Апеляція на стягнення кредитного боргу

До Апеляційного суду м. Києва 
02068, м. Київ, вул. Кошиця, 5

Особа, що подає скаргу: ____________________________________________
Адреса для направлення судової кореспонденції:
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б
Особи, які беруть участь у справі:

Позивач: ПАТ «Родовід банк»
04070, м. Київ, вул.. Сагайдачного, 17

Апеляційна скарга
На рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 13.04.2016р.


13.04.2016р. Дніпровським районним судом м. Києва було ухвалено рішення по справі за позовом ПАТ «Родовід Банк» до __________________________________ про стягнення заборгованості за кредитним договором, яким позов було задоволено частково – було зменшено розмір заборгованості, який підлягає стягненню. Позивач просив стягнути з Відповідача заборгованість розмірі 8 922,09 доларів США та 7 031 074, 36 грн., а суд стягнув заборгованість в розмірі 8 922,09 доларів США та 190 665,06 грн.
Потрібно зазначити, що вказане рішення є частково незаконним і відповідно існують підстави для його зміни та зменшення розміру заборгованості, який стягнутий за рішенням суду, обґрунтування чого полягає в наступному:
Суд першої інстанції при ухваленні спірного рішення не в повній мірі застосував позовну давність, про застосування якої просив Відповідач (відповідна заява знаходиться в матеріалах справи за декілька аркушів до судового рішення). Суд зменшив розмір заборгованості враховуючи позовну давність з 8 922, 09 доларів США (тіло кредиту) та 7 031 074, 36 грн. (пеня) (як того просив позивач) до 8 922, 09 доларів США (тіло кредиту) та 190 665, 06 грн., (пеня) хоча мав зменшити до 229,52 доларів США (тіло кредиту) та 4 904,84 грн. (пеня) (як того просив Відповідач).
Пояснення відносно того, що суд мав зменшити розмір заборгованості з 8 922, 09 доларів США (тіло кредиту) та 7 031 074, 36 грн. (пеня) до 229,52 доларів США (тіло кредиту) та 4 904,84 грн. (пеня) полягають в наступному:
Відповідно до ч. 5 ст. 261 ЦКУ За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання. Відповідно до Постанови Верховного Суду України від 06.11.2013р., ухваленої по справі №6-116цс13, яка є обов’язковою для виконання всіма органами судової влади України відповідно до ст. 360-7 ЦПКУ, позовна давність за кредитними зобов’язаннями, які виконуються сплатою окремих платежів, рахується окремо відносно кожного платежу. Аналогічна позиція відображена в наступних Постановах ВСУ: Постанові ВСУ від 17.09.2014р. по справі 6-95цс14; Постанові ВСУ від 22.10.2014р. по справі 6-127цс14; Постанові ВСУ від 12.11.2014р. по справі 6-167цс14; Постанові ВСУ від 19.11.2014р. по справі 6-160цс14; Постанові ВСУ від 19.03.2014р. по справі 6-95цс14; Постанові ВСУ від 01.10.2014р. по справі 6-133цс14; Постанові ВСУ від 18.06.2014р. по справі 6-61цс14. Отже, якщо виходити з того, що спірне кредитне зобов’язання підлягає виконанню сплатою щомісячних платежів і якщо дивитися через призму вказаних вище норм права на спір який виник за кредитним договором № 33/АА-016.07.2 від 23.10.2007р., та враховувати що Позивач звернувся до суду 18.08.2015р., що підтверджується відміткою на позовній заяві, то виходить, що боржник має платити суму грошових коштів по тілу кредиту за період з 18.08.2012р. (дата яка з’являться внаслідок віднімання 3 років від дня звернення до суду) по 23.10.2012р., (закінчення загального строку виконання кредитного зобов’язання) – тобто платіж, який мав бути сплачений 10.09.2012р. та платіж, який мав бути сплачений 23.10.2012р. Але як свідчить розрахунок заборгованості Позивача та заява про переказ готівки, 12.10.2012р. мала місце сплата Відповідачем заборгованості по тілу кредиту в розмірі 664,07 доларів США. Представник Позивача зазначає, що мало місце переривання позовної давності. Але виходячи з того, що кредитне зобов’язання виконується сплатою щомісячних платежів, то виходить, що і переривання позовної давності може мати місце відносно лише деяких щомісячних платежів. Отже, сумою в 664,07 доларів США були погашені 2 платежі повністю по 222,94 долари США - за 10.09.2012р., та за 10.08.2012р., а також частково 1 платіж - за 10.07.2012р. (в рахунок платежу в розмірі 222,94 долари США було сплачено 218,19 доларів США – залишилося несплаченим 6,75 доларів США ). Висновок: враховуючи строк позовної давності, позивач має право на стягнення платежу, що мав бути сплачений 23.10.2012р. – в розмірі 222,77 доларів США та платежу, позовна давність відносно якого була перервана – за 10.07.2012 – в розмірі 6,75 доларів США. Загальна сума становить: 222,77 + 6,75 доларів США = 229,52 долари США, що за курсом ПАТ «РодовідБанк» станом на 12.08.2015р. (дату розрахунку позивачем заборгованості) становить 4 904,84 грн. (курс гривні по відношенню до долара США становить 21,37 грн за 1 долар). Вказана вище сума заборгованості вирахувана згідно графіку платежів. Відповідно до п. 4.4.1 Постанови Пленуму ВГСУ №10 від 29.05.2013р.: «Якщо виконання зобов'язання передбачалося частинами або у вигляді періодичних платежів і боржник вчинив дії, що свідчать про визнання лише певної частини (чи періодичного платежу), то такі дії не можуть бути підставою для переривання перебігу позовної давності стосовно інших (невизнаних) частин платежу.»
Графічний розрахунок виходячи з вищевказаного обґрунтування:
Дата сплати Сума, яка має бути сплачена Сума, яка сплачена фактично Сума, яка залишилася після переривання
10.07.2012р. 222,94 долари США 218,19 долари США 6,75 доларів США
10.08.2012р. 222,94 долари США 222,94 долари США 0
10.09.2012р. 222,94 долари США 222,94 долари США 0
23.10.2012р. 222,77 долари США 0 222,77 долари США
Всього 229,52 доларів США
Відповідно до п.1, ч. 2, ст. 258 ЦКУ Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені);
Розрахунок розміру пені за прострочення сплати тіла кредиту:
Формула: сума боргу по тілу кредиту * розмір пені передбачений кредитним договором * кількість днів прострочки.
• Сума боргу по тілу кредиту вирахувана в розрізі строків позовної давності: 4 904,84 грн.;
• Розмір пені передбачений кредитним договором 1,6 % за кожен день;
• Кількість днів прострочки: оскільки розраховувалася пеня не станом на день подання позову – 18.08.2015р., а станом на 12.06.2015р., пеня може стягуватися за останній рік, але до дня нарахування пені кредитором, тобто з 18.08.2014р. по 12.08.2015р. Отже кількість днів прострочки становить 352 днів.
Розрахунок: 4 904,84 грн * 1,6 % * 352 дні = 27 624,06грн.
Враховуючи ту обставину, що розмір неустойки – 27 624,06 грн значно перевищує розмір тіла кредиту – 4 904,84 грн, то існує необхідність в зменшенні розміру неустойки на підставі ч. 3 ст. 551 ЦКУ відповідно до якої Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення. Відповідач цією заявою окрім застосування позовної давності також просить застосувати вищевказану норму законодавства та зменшити розміри неустойки які вже зменшені внаслідок застосування позовної давності, оскільки збитки в розумінні ст. 16 ЦКУ завдані позивачеві не були. Відповідно до ст. 16 ЦКУ Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Отже, розмір пені має бути зменшений до розміру тіла кредиту, який має право стягувати позивач враховуючи строки позовної давності – до 4 904,84 грн.
Представник Відповідача хоче надати пояснення відносно того, чому саме в гривні має стягуватися заборгованість по пені з Відповідача. Ці пояснення ґрунтуються зокрема на постанові ВСУ від 02.07.2014р. по справі 6-79цс14: «Аналіз норм ст. 99 Конституції України, ст. ст.192, 533 ЦК України дає підстави для висновку про те, що незалежно від валюти боргу (тобто грошової одиниці, в якій визначена сума зобов’язання) валютою платежу, тобто засобом погашення грошового зобов’язання і його виконання є національна валюта України – гривня. Відповідно, у національній валюті України підлягають обчисленню і стягненню і інші складові грошового зобов’язання (пеня, штраф, неустойка, проценти) та виплати, передбачені ст. 625 ЦК України.» Відповідно до ст. 267 ЦКУ Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.
На підставі вищезазначеного,
ПРОШУ:
1. Змінити рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 13.04.2016р., яке ухвалене по справі за позовом ПАТ «Родовід Банк»» до __________________________________________ про стягнення заборгованості, та ухвалити рішення, яким стягнути з ____________________________________________ суму заборгованості по тілу кредиту в розмірі 229,52 Долари США та суму заборгованості по пені за прострочення тіла кредиту в розмірі 4 904,84 грн.
Додатки:
1. Копії скарги в 2 екз.;
2. Клопотання про звільнення від сплати судового збору (для суду).
Коротя Р.О. _________________ 13.06.2016р.
 Korotya advokat