Як домовитись та викупити свій кредит у колекторів (ПРОЦЕДУРА)

Ця стаття розкриє аспекти купівлі кредиту, ведення переговорів та закриття кредиту, який купили колектори в пулах у банків, які знаходяться в стадії ліквідації. Крім того, ви дізнаєтесь, які необхідно підписати документи та в якій послідовності.

Також ви дізнаєтесь про те, як закрити кредит з колекторами!

Ми не будемо в цій статті розглядати питання, як колектори можуть відібрати квартиру, але якщо Вам цікаво, ви можете прочитати статтю: “Як колектори в Україні забирають квартири у позичальників”.

Як правило, колектори купують великі пули кредитів на публічному аукціоні. Продавцем таких кредитів є ФГВФО, який виступає ліквідатором проблемних банків. Колектори, які купили найбільшу кількість кредитів наступні: ФК “Фінмарк”, ФК “Інвест-кредо”, ФК “Женева”, ФК “Авістар”, ФК “Кредит-Капітал” та ФК “Довіра та гарантія”. При підписанні договору продажу права вимоги по кредиту, колектори та ФГВФО підписують нотаріально посвідчений договір та додаток до нього з переліком кредитних договорів.

Якщо ви домовились з колекторами про погашення кредиту, то скоріше всього, ви отримали певний дисконт від ринкової вартості предмету іпотеки. Відповідно, при проведенні угоди по закриття кредитної заборгованості, необхідно вирішити питання з іпотекою, арештами, виконавчим провадженням, виконавчим збором та залишком прощеного кредиту. Наприклад, може бути така ситуація, що ви закрили кредит та зняли іпотеку, а виконавець може накласти арешт на квартира на підставі виконавчого збору, який може бути досить великий та в подальшому вчиняти стягнення на вашу квартиру та продавати її з публічних торгів. Інший приклад, полягає в тому, що ви уклали договір про прощення боргу, а податкова, через деякий час, нарахувала Вам податок на дохід фізичної особи на прощений кредит.

Для того, щоб не настали такі негативні наслідки, звісно, необхідно звернутись до адвоката, який спеціалізується на банківському праві, але в цій статті, ми хочемо поділитись нашими знаннями та практикою, для того, щоб ви могли самостійно закрити кредит з колекторами.

Mayorov advokat

Як правило, варіанти закриття кредиту залежать від того, який у вас кредит: картковий кредит, автокредит, чи іпотечний кредит.

КАРТКОВИЙ КРЕДИТ (ТОВ «ФК Інвест-Кредо», ТОВ «Фінтайм капітал»)

Як правило, колектори по картковому кредиту пропонують погасити частину кредиту, а залишок кредиту вони анулюють, при цьому, вони підписувати нічого не хочуть.
Правильно закрити картковий кредит необхідно виключно з підписання договору про прощення кредиту, в якому буде зазначено вся сума кредиту, відступні та прощення залишку. Обов’язково необхідно прописати, що договір прощення боргу по картковому кредиту вступає в силу з моменту внесення грошових коштів. Наявність у вас такого договору буде підтвердження повного та безумовного закриття кредиту.
Як правило, карткові кредити стягуються через вчинення виконавчого напису нотаріуса, який доцільно скасувати через суд.

АВТОКРЕДИТ (ТОВ «ФК Авераж», ТОВ «ФК Інвест» та інші)

Ситуація з автокредитами трохи інша, ніж з іншими кредитами. Особливість полягає в тому, що, як правило, автокредити погашаються з дисконтом до 50 відсотків від вартості авто, при умові (це дуже важливо), що авто знаходиться у боржника. Колектори, як правило, вчиняють виконавчий напис нотаріуса та відкривають виконавче провадження, а кредитне авто об’являють у розшук та ждуть, коли авто попаде на штраф-майданчик. В цьому випадку доцільно відслідковувати реєстр боржників та при наявності напису нотаріуса, швидко його оскаржити в суді та зупинити виконавче провадження.
Закриття автокредиту залежить від суми заборгованості. Якщо сума кредиту невелика, можна підписати договір прощення боргу, а якщо сума велика, тоді доцільно оформляти угоду через факторинг або договір цесія. Іншими словами, факторинг та/або цесія – це купівля кредиту у колекторів. Вибір способу закриття кредиту, залежить від того, що дешевше: сплатити податок, чи сплатити послуги факторинговій компанії. Тут потрібно вираховувати індивідуально. Також потрібно мати на увазі той факт, що може існувати виконавчий збір, який в подальшому може привести до арешту авто.

ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ (ТОВ «ФК Алькор Інвест», ТОВ «ФК Амаріс груп» та інші колектори)

При купівлі у колекторів свого іпотечного кредиту, доцільно оформляти таку угоду лише через договір факторингу або договір про відступлення права вимоги. Як правило, при купівлі права вимоги по кредиту з колекторами необхідно підписати такі документі:
1. Договір відступлення права вимоги по кредиту або договір купівлі кредиту через факторингову компанію;
2. Акт приймання-передачі всіх оригіналів документів;
3. Довідка про відсутність заборгованості перед колекторами;
4. Акт визначення розміру заборгованості перед колекторами;
5. Зняти іпотеку, при необхідності, або підписати додаткову угоду про припинення іпотеки, або укласти договір відступлення;
6. Повідомлення про відступлення права вимоги по кредиту;
7. Заява про закриття виконавчого провадження (при необхідності).

Саме головне – це скласти договір таким чином, щоб договір діяв з моменту оплати по ньому!
Якщо вас зацікавить наша інформація, ми при особистій зустрічі розкажемо вам декілька особливо корисних нюансів, як закривати кредит з колекторами. Домовитись про зустріч можно по телефону 063-595-87-10

Зразок договору купівлі кредиту у колекторів (ТОВ «ФК Інвент», ТОВ «ФК Депт Фінанс» та інші)

 

Договір відступлення права вимоги

м. Київ

«12» червня 2020 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА», (надалі – Кредитор) фінансова установа, яка зареєстрована і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ____, Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК No ____, що знаходиться за адресою: ____, в особі Директора ____, який діє на підставі Статуту (далі по тексту «Клієнт»), з однієї сторони, і,

Громадянин України_______________________________________________, ІПН _______________, що проживає за адресою: _______________________________ (далі по тексту «Новий кредитор») з другої сторони,

далі разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона» у відповідності до ст.ст. 512-520 ЦКУ, уклали цей Договір відступлення права вимоги (далі – «Договір») про наступне:

1. Тлумачення термів
1.1. Кредитор – юридична особа, яка зобов’язується відступити Новому кредитору право грошової вимоги до Боржника по Кредитному договору. В цьому договорі, Кредитором є ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА» ЄДРПОУ: 37616221.
1.2. Новий кредитор – фізична особа громадянин України, яка зобов’язується передати Кредитору грошові кошти, як плату за придбання права грошової вимоги до Боржника, та прийняти від Кредитора зазначене Право вимоги. В даному договорі Новим кредитором є Громадянин України ________________________________________________________, ідентифікаційний номер: ________________, паспорт серії __________ виданий ________________________________, зареєстрований за адресою:
1.3. Боржник – фізична особа, що має грошові зобов’язання перед Кредитором по Кредитному договору, укладеному між ним як Позичальником та Первісним кредитором як Кредитором. В даному договорі Боржником є Громадянин України Присяжнюк Олега Анатолійовича, ІПН 2798707639, (надалі – Боржник), що проживає ___.
1.4. Право вимоги – право грошової вимоги Кредитора до Боржника по зобов’язанням, строк платежу за якими настав, щодо погашення (сплати) Заборгованості, а також сплати інших платежів, які виникли на підставі укладеного між Первісним кредитором та Боржником Кредитного договору з усіма Додатковими угодами до нього, та на підставі укладеного між Первісним кредитором.
1.5. Кредитний договір – Кредитний договір 1.08082638 від 07.08.2008р.
1.6. Заборгованість - невиконані (несплачені) Боржником грошові зобов’язання перед Кредитором за Кредитним договором , зокрема, але не виключно:
- Заборгованість по несплаченим процентам за користування кредитними коштами по кредитам, а саме сума процентів, нарахованих на суму основної заборгованості за кредитами відповідно до умов Кредитного договору та ще не сплачених;
- Заборгованість за основною сумою кредиту, а саме сума кредитів або їх частини, яка відповідно до умов Кредитного договору підлягає сплаті, але ще не сплачена;
- Заборгованість по сплаті комісій (в тому числі комісій за обслуговування тощо, які передбачені Кредитним договором).
1.7. Ціна продажу (Ціна договору) – сума коштів, що передається Новим кредитором Кредитору, ________.
1.8. Документація - документи, які засвідчують права, що передаються за цим Договором, а саме: Договір про закупівлю з усіма додатками та додатковими договорами (угодами), про внесення змін, змінами і доповненнями та викладеними у новій редакції, акти звірки розрахунків (якщо вони є у Кредитора), заяви Боржника з питання Заборгованості та інші документи або інформація в паперовому або електронному вигляді, які були отримані від Боржника або зґенеровані Первісним кредитором та/або Кредитором на момент укладання Кредитного договору або у процесі його виконання (у разі наявності їх у Кредитора).
1.9. Законодавство – чинне законодавство України.

2. Предмет та Ціна Договору
2.1. Кредитор, в порядку та на умовах визначених цим Договором та чинним законодавством, за плату, в повному обсязі зобов’язується відступити Новому кредитору Право вимоги до Боржника, а Новий кредитор зобов’язується передати Кредитору грошові кошти в сумі Ціни продажу, та в повному обсязі набути право вимоги до Боржника по Кредитному договору з усіма Додатковими угодами до нього.
2.2. Згідно цього Договору, загальна сума Права вимоги, що передається за цим Договором дорівнює сумі Заборгованості Боржника перед Кредитором по Кредитному договору на день набуття Права вимоги Новим кредитором відповідно цього Договору.
2.3. Загальна сума Заборгованості зазначається в Додатку No 1 (Розрахунок заборгованості по кредиту, який буде сформовано на день набуття новим кредитором права відступленого права вимоги.
2.4. Сторони домовились, що Ціна Договору становить суму 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень.
Оплата Ціни Договору (Суми фінансування) проводиться в валюті України.
Оплата по цьому Договору проводиться в розмірі 100 % (сто відсотків) Ціни Договору в день укладання цього Договору.

3. Порядок виконання умов Договору
3.1. Ціна договору, визначена в п. 2.4 цього Договору, сплачується Новим кредитором, шляхом готівкового перерахування грошових коштів, у валюті України (гривня).
3.2. Моментом виконання зобов’язань Кредитора по передачі Документації, є момент підписання Акту приймання-передачі Документації.

4. Права та обов’язки Сторін
4.1. Обов’язки Нового кредитора:
4.1.1. Своєчасно сплатити Кредитору зазначений в п. 3.1. цього Договору Ціну Договору, зазначену в п. 2.4 цього Договору.
4.1.2. Прийняти від Кредитора Документацію по актах приймання-передачі
4.1.3. На вимогу Кредитора надавати всі документи та здійснювати всі дії, необхідні для належного виконання Кредитором своїх зобов’язань, передбачених цим Договором.
4.1.4. У випадку невиконання та/або неналежного виконання Кредитором своїх зобов’язань за цим Договором вимагати від Кредитора, сплати штрафних санкцій передбачених п. 5.1. цього Договору.
4.2. Права Нового кредитора:
4.2.1. Вимагати від Кредитора повного виконання умов цього Договору.
4.3. Обов’язки Кредитора:
4.3.1. Передати Новому кредитору Документацію по Акту приймання-передачі.
4.4. Права Кредитора:
4.4.1. Вимагати від Нового кредитора повного виконання умов цього Договору .
4.4.2. Отримати від Нового кредитора на свій рахунок Ціну продажу в сумі та строк, що визначений цим Договором.

5. Відповідальність Сторін
5.1. За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань, Сторона, що не виконала, та/або виконала неналежним чином свої зобов’язання, зобов’язана сплатити іншій Стороні пеню в розмірі 0,001 % від суми договору за кожен день прострочи.

6. Порядок вирішення спорів
6.1. Даний Договір буде регулюватись і тлумачитись згідно з Законодавством.
6.2. Всі спори, розбіжності, претензії Сторін або інші вимоги Сторін одна до іншої, підлягають вирішенню шляхом переговорів.
6.2.1. Загальний строк на переговори, складає 30 (тридцять) календарних днів.
6.2.2. Загальний строк може бути подовжений Сторонами на будь-який строк, шляхом підписання спільного меморандуму.
6.3. У випадку неможливості вирішити спори або розбіжності Сторін шляхом переговорів, такі спори або розбіжності підлягають вирішенню в судовому порядку згідно з Законодавства України.

7. Порядок внесення змін та доповнень
7.1. Договір може бути змінений чи доповнений лише за взаємною письмовою згодою Сторін. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені у письмовій формі, підписані представниками Сторін та скріплені відбитками печаток Сторін (за наявності), у вигляді додаткових угод чи додатків до цього Договору.
7.2. У випадку наміру однієї із Сторін внести до умов Договору зміни та/або доповнення, Сторона, що ініціює такі зміни має направити іншій стороні письмове повідомлення з викладенням пропозицій і призначенням переговорів щодо змін та/або доповнень умов Договору.
Переговори щодо змін та/або доповнень умов Договору мають бути призначені не раніше ніж за 5 (п’ять) та не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів з моменту отримання іншою Стороною повідомлення з пропозиціями змін та/або доповнень умов Договору.
7.3. Зміни та/або додаткові умови Договору оформляються додатковою угодою до цього Договору, в тій самій формі, що і Договір.

8. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталось внаслідок обставин непереборної сили.
Після укладання цього Договору внаслідок непередбачуваних і невідворотних Сторонами подій. У цих випадках, термін виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором відсувається пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини.
Підтвердженням факту настання та періоду дії обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової палати України, офіційні повідомлення Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу тощо.

9. Конфіденційність
9.1. Сторони зобов’язані не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію, що містить комерційну та/або банківську таємницю, отриману під час укладання та виконання цього Договору, крім випадків коли розголошення такої інформації вимагається відповідно до чинного законодавства країн Сторін Договору, на вимогу компетентних органів влади чи посадових осіб.
9.2. Сторони гарантують, що з конфіденційною інформацією, що містить комерційну та/або банківську таємницю, будуть ознайомлені лише ті особи з числа персоналу відповідної Сторони та її контрагентів, які безпосередньо здійснюють дії, необхідні для виконання зобов’язань за цим Договором, та які додержують вимоги законодавства щодо доступу та роботи з такою інформацією.
Сторони, їх співробітники, інші компанії, які залучені для виконання умов цього Договору, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством країн Сторін Договору.

10. Гарантії та запевнення
10.1. Підписанням цього Договору Кредитор запевняє та гарантує, що:
10.1.1. вся інформація надана ним щодо Права вимоги є достовірною;
10.1.2. Право вимоги є чинним та не передано іншим особам, не знаходиться в заставі та під обтяженням;
10.1.3. Документація по Кредитному договору, що відповідно до цього Договору має бути передана Новому кредитору, існує в одному оригінальному примірнику. Інших оригіналів зазначеної документації, що мають таку саму юридичну силу не існує.
10.2. Сторонами здійснено всі необхідні дії та отримано всі необхідні дозволи органів управління та інших осіб (за необхідності) для укладення цього Договору.
10.3. Представники Сторін, що підписали цей Договір, мають всі необхідні повноваження та погодження.

11. Набуття чинності, термін дії Договору та інші умови
11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх печатками.
11.2. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Повним виконанням умов цього Договору вважається підписання Сторонами Акту приймання-передачі документації.
11.3. Сторони дійшли до взаємної згоди про те, що цей Договір вважається розірваним за взаємною згодою Сторін без підписання будь-яких додаткових угод (на підставі цього пункту 11.4. Договору) у випадку, якщо Новий кредитор протягом строку, передбаченого п. 2.5. цього Договору не сплатить Кредитору заявлену Суму фінансування або її частину.
11.4. Будь-яке повідомлення або документ, що надається Сторонами за цим Договором, у випадку, якщо інше прямо не визначено цим Договором, вважатиметься наданим належним чином:
11.5.1. у випадку поштового відправлення, у дату доставки за відповідною адресою (що підтверджується повідомленням про доставку) або у дату, що припадає через 5 календарних днів після дати відправлення відповідного повідомлення або документу, в залежності від того, яка з цих дат настане раніше; або
11.5.2. у випадку особистої доставки (у тому числі кур'єрською службою), при доставці на відповідну адресу (що підтверджується повідомленням про доставку).