Как списать долг через суд с поручителя

 

Печерський районний суд м. Києва 

ПОЗИВАЧ: ______________

Представник позивача:Майоров Василь Олександрович,

ВІДПОВІДАЧ: ПАТ Банк «ТРАСТ»

Адреса:Україна, м.Київ, вул. Сергія Струтинського, 8

Тел.. 044-502-45-92 

 

Ціна позову: 1007438 грн.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 Про розірвання договору поруки

Mayorov V1 1

 

           19 березня 2008 року між ___  та ПАТ Банк «ТРАСТ» (надалі - Відповідач) був укладений кредитний договір №SO11/0001365 від 19 березня 2008 року (надалі – Кредитний договір) на загальну суму 20 000 дол. США строком до 18 березня 2011 року включно зі сплатлю 21.5 процентів річних.

        19 березня 2008 року між ___ (надалі-Позивач) та ПАТ Банк «ТРАСТ» був укладений договір поруки №    (надалі – Договір поруки). Відповідно до п. 1.1   Сторони цього Договору встановлюють, що Поручитель на добровільних засадах бере на себе зобов*язання  перед кредитором відповідати за зобов*язаннями ___ (надалі - Позичальник), які виникають з умов кредитного договору №SO11/0001365 від 19 березня 2008 року, в повному обсязі цих зобов*язань.

      ПАТ Банк «ТРАСТ» надіслав Вимогу про дострокове погашення кредиту та інших нарахувань за №1246\02-08 від 14.09.2010 року,де зазначив, що загальна прострочена заборгованість за кредитним договором становить 81 день, а загальна сума до сплати складає 13260,18 доларів США та 1885,98 грн. (офіційний курс НБУ на 27.12.2010 року становить 7.96 грн.). Таким чином загальна вимога яку виставив Відповідач становить 1007438 грн., відповідно з цієї суми вираховується розмір держмита.

     Позивач направляв Відповідачу цінний лист у зв*язку з істотною зміною обставин та вимогою розірвати договір поруки, але відповідь не отримав. За таких обставин Позивач вважає, що має право звернутись до суду  про розірвання договору поруки  на підставі ст..652 ЦКУ.

     Договір поруки потрібно розірвати з наступних підстав:                                                   

    Позивач згідно договору поруки зобов’язався відповідати за невиконання боржником всіх його зобов’язань , які виникли з кредитного договору . 

     На час укладення спірного договору поруки виходив з того, що за інформацією НБУ офіційний курс долара США на 19 березня 2008року становить 5,05 грн. за один долар , а загальна вартість кредиту за який вона поручалася була у відповідності з вимогами ст..524 ЦК України виражена у грошовій одиниці України і склала 101000  грн. 

    Однак , коли відбулося різке зростання офіційного та комерційного  курсів долара США по відношенню до національної валюти України – гривні,  внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності Позивача, а його зобов’язання з незалежних від неї обставин та з вини НБУ зросло до 160 000 грн. 

     Крім того потрібно зазначити, що Позивач проживає на території України і отримує свої доходи у грошовій одиниці України,знецінення гривні, зростання офіційного та комерційного курсу долара США є істотною зміною  обставиною для нього . 

     Крім того, Позивач, погодився укласти договір поруки з тих підстав, що після укладення договору поруки, він мав стабільні доходи і на випадок прострочення основного зобов’язання міг би деяку його частину погасити. 

      Тобто, на час укладання договору поруки Позивач виходив із стабільної фінансово-економічної ситуації в країні, стабільного курсу долара США , стабільних власних доходів та реальної на той час можливості погасити можливе виникнення боргу за кредитним договором боржника за основним зобов’язанням з власних доходів . 

      Однак в кінці 2008 року наступила фінансово-економічна криза, внаслідок якої відбулися масові скорочення на роботах і пониження заробітної плати, а також відбулося різке знецінення гривні як національної валюти і зростання курсу долара США, - а грошовою одиницею кредитного договору був саме долар США.

      Відповідно до ст.. 652 ЦК України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язань . Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що якби сторони могли це передбачити, вони б не уклали договір або уклали його на інших умовах. 

     Під час укладення договору поруки Позивач виходив  із того, що така зміна обставин не настане і не міг передбачити, що вартість кредиту за який він поручився може збільшитися для неї на  59 000 грн., а його доходи при цьому зменшаться. З огляду на це, Позивач. Як Поручитель за договором поруки, додатково зобов’язаний буде нести  значні витрати у випадку невиконання боржником своїх зобов’язань перед кредитором

      Істотна зміна обставин зумовлена причинами, які Позивач не зміг усунути після їх виникнення, оскільки він не в змозі впливати на економічну ситуацію в країні та стабільність національної валюти . 

      Виконання договору поруки  за теперішніх умов суттєво порушить співвідношення майнових інтересів сторін і позбавить Позивача того, на що він розраховував при укладенні договору поруки, оскільки він під час укладення договору розраховував на стабільну фінансову-економічну ситуацію в країні, стабільні власні доходи і навіть уявити не міг, що за придбання доларів США для погашення боргу за кредитним договором доведеться сплатити майже вдвічі більшу суму в гривнях . 

      Крім того в договорі поруки не передбачено, що поручитель несе ризик зміни обставин, як не передбачено цього й в кредитному договорі . 

      Припускаючи таке суттєве зростання долара, знецінення гривні, настання фінансової кризи в державі і зменшення власних доходів, Позивач відмовився б укладати договір поруки і не поручався б за кредит в іноземній валюті, оскільки отримує доходи в національній валюті України – гривні і свідомо розуміє, що даний договір за теперішніх умов свідомо б не міг виконати .  

     Відповідно до п. 5.1 договору поруки, сторони встановили, що будь-які спори розглядаються  Печерським районним судом м. Києва.

На підставі викладеного та керуючись ч.1 ст. 651, ст. 652 Цивільного кодексу України, ст.ст. 3,10,11,209,212,214,215,218, ЦПК України, - 

ПРОШУ:

 

  1. Прийняти позовну заяву до провадження;
  2. Розірвати договір поруки  №           від 19 березня 2008 року укладеного між ______ та ПАТ Банк «ТРАСТ».
  3. Судові витрати покласти на Відповідача.

Додаток:

______________

 

Процедура припинення договору поруки через суд в Україні може бути наступною:

Крок 1: Підготовчі дії

Перш за все, зверніться до адвоката для отримання консультації та допомоги у складанні позовної заяви. Позовна заява повинна містити такі відомості:

Повне найменування сторін (поручителя, кредитора та інші);
Опис фактичних обставин, що стали підставою для припинення договору поруки;
Вказання норм права, на яких ґрунтується позовна вимога;
Вимога про припинення договору поруки та відшкодування збитків.
Крок 2: Подання позовної заяви до суду

Після підготовки позовної заяви, подайте її до відповідного суду за місцем розташування поручителя або за місцем виконання договору поруки. Разом з позовною заявою подайте докази, які підтверджують вашу вимогу.

Крок 3: Розгляд позову в суді

Після того, як позовна заява буде подана до суду, суд розпочне процес розгляду позову. Суд встановлює термін розгляду позову та повідомляє про це сторін.

Крок 4: Вирішення спору

Суд розглядає позовну заяву та досліджує докази, що були представлені сторонами. Після цього суд може винести рішення про припинення договору поруки та відшкодування збитків.

Крок 5: Набрання законної сили рішенням суду

Якщо рішення суду вступило в законну силу, поручитель повинен бути повідомлений про припинення договору поруки. Договір поруки вважається припиненим з моменту набранням законної сили рішенням суду.

Крок 6: Виконання рішення суду

Якщо суд прийняв рішення про відшкодування збитків, поручитель повинен виконати рішення та виплатити збитки кредитору.

Якщо поручитель не виконує рішення суду про відшкодування збитків, кредитор може звернутися до примусового виконання рішення через відділ виконавчої служби. В такому випадку виконавчий орган може стягнути заборгованість з поручителя за допомогою різних методів, включаючи зарахування заборгованості з банківських рахунків поручителя, продаж майна та інше.

Таким чином, припинення договору поруки через суд в Україні може бути досить складною процедурою, яка вимагає професійної допомоги адвоката та досвіду в процесах судової практики.