Апеляція (подвійне стягнення) ОТП банк, ДЕЛЬТА-М, Купер-прайс (зразок документу)

 Як правильно себе вести, якщо колектори купили ваш кредит? При пред'явленні вимог щодо погашення заборгованості важливо знати, як правильно себе вести при спілкуванні з співробітниками банку або стягувачами.


Як розмовляти з колекторами ТОВ «Міасин», ТОВ «ФК Амбер», ТОВ «ФК Юніон капітал»?

При дзвінку по телефону, особливо в перший раз, ввічливо спілкуватися, намагаючись стримувати емоції, не піддаватися на провокації; записати розмову, а при надходженні наступних дзвінків, смс, листів зберегти їх на випадок необхідності; уточнити, ким є подзвонив, колектором або співробітником фінансової установи, яким видавався кредит. Якщо подзвонив представився співробітником банку, то можна запропонувати йому вирішити питання самостійно без передачі справи в колекторське агентство. Якщо співробітник банку зажадає негайного повернення грошей, то можна спробувати домовитися з ним про погашення заборгованості найближчим часом (зазвичай договір перепродують через 1-3 місяці). Якщо вам подзвонив стягувач, то варто уточнити у нього номер договору, укладеного з банком, ПІБ того, хто телефонував, агентство, в якому він працює. У разі подальшого надходження дзвінків протягом цього дня не варто брати трубку; передзвонити в банк, яким було надано кредит. Якщо виявиться, що договір був перепроданий, то знову подзвонять колектори, якщо договір не перепродували, то це означає, що дзвонили шахраї, і про це слід повідомити в поліцію. У відділенні необхідно написати відповідну заяву; при наявності у колекторів вашого кредитного договору необхідно уточнити, чому від обох компаній, якими була проведена дана угода, або від однієї з них не передавалися вам права на зобов'язання по кредиту відповідно. Уточнювати питання, що стосується передачі права на зобов'язання по кредиту, необхідно, якщо ви дійсно не отримували документів; відмовитися від спілкування при ненаданні документів. Якщо колектор буде пропонувати передати вам документи, пам'ятайте, що ви не зобов'язані оплачувати витрати, пов'язані з їх доставкою. Додатково варто вимагати виписку з документів для визначення розміру пені, нарахованої за кожен день прострочення; якщо з документами все в порядку, ви можете спробувати запропонувати новому власнику кредиту мирно вирішити питання, в разі відмови в цьому - погодитися на подачу позовної заяви до суду. Вирішити питання з погашенням боргу громадянин може, звернувшись до суду.

Мікрофінансової організації звертатися в суд невигідно, оскільки суддею часто списується більша частина нарахованих відсотків.

До Апеляційного суду м. Києва через
Дніпровський районний суд м.Києва
02105, м. Київ, вул. Сергієнка, 3
Особа, яка подає скаргу(Відповідач): ___________________

Особи, які беруть участь у справі:
Відповідач(Позивач): ТОВ «Коллектор»мі

Суддя: ____________.
Справа: № _____________________


 
Апеляційна скарга 
на рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 23.09.2013 року

 

   23.09.2013 року Дніпровським районним судом міста Києва було ухвалено рішення по справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Коллектор» до _____________________________про стягнення заборгованості за кредитним договором яким позов було задоволено. 

   Проте з таким рішенням суду не можна погодитися, оскільки судом не були враховані ті обставини, що свідчать про неможливість розгляду вказаних позовних вимог та закриття провадження по даній справі, обґрунтування чого полягає в наступному:

   Згідно ст. 205 п.2 ЦПК України, провадження у справі підлягає закриттю якщо набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

   Зважаючи на те, що станом на сьогоднішній день є рішення суду Дніпровського районного суду від 22 вересня 2010 року, що набрало законної сили в справі з одними і тим же предметом, з тих самих підстав та між тими самими сторонами що й у рішенні Дніпровського районного суду від 23 вересня 2013 року , вважаємо звернення ТОВ «Коллектор» з таким позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором з ____________________ є незаконним, безпідставним та таким, що грубо порушує чинне цивільно-процесуальне законодавство .

   ТОВ «Коллектор» мотивувало свої вимоги тим, що 16.01.2007 року між ЗАТ «ОТП Банк» правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк» та ___________ укладено кредитний договір №PL-__________, згідно умов якого надано Скаржнику кредитні кошти у розмірі _____________ грн. 

   Відповідно до ст.626 ЦКУ договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

   Стаття 629 ЦКУ передбачає, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

   Як зазначає ст. 526 ЦКУ зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

   Оскільки _________________- не виконала взяті на себе зобов’язання передбачені вказаним договором, тобто спричинила порушення зобов’язання, ПАТ «ОТП Банк» звернувся до суду з позовною заявою про розірвання кредитного договору та стягнення заборгованості, в результаті чого Дніпровським районним судом 22 вересня 2010 року було винесено рішення, яким позов було задоволено, а кредитний договір № PL-_________ року розірвано та стягнуто з _____________ на користь ПАТ «ОТП Банк» заборгованість за кредитом _____________-грн. 76 коп.

   Згідно ст.598 ЦКУ зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

   Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.(ч.2 ст..651 ЦКУ)

   Відповідно до ст..653 ЦКУ якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили.

   04.02.2011 року між Банком та ТОВ «Фінансова компанія «________», правонаступником якого є ТОВ «Коллектор» укладено Договір факторингу № __, згідно умов якого ТОВ «Коллектор» перейшло право вимоги, в тому числі за зобов’язаннями ________

   Проте слід наголосити, що рішення від 22.10.2010 року вже набрало законної сили і _________ на момент підписання договору факторингу виконала всі свої зобов’язання і повністю припинила всі взаємини з банком, адже кредитний договір № PL-________ року фактично був розірваний.

   Таким чином, на момент укладання договору факторингу № _______ від 04.02.2011 року вже існувало судове рішення, яке набрало законної сили за яким повністю були припинені усі зобов’язання скаржника стосовно кредитного договору №PL-____, тобто посилання ТОВ «Коллектор» на порушення зобов’язання __________ а також стягнення з неї грошових коштів в сумі _______ грн. за цим же кредитним договором №PL-____________ від _________ року є безпідставними, необґрунтованими та нелогічними.

   Відповідно до ст.. 512 ЦКУ кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином. До нового кредитора згідно ст. 514 ЦКУ переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

   Тобто до ТОВ «Коллектор» після підписання договору факторингу №______ від 04.02.2011 між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «1» (після зміни назви ТОВ «Коллектор») перейшли усі права і обов’язки ПАТ «ОТП Банк» стосовно боржників за кредитними договорами, в тому числі і _________ Все це підтверджує те, що рішення суду від 22.09.2010 поширюється і на ТОВ «Коллектор», а отже вже тоді Відповідачу за апеляційною скаргою було відомо про розірвання вказаного кредитного договору.

   Згідно ст. 14 ЦПК України, судові рішення, що набрали законної сили, обов’язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, — і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

    Зважаючи на ст. 14 ЦПК України, вважаємо, що подача анологічного позову до Дніпровського районного суду м. Києва Відповідачем, свідчить про намвисне ігнорування і не виконання вже прийнятого судового рішення, про той самий предмет і між тими самими сторонами, щоб продовжити судовий спір, який вже був розглянутий за участю сторін ПАТ «ОТП Банк»(який передав право грошової вимоги «Коллектор») та Коллектор стостовно стягнення заборгованості за кредитним договором №PL-___ від 16.01.2007 року.
 
   Отже вказане лише підтверджує те що Відповідач не мав права подавати аналогічний позов до Дніпровського районного суду м. Києва і повторно звертатися до суду про той самий предмет до тієї ж самої сторони за тих самих обставин, зважаючи на вже існуюче рішення суду, яке оскаржене не були і набрало законної сили. У випадку наявності двох рішень та відкриття двох виконавчих проваджень недопустимо, оскільки відповідно до законодавство таке необхідно трактувати як подвійне стягнення.

   Відповідно до ст.3 ЦПКУ кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

   Згідно ст.13 ЦПКУ особи які беруть участь у справі, а також особи які не беруть участь у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права та обов’язки, мають право на апеляційне оскарження судових рішень.

  На підставі вищезазначеного та керуючись 512,514, 526, 598, 626,629, 631; ст..3, 13,14, 205, 292, 294,295, 310 ЦПК,

                     ПРОШУ:
1. Прийняти апеляційну скаргу до розгляду.
2. Скасувати рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 23.09.2013 року і закрити провадження у справі на підставі ст.205 ЦПКУ.
Додатки:
1.Копія апеляційної скарги для осіб які беруть участь у справі.
2.Квитанція про сплату судового збору.
3.Копія рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 22.09.2010 року.
____________ _________ « »__________2016р.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб


911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!