із тим, що я була незгідна із таким рішенням, мною була подана апеляційна скарга. Скарга по суті, не розглядалась, оскільки ухвалою судді Апеляційного суду Львівської області від 01 червня 2017 року апеляційну скаргу ____ на рішення Шевченківського районного суду міста Львова від 04 квітня 2017 року залишено без руху для усунення недоліків, а саме для сплати судового збору в розмірі 23909 грн. 61 коп..
Апеляційний суд Львівської області не прийняв мої доводи щодо сплати судового збору згідно того аби звільнити скаржника від сплати судового збору, відповідно до ст..22 ЗУ «Про захист прав споживачів» і постановив ухвалу про повернення апеляційної скарги.
Слід зазначити, що Апеляційним судом Львівської області було порушено норми процесуального права, обґрунтування чого полягає в наступному:
Слід зазначити, що Апеляційним судом Львівської області не було прийнято до уваги той факт, що спір який виник, пов'язаний з порушенням моїх прав. Відповідно до частини третьої статті 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, пов’язаними з порушенням їх прав. При цьому частиною другою статті 79 ЦПК України передбачено, що розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюється законом.
Такої ж позиції дотримується ВССУ у листі від 09 серпня 2017 року №93-1517/0/4-17 в якому розв’язав колізію між ст.22 ЗУ «Про захист прав споживачів» і ст.5 ЗУ «Про судовий збір» та прийшов до однозначного висновку, що споживач при поданні позову про захист прав споживачів не повинен сплачувати судовий збір. Споживач також не повинен сплачувати судовий збір при апеляційному та касаційному оскарженні рішення суду ухваленого за результатами розгляду його позову.
Відповідно до ст.. 325 ЦПК України касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили ухвалою апеляційного суду.
Постановлену ухвалу я отримала поштовим повідомленням 21 серпня 2017 року, тому строк для подання касаційної скарги дотримано.
На підставі вищесказаного та керуючись статтями ст. 323, 324, 325, 326, 327, 328 ЦПК України -,
ПРОШУ:
Прийняти касаційну скаргу до розгляду.
Скасувати ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 07 серпня 2017 року справа №22-ц/783/4074/17 і направити справу для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.
Додатки:
Копія ухвали Апеляційного суду Львівської області від 07 серпня 2017 року.
Копія касаційної скарги та додані матеріали, особам які беруть участь у справі – 3 екз.
Копія листа ВССУ від 09.08.2017 року № 93-1517/0/4-17
____________-_______________ 22.08.2017 рік

Для отримання юридичної консультації по кредитам:


1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб


911inua@gmail.com - задайте нам питання!

063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!