Апеляція на звернення стягнення на іпотеку

Якщо судовим рішенням було звернено стягнення на предмет іпотеки (або існує судовий процес про таке звернення), звертайтесь за адвокатською допомогою за номером телефону, що зазначений нижче.

До Апеляційного суду м. Києва через
Оболонський районний суд м. Києва
04212, м. Київ, вул.Тимошенка, 2-Є

Особа, яка подає скаргу: Відповідач: _________________________________

Представник: Коротя Роман Олександрович
01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15Б

Особи, які беруть участь у справі:
 
Позивач: ПАТ «Альфа-Банк»
01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6

 
Апеляційна скарга
На рішення Оболонського районного суду м. Києва від 20.01.2016р.

20.01.2016р. Оболонським районним судом м. Києва було ухвалено рішення по справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до _____________________________ про звернення стягнення на предмет іпотеки. Вказаним рішенням позов було задоволено в частині звернення стягнення на предмет іпотеки та відмовлено в частині виселення без надання іншого житла.
Потрібно зазначити, що вказане рішення є незаконним, що є підставою для його скасування та ухвалення нового про відмову в задоволенні позову в повному обсязі, обґрунтування чого полягає в наступному:
Станом на день розгляду справи, в Оболонському районному суді міста Києва стосовно звернення стягнення на предмет іпотеки, вже існував виконавчий напис нотаріуса про звернення стягнення на такий самий предмет іпотеки, а саме квартиру № , загальною площею 39,80 (тридцять дев’ять цілих вісімдесят сотих ) кв.м., житловою площею 18, 90 (вісімнадцять цілих дев’яносто сотих ) кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. Героїв Дніпра, будинок з приводу невиконання кредитного зобов’язання №1 від 27.09. 2006 року на суму 2 499 573, 19 (два мільйони чотириста дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот сімдесят три) гривні 19 копійок, вказаний напис було вчинено тринадцятого травня дві тисячі чотирнадцятого року.
Вказаний виконавчий напис № 1 від 13.05.2014 року на момент винесення рішення знаходився в матеріалах справи (що підтверджується арк.. справи № 69) проте не був прийнятим до уваги суддею першої інстанції.
Тобто мало місце застосування подвійної відповідальності ____________________________________ по одному й и тому ж предмету спору, а саме було звернено стягнення на предмет іпотеки шляхом вчинення виконавчого напису та звернення стягнення на предмет іпотеки внаслідок ухвалення судового рішення. Підтвердженням того, що розпочата процедура звернення стягнення на квартиру №, що знаходиться адресою м. Київ, вул.. Героїв Дніпра, будинок , на підставі виконавчого напису нотаріуса № є Постанова про відкриття виконавчого провадження від 21.07.2014 року та Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження від 31.07.2014 року. Конституція України забороняє подвійну відповідальність особи, а тому таке звернення стягнення є незаконним. Вказані обставини не були прийняті до уваги Оболонським районним судом міста Києва під час ухвалення рішення від 20.01.2016 року.
В рішенні Оболонського районного суду міста Києва від 20.01.2016 року було порушено вимоги ст.. 39 ЗУ «Про іпотеку», оскільки не було зазначено початкову ціну квартири (предмету іпотеки) для її подальшої реалізації на прилюдних торгах. Стосовно зазначеної обставини існує правова позиція Верховного суду України, яка відображена у постанові по справі № 6-61цс15 від 27.05.2015 року:
Положеннями частини першої статті 39 Закону «Про іпотеку» передбачено, що в разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються: початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації. Виходячи зі змісту поняття «ціна», як форми грошового вираження вартості товару, послуг тощо, аналізу норм статей 38, 39 Закону «Про іпотеку», судові палати у цивільних та господарських справах Верховного Суду України дійшли правового висновку, що у розумінні норми статті 39 Закону «Про іпотеку» встановлення початкової ціни предмету іпотеки у грошовому вираженні визначається за процедурою, передбаченою частиною шостою статті 38 цього Закону.
Тобто судом не було зазначено початкову ціну предмета іпотеки для його подальшої реалізації, визначеної відповідно до частини шостої статті 38 Закону «Про іпотеку». А посилання суду першої інстанції на визначення початкової ціни предмету іпотеки під час здійснення виконавчого провадження, суперечить вимогам статей 39 та 43 Закону «Про іпотеку».
На підставі вищезазначеного,
ПРОШУ:

1. Скасувати рішення Оболонського районного суду міста Києва від 20.01.2016 року яке ухвалене по справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до __________________________________ про звернення стягнення на предмет іпотеки та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову в повному обсязі.
2. Звільнити від сплати судового збору на підставі ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів»

Додатки:
1. Копії апеляційної скарги для сторін.
2. Копія виконавчого напису нотаріуса від 13.05.2014 р.
3. Копія Постанови про відкриття виконавчого провадження від 21.07.2014 року.
4. Копія Постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження від 31.07.2014 року.

Коротя Р.О. _________________

Korotya advokat